Main Menu
User Menu

Pucherna, Eduard

Eduard Pucherna (1845-1923)


generál III. hodnostní třídy ve výslužbě (1. říjen 1919)


Informace o službě v rakousko-uherské armádě naleznete zde.
URL : https://www.valka.cz/Pucherna-Eduard-t60505#218133Verze : 0
MOD
Informační zdroje:


Prameny:
Vojenský ústřední archív Praha, fond Důchodové listy vojenských osob
Vojenský ústřední archív Praha, fond Přihlášky do československého vojska


Literatura:
Fidler, Jiří a kol.: Československá generalita - biografie. Armádní generálové. Praha, HÚ AČR 1995.
URL : https://www.valka.cz/Pucherna-Eduard-t60505#218134Verze : 0
MOD