Main Menu
User Menu

První tělesná garda harcířů [1763-1918]

Erste Arcieren-Leibgarde

První tělesná garda harcířů
Erste Arcieren-LeibgardeTělesné gardy harcířů a trabantů existovaly již v 16. století. Avšak v roce 1763 došlo k tak výrazné reorganizaci těchto formací, že toto datum je považováno za datum zřízení tohoto harcířského útvaru, který existoval až do roku 1918.


V roce 1763 založila císařovna Marie Terezie dva útvary s podobným názvem: Římskou královskou tělesnou jízdní gardu harcířů (Römisch-königliche Arcièrenleibgarde zu Pferd) a Císařsko-královskou šlechtickou tělesnou jízdní gardu harcířů (Kaiserlich-königliche adelige Arcièrenleibgarde zu Pferd). První formace sestávala z třiceti mužů, druhá pak z padesáti. V roce 1765 byly obě formace sloučeny v Královskou českou a arcivévodskou rakouskou šlechtickou tělesnou gardu harcířů (Königlich böhmischen und erzherzoglich österreichischen adeligen Arcièrenleibgarde). Zpočátku se příslušníky mohli stát jen zpola invalidní důstojníci šlehtického původu a katolického vyznání. Požadován byl hezký vzhled, minimální výška 174 centimetrů, bojové zásluhy, výborné služební hodnocení a schopnost jízdy na koni. Žadatel musel rovněž být ženatý. Šanci na přijetí zvyšovalo i zranění utržené v boji, avšak samozřejmě ne takové, které by bránilo v plnění služebních povinností. Některé tyto požadavky byly postupem doby zmírněny či opuštěny.


Od roku 1806 byl tento útvar označován jako Císařsko-královská první tělesná garda harcířů (Kaiserlich-königliche Erste Arcieren-Leibgarde). Rakousko-uherské vyrovnání přineslo drobnou úpravu názvu formace, která nově nesla název Císařská a královská první tělesná garda harcířů (Kaiserliche und königliche Erste Arcierenleibgarde).


První tělesná garda harcířů byla, stejně jako ostatní gardové útvary, podřízena plukovníkovi gard (Oberster, Oberst, Oberster der sämmtlichen k. k. Leibgarden), který zároveň zastával vysokou funkci u dvora - byl prvním nejvyšším hofmistrem (Erster Obersthofmeister). V čele první tělesné gardy harcířů stál kapitán gardy (Garde-Capitän), kterým byl jmenován někdo s vyšší generálskou hodností. Od roku 1917 zastával kapitán první tělesné gardy harcířů zároveň funkci plukovníka gard, kterou doposud zastával první nejvyšší hofmistr.


Harcířský útvar byl čestnou jednotkou, která neprováděla skutečnou ostrahu panovníka a jeho rezidencí, nýbrž byla jednou s formací, které dodávaly lesk vídeňskému císařskému dvoru, především při významných ceremoniálech.


Výstroj harcířů sestávala ze stříbrné helmy s bílými bůvolími žíněmi, ohnivě červeného kabátu s límcem a výložkami z černého sametu a žlutými knoflíky, úzkých bílých kalhot z jelení kůže a vysokých jezdeckých bot.
Zdroje:
- www.archivinformationssystem.at
- vojenské schematismy
- dvorní a státní schematismy
- www.buergergarde-salzburg.at
- de.wikipedia.org
- http://www.khm.at
URL : https://www.valka.cz/Prvni-telesna-garda-harciru-1763-1918-t88413#328294Verze : 0
MOD
Stav v roce 1815


Německá část


Štáb
Garde-Capitän
generál jezdectva princ Karel Evžen Lotrinský


Capitän-Lieutenant
generál jezdectva Camil hrabě Lambertie


Oberlieutenant
polní podmaršál Gottfried svobodný pán Warnsdorf


Unterlieutenants
generálmajor František hrabě Kinský
plukovník Ernest hrabě Hoyos


Premier-Wachtmeister
podplukovník Ferdinand Jagitsch


V aktivní službě
Second-Wachtmeister
major Anton von Wihard
major Carl hrabě von Clary
major Cajetan svobodný pán Rehbach
major Carl Neumann von Weissenthal


Vice-Second-Wachtmeister
major Franz Schwab


Vice-Second-Wacht- und Rittmeister
Jacob Neblinger
Franz von Praitschoph
Joseph Ganzel
Anton svobodný pán Gordon


Garde- und Rittmeister
Carl von Martini
Johann šlechtic von Mack
Johann svobodný pán Ripke
Joseph Hagel von Donnersfeld
Johann Baptist Potier
Joseph Angermayer
Anton svobodný pán Plachel von Plachelsfeld
Matthias von Kozlofsky
Wilhelm von Truzedl
Franz Wiesner von Wiesenheim
Peter Pleymackers
Anton Villaris
Adam von Brühl
Franz Pichler
Joseph šlechtic von St.Martin
Joseph Pichler (profesor haličské části)
Joseph Castle de Molineux
Joseph Dux von Hochkirch
Georg Stolz
Georg Moundest
Leopold šlechtic von Heufeld
Peter Ernest Ebeling
Johann svobodný pán Imhof
Vincenz Volkert
Philipp Kern
Vincenz Napl
Vincenz Winkler von Klingenfeld
Joseph Ernst
Carl von Goymeretz


Garde- und Oberlieutenants
Carl Scholz
Joseph Riedler von Greiffenstein
Phillip Winkler
Heinrich hrabě von Zollern
Narcis Marquart
Christoph Schütz
Carl rytíř von Lecourt
Joseph Strahl
Anton von Loibl
Franz Donassy
Christoph Culoz
Friedrich Beber
Carl Rigaut
Joseph Dressy
Gottlieb šlechtic von Schragel


Garde- und Unterlieutenants
Ludwig Schrenk
Johann Faby
Ferdinand Liebsch
Leopold von Sonnfeld
Anton Bouly
Johann Duffeur
Georg von Ritter
Paul Bommer
Johann Bonfideli
Carl Morell


Dále ze štábu
- kaplan: Joseph Mraczek
- auditor: major Joseph Boch
- ekonomický a pokladní správce: rytmistr Joseph Friedrich Bünsdorf
- pobočník: podporučík Anton Neumayer
- vrchní a štábní lékař: Franz Joseph Wirtensohn
- 2x furýr
- 1x profous


Domácí personál
- 1x domácí inspektor
- 1x portýr
- 22x sluha
- 2x vozka
- 10x podomekHaličská část


Štáb
- 1x Premier-Wachtmeister
- 1x pobočník
- 1x profous (neobsazeno)
- 1x furýr


V aktivní službě
Second-Wachtmeister
major Johann von Stöger
major Gottlieb svobodný pán Henneberg


neobsazeno 30 míst gardistů


Profesoři
profesor matematiky: Joseph Pichler
profesor všeobecných dějin: Michael Reisser
francouzština: Jacob Kautz
němčina: neobsazeno
taneční mistr: Joseph Arnold Haselpöck
mistr šermíř: Carl Timlich


Domácí personál
- 1x portýr
- 11x sluha
- 7x podomek
Zdroj:
Militär-Schematismus des österreichischen Kaiserthums, K. k. Hof- und Staats-Druckerey, Wien 1815.
URL : https://www.valka.cz/Prvni-telesna-garda-harciru-1763-1918-t88413#329013Verze : 0
MOD