Main Menu
User Menu

Průzkumný oddíl 231 [1939-1940]

231st Reconnaissance Battalion

Aufklärungs-Abteilung 231

     
Název:
Name:
Průzkumný oddíl 231
Originální název:
Original Name:
Aufklärungs-Abteilung 231
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
05.09.1940
Nástupce:
Successor:
Tankový průzkumný oddíl 231
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.08.1939-31.07.1940 231. pěší divize
01.08.1940-05.09.1940 11. tanková divize
Dislokace:
Deployed:
26.08.1939-DD.MM.RRRR Bamberg, ? /

Velitel:
Commander:
01.08.1940-05.09.1940 Gebsattel, von (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
Edwards, Robert J.: Scouts Out: A History of German Armored Reconnaissance Units in World War II
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Pruzkumny-oddil-231-1939-1940-t223695#622931Verze : 0
MOD