Main Menu
User Menu

Průzkumná rota 4 [1945-1945]

4th Reconnaissance Company of the 4th Division

     
Název:
Name:
Průzkumná rota 4
Originální název:
Original Name:
Průzkumná rota 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.05.1945-01.10.1945 4. divise
Dislokace:
Deployed:
25.05.1945-01.10.1945 Bratislava, ? /

Velitel:
Commander:
25.05.1945-01.10.1945 ?
Výzbroj:
Armament:
25.05.1945-01.10.1945 ?
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Krupička, Jiří: Československá vojenská správa v letech 1945-1948. In: Sborních archívních prací 44/1. Praha, Nakladatelství MV 1994, s. 68-142.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 5. Red. Z. Procházka. Praha, Naše vojsko 1989, Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Pruzkumna-rota-4-1945-1945-t183676#536344Verze : 0
MOD