Main Menu
User Menu

Průzkumná rota (1939)

Reconnaissance Company / Kompania zwiadowców

Průzkumná rota – Kompania zwiadowców – Reconnaissance Company


Vojsková setnina pěchoty byla jako základní hospodařící jednotka součástí a nástrojem průzkumu pěšího pluku.


Tabulkové počty mobilizované roty:Tabulkové počty:
jednotka velitel+velitelský roj hospodářské družstvo jezdecká četa cyklistická četa průzkumná rota
důstojníci 1 0 1 1 3
poddůstojníci 1 5 4 6 16
mužstvo 6 10 39 35 90
pistole 3 5 5 5 18
karabiny Mauser wz. 29 5 10 38 35 88
protitankové pušky vz. 35 0 0 1 1 2
lehké kulomety vz. 28 0 0 2 2 4
polní kuchyně 0 1 0 0 1
trénové vozy (wozy taborowe) 0 4 0 0 4
kola 6 3 0 42 51
koně 2 12 46 0 60

Zdroje:
wp39.struktury.net
se souhlasem majitele.
Průzkumná rota (1939) - Organizační schéma průzkumné roty

Organizační schéma průzkumné roty
Průzkumná rota (1939) - Organizační schéma cyklistické čety

Organizační schéma cyklistické čety
Průzkumná rota (1939) - Organizační schéma jezdecké čety

Organizační schéma jezdecké čety
Průzkumná rota (1939) - Organizační schéma velitelského roje

Organizační schéma velitelského roje
Průzkumná rota (1939) - Organizační schéma hospodářského družstva

Organizační schéma hospodářského družstva
URL : https://www.valka.cz/Pruzkumna-rota-1939-t91907#343552Verze : 0
MOD
Seznam velitelů průzkumných rot pěších pluků v září 1939:Průzkumná rota: Velitel roty: Velitel cyklistické čety: Velitel jezdecké čety: Zdroj:
1 lpp poručík Mieczysław Zaborowski (13. nebo 14.09.1939 - zraněn) ? ? Cereniewicz, Bogusław: Wrześniowe drogi, PAX, Warszawa 1969 + Truszkowski, Stanisław: Mój wrzesień, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1969
1 pps poručík Jan Paluch podporučík v záloze Adam Jordan podporučík v záloze Krzysztof Henisz Mordawski, Zbigniew: Materiały do dziejów 1 Pułku Strzelców Podhalańskich (wrzesień 1939) in: Rocznik Sądecki str. 175-244
2 lpp poručík Stefan Szczepański podporučík v záloze Edward Makowski poručík v záloze Roman Tatarski Wyrzycki, Stanisław: 2 Pułk Piechoty Legionów, Ajaks, Pruszków 1992 + Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
2 pps poručík Jan Stala podporučík v záloze ? Borkowski podporučík v záloze Mieczysław Saczyński Moś, Wojciech: Strzelcy Podhalańscy 1918-1939, KAW, Kraków 1989
3 lpp podporučík Kazimierz Michał Dendor ? ? wapedia.mobi.
3 pps poručík Mieczysław Klich ? poručík v záloze Antoni Górny Moś, Wojciech: 3 Pułk Strzelców Podhalańskich, Ajaks, Pruszków 1992
4 lpp podporučík v záloze Stefan Józef Żychoń ? ppor. v zál. Jerzy Paschalski Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
4 pps podporučík Franciszek Szyndlar (do 01.09.1939 - padl) podporučík Kazimierz Bojarski podporučík v záloze Kurt Kazimierz Grzędziel Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich v Těšíně
4 pps podporučík Kazimierz Bojarski (od 01.09.1939) ? podporučík v záloze Kurt Kazimierz Grzędziel Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich v Těšíně
5 lpp kapitán Jan Szatowski (10.09.1939 - zraněn) ? ? Cereniewicz, Bogusław: Wrześniowe drogi, PAX, Warszawa 1969
5 pps poručík Bronisław Józef Romaniec četař J. Magierski strážmistr Józef Iknał Moś, Wojciech: Strzelcy Podhalańscy 1918-1939, KAW, Kraków 1989
6 lpp poručík Tomasz Jaworski podporučík Eugeniusz Masłowski ? Markert, Wojciech: 6 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, Ajaks, Pruszków 2001
6 pps podporučík Jan Kozik ? strážmistr Franciszek Ferenc Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku cz. II Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966 + Moś, Wojciech: Strzelcy Podhalańscy 1918-1939, KAW, Kraków 1989
7 lpp poručík Lotar Gerard Dolega ? rotný jezdectva Jan Sarzyński Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
8 lpp poručík Jan Wosik poručík Stanisław Baranowski (Bonarowski ?) rotmistr jezdectva Władysław Sobieszczański Zarzycki, Piotr: Południowe zgrupowanie Armii "Prusy" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2001 + Odziemkowski, Janusz: 8 Pułk Piechoty Legionów, Ajaks, Pruszków 1993
9 lpp poručík Bronisław Kliś (24.09.1939 - zraněn) ? ? Maksimiec, Stanisław: Armia "Lublin" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2006 + https://9ppl.prv.pl/9ppl_hist/historia.html
10 poručík Szczepan Sadoski ? ? Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
11 poručík (v záloze ?) Franciszek Duda podporučík Zbigniew Woźniakowski podporučík Stefan Zachorowski Przemsza-Zieliński, Jan: Księga wrześniowej chwały pułków śląskich, Tom 1, Krajowa Agencja Wydawnicza, Katowice 1989 + Maksimiec, Stanisław: Armia "Lublin" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2006
12 podporučík Jerzy Kleczkowski ? rotmistr jezdectva Franciszek jeż Maksimiec, Stanisław: Armia "Lublin" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2006
13 podporučík Zygmunt Konopka podporučík v záloze Stanisław Kosiński ? Kociszewski, Aleksander: 13 Pułk Piechoty, Egross-Mikromax, Warszawa 1990
14 poručík Feliks Stawicki podporučík Zbigniew Wierzbicki podporučík Stefan Helweg Kraiński, Igor, Pekról, Jacek: 14 Pułk Piechoty, Egross, Warszawa 1992
15 kapitán Zdzisław Pierożek podporučík v záloze Zbigniew Marcinkowski podporučík v záloze Ludwik Molewski Gnat-Witeska, Zbigniew: 15 Pułk Piechoty "Wilków", Ajaks, Pruszków 1996
16 podporučík Franciszek Ksawery Synkiewicz ? podporučík Tadeusz Garbacki Ryt, Janusz: Bitwa pszczyńska, Infopress, Pszczyna 2007
16 poručík v záloze Tadeusz Grabacki (Garbacki?) ? ? Maksimiec, Stanisław: Armia "Lublin" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2006 + Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
17 ? podporučík Władysław Wasiak strážmistr Julian Leonowicz (?) Majka, Jerzy: 17 Pułk Piechoty, Ajaks, Pruszków 1992
18 poručík Mieczysław Jan Jagodziński podporučík v záloze Eugeniusz Skupiński poručík v záloze Stanisław Luboradzki Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
19 poručík Włodzimierz Adam Taszycki podporučík v záloze Litwinowicz 1) strážmistr Szelągiewicz2)
podporučík v záloze Tadeusz Kaczabiński 1)
1 - Matikaszwili, Mikołaj: Z działań 19 pp pod Płockiem, in: Wojskowy Przegląd Historyczny XXII 4/1977 str. 336-346
2 - Polish Institute And Sikorski Museum, Obsada personalna oficerska Oddziału Wydzielonego 5. Dywizji Piechoty w 1939r. (z pamięci), BI 29/9/G/I
20 poručík Zbigniew Kazimierz Borowiczka (od - do ?) podporučík Zdzisław Rudolf podporučík Zygmunt Janotka Ryt, Janusz: Bitwa pszczyńska, Infopress, Pszczyna 2007
20 poručík Tadeusz Hauser (od - do ?) ? ? Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
21 podporučík Jan Tłuczkiewicz ppor. v zál. Aleksander Soroka ppor. v zál. Tomasz Jacenty Lisowski Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia "Modlin" 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
22 poručík Czesław Sulej podporučík v záloze Kazimierz Mądry (01.09.1939 - padl) podporučík v záloze Stanisław Tomala wapedia.mobi.
23 poručík Teofil Żal podporučík Jan Kobyliński podporučík v záloze ing. Jerzy Aleksander Urbanowski https://felsztyn.tripod.com/id20.html
24 podporučík Zbigniew Buyko četař Chmiel strážmistr Źróbek Sałacki, Aleksander: Na straconych pozycjach, MON, Warszawa 1989
25 podporučík Edward Beyga ? strážmistr Antoni Woźniak Makulec, Wacław: 25 Pułk Piechoty, Ajaks, Pruszków 1995
26 podporučík Zygmunt Butkiewicz podporučík v záloze Stanisław Jan Bieńko ppor. v zál. Stefan Rodziński Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
27 poručík Szewczyk Zygmunt ppor. v zál. Stanisław Edmund Łuczkiewicz ? Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
28 poručík Władysław Kulfan ? ppor. v zál. Maksymilian Tadeusz Sałaciński Czernielewski, Konrad, Jarno, Witold: Garnizon Łódzki Wojska Polskiego 1918-1939, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008
29 poručík Włodzimierz Szumigalski podporučík Zygmunt Spychalski podporučík Zdzisław Makowski Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969 + Rezmer, Waldemar: Armia "Poznań" 1939, Bellona, Warszawa 1992
30 poručík Roman Jerzy Podbielski podporučík Jan Bober podporučík jezdectva Władysław Iwanicki Podbielski, Roman: Fragmenty mojego września, in: Z problemów najnowszej historii Polski Wrzesień 1939, Warszawa 1972 + W. Godzemba-Wysocki, M. Domagała-Zamorski: Na szlaku Kaniowszczyków, Warszawa 2006


31 poručík Mieczysław Chrzanowski por. (v zál.?) Seweryn Tur podporučík v záloze Antoni Tyliński Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987 + www.28pp.fora.pl
32 poručík Zbigniew Michalski ppor. v zál. Jan Wincenty Mordschein podporučík v záloze Stanisław Dziewanowski (26.09.1939 - padl) Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
33 poručík Władysław Szarek podporučík Józef Malinowski podporučík Tadeusz Pogorzelski Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987 + www.lomza.friko.pl
34 poručík Henryk Rewkiewicz ppor. v zál. Edward Tokarski ppor. v zál. Leon Leprus Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
35 podporučík Jan Żelisław Mazurek podporučík v záloze Jan Borysewicz podporučík v záloze ??? Błaszczyk Kirszak Jerzy: 35 Pułk Piechoty, Ajaks, Pruszków 2000 + Maliszewski, Jan: Wspomnienia dowódcy 35 pułku piechoty, in: Żołnierze Września, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1971 str. 7-87
36 poručík Kazimierz Kamiński podporučík v záloze Leopold Koehler podporučík v záloze Józef Kuliński Walczak, Eugeniusz: 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej, Ajaks, Pruszków 1994 + Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
37 podporučík Damian Solski ? ? Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
38 poručík Stanisłew Miezin ? strážmistr Wojciech Cisek Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987 (velitel roty)+ Kozubal, M: 38 Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich, Przemyśl 1980 (strojopis)(velitel jezdecké čety)
39 poručík Kazimierz Bukowy seržant Jan Bogucki seržant Stefan Bajorski Buczyński Eugeniusz, Smutny wrzesień, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985
40 podporučík Tadeusz Ludwik Düring podporučík v záloze Zdzisław Kazimierz Szczudłowski podporučík v záloze Konstanty Wejrych Wojciechowski, Jerzy S.: 40 Pułk Piechoty "Dzieci Lwowskich", Ajaks, Pruszków 2007
41 ? poručík Mieczysław Wojno poručík v záloze Kazimierz Borewicz Buczyński, Stefan: Suwalszczyzna 1939-1944, Epoka, Warszawa 1991
42 podporučík Feliks Kępa ? ppor. v zál. Bolesław Kwiatkowski Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
43 poručík Franciszek Wiewiórka ? ? Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
44 poručík Stanisław Zabłocki ? ppor. v zál. Stanisław Blaszka Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
45 podporučík Jan Krawczyk ppor. v zál. Józef Piorun-Pioruński ppor. v zál. Jan Antoni Kaczmarczyk Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
48 poručík Zbigniew Tadeusz Jaworski ppor. v zál. Edward Jan Paczkowski ppor. v zál. Czesław Stanisław Hankus Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
49 poručík Kazimierz Buryło podporučík Edmund Franciszek Szczot ? Sosnkowski, Kazimierz: Cieniom września, MON, Warszawa 1988 + Brykowski, Ryszard: 49 Huculski Pułk Strzelców, Ajaks, Pruszków 1992
50 ? podporučík Jan Mizerski strážmistr Stanisław Borkowski Koreś, Daniel: 50 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych, Ajaks, Pruszków 2007 + Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
51 poručík Jan Salwierz ? ? Zarzycki, Piotr: Południowe zgrupowanie Armii "Prusy" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2001
52 podporučík Bolesław Ścigacz podporučík v záloze Jusian Müller podporučík v záloze Jerzy Bielec Zarzycki, Piotr: Południowe zgrupowanie Armii "Prusy" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2001
53 poručík Stanisław Korski ppor. v zál. Włodzimierz Albin Czajkowski ppor. v zál. Michał Grabowski Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
54 poručík Ludwik Fortuna ? ? Zarzycki, Piotr: Południowe zgrupowanie Armii "Prusy" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2001
55 poručík Kazimierz Kubicki podporučík v záloze Jan Płaszczyński (Piaszczyński) podporučík v záloze Leon Ciszak (18.09.1939 - padl) Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982 (Bauer, Piotr: 55 Poznański Pułk Piechoty, Egross, Warszawa 1991)
56 poručík Zygmunt Szadkowski ppor. v zál. .... Groblewski ppor. v zál. Leon Taylor Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
57 poručík Władysław Polaszek podporučík v záloze Franciszek Szczerbal podporučík v záloze Piotrowski Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
58 podporučík (poručík?) Stanisław Jakiel podporučík Jan Bardan (Bardon?) podporučík v záloze Marian Kazimierski Odrowąż-Zawadzki, Zygmunt: Dzieje 14 Dywizji Piechoty(Poznańskiej), Wydawnictwo DJ, Gdańsk 2005 + Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
59 (podporučík Jan Duszyński ?) ppor. v zál. Jan Dudziak rotný jezdectva .... Bielecki https://zecernia.com/html/?p=507 - velitel průzkumné jednotky pluku v březnu 1939
60 poručík Jan Iwaszkiewicz (do 10.09.1939 - padl) podporučík Czesław Kierzek podporučík Konstanty Wysocki Szepietowski, Kazimierz: 60. pułk piechoty na szlaku bojowym Ostrów Wlkp.-Warszawa in: Żołnierze września, PAX, Warszawa 1971, str. 89-205
61 poručík Alfred Furmański podporučík v záloze Antoni Sojda (Spojda?) poručík v záloze Zbigniew Romański J. Włodarz, Wł. Kubiak - Kujawskie Termopile. Bitwa pod Szczytnem 11-12 IX 1939 r., Włocławek 2010
61 poručík Marian Adam Zjawin ? ? Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
62 podporučík Jan Stachowiak ppor. v zál. .... Saski ppor. v zál. .... Winnicki Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
63 poručík Bronisław Orłowski ppor. v zál. Tadeusz Gawarkiewicz por. v zál. Tadeusz Bronisław Robakowski Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
64 poručík Stanisław Franciszek Kopeć ? starší strážmistr Dybowski Krzyś, Jerzy: 64 Pomorski Pułk Strzelców Murmańskich, Ajaks, Pruszków 1993
65 kapitán Leopold Niwiński podporučík Władysław Kielman podporučík (v záloze?) Tytus Lacki Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987+ https://www.65pp.org/index.php?slab=historia-65pp
66 kapitán Władysław Wysocki ppor. (v zál.?) Witold Koniuszewski ? Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
67 poručík Tadeusz Gałuszko (Hałuszka?) podporučík ? Ponicki podporučík Zbigniew Reinhard Wultański, Jerzy: 67 Pułk Piechoty, Ajaks, Pruszków 1992 + Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
68 podporučík Rudolf Turber ppor. v zál. ... Janowski podporučík v záloze Józef Gostomski Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
69 poručík Tadeusz Wiewiórkowski podporučík v záloze Erwin Beyer podporučík v záloze Henryk Podskarbi (do 12.09.1939-padl) Głowacki, Ludwik: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969
70 kapitán Kazimierz Dziurzyński poručík v záloze Jan Krzyżanowski ? Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
70 kapitán Kazimierz Dziurzyński poručík v záloze Bernard Zygmunt Bruchwalski poručík v záloze Jan Krzyżanowski Głowacki, Ludwik: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969
71 poručík Franciszek Plackowski ? ? Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
72 poručík Eugeniusz Burski seržant Stanisław Stańczak (?) por. v zál. Max (Maksymilan?) Schretter Wróblewski, Jan: Armia "Łódź" 1939, WIH, MON, Warszawa 1975
73 poručík Alfred B. Jelonkiewicz podporučík Egon Ritzka podporučík Jan Bator Przemsza-Zieliński, Jan: Księga wrześniowej chwały pułków śląskich, Tom 1, Krajowa Agencja Wydawnicza, Katowice 1989
73 poručík Alfred B. Jelonkiewicz (20.09.1939 - zraněn) seržant Jerzy Kania strážmistr Wacław Wasiak Maksimiec, Stanisław: Armia "Lublin" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2006
74 poručík Zygmunt Choroba ppor. v zál. Mieczysław Skiba ppor. v zál. Jan Rozpędzichowski Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
75 poručík Jarosław Głowacki podporučík Jan Keller strážmistr Bolesław Kański Przemsza-Zieliński, Jan: Księga wrześniowej chwały pułków śląskich, Tom 1, Krajowa Agencja Wydawnicza, Katowice 1989
76 poručík Wilhelm Jakubianiec ? ppor. v zál. Mikołaj Mickiewicz Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
77 poručík Adam Machnica ? podporučík v záloze Jerzy Prądzyński Markert, Wojciech: 77. Pułk Strzelców Kowieńskich w latach 1918-1939, Ajaks, Pruszków 2003
78 poručík Włodzimierz Gryńczyk (Grynczyk) podporučík v záloze Waldemar Gryglas podporučík v záloze Romuald Witkowski Juszkiewicz, Ryszard: Bitwa pod Mławą, KiW, Warszawa 1987
79 kapitán Czesław Byliński podporučík v záloze Witold Manikowski podporučík v záloze Antoni Wojtaszczyk Juszkiewicz, Ryszard: Bitwa pod Mławą, KiW, Warszawa 1987
80 poručík Lucjan Nowakowski podporučík v záloze Bronisław Lewonik podporučík v záloze Wincenty Cisek Juszkiewicz, Ryszard: Bitwa pod Mławą, KiW, Warszawa 1987
81 poručík Włodzimierz Dulniak podporučík v záloze Kazimierz Rześny podporučík v záloze Ługniewski Lisicki, Jerzy: Strzelcy Grodzieńscy, Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok 1995
82 poručík Tadeusz Jarek podporučík Jan Demirski podporučík Józef Siemiątkowski Jońca, A., Jagiełło, Z., Konstankiewicz, A., Kujawski, L., Rozdżestwieński, P. M., Rawicki, R., Tym, J. S., Wesołowski, A., Wróbel, J.: Mokra-Działoszyn 1939, Polonia Militaris, Warszawa 2005
83 poručík Jerzy Tadeusz Kokiński podporučík Edward Czak podporučík Stefan Potocki Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna "Piotrków" 1939, Bellona, Warszawa 1991
84 poručík Tadeusz Kamiński podporučík Kazimierz Molteni podporučík v záloze Michał Dudrewicz Nawrocki, Antoni: 84 Pułk Strzelców Poleskich, Ajaks, Pruszków 2002
85 kapitán Czesław Wiścicki ? ? Kryska-Karski, Tadeusz: Straty korpusu oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996
86 podporučík Ludwik Bogdan Zwolański ? ? Markert, Wojciech: 86. Pułk Piechoty, Ajaks, Pruszków 2004
POZNÁMKY: lpp = legionářský pěší pluk
pps = pluk podhalanských střelců
55 = číslo pěšího nebo střeleckého pluku
1) Zdroj č. 2
2) Zdroj č. 1
URL : https://www.valka.cz/Pruzkumna-rota-1939-t91907#345307Verze : 2
MOD
Děkuji Kolegům petar72 a zecer za doplnky do tabulky velitelů. Doplnky najdete na stránce:
www.dws.org.pl
Z důvodu nedostatku místa v kolonce Zdroje jsem tento zdroj v tabulce neuvedl.
URL : https://www.valka.cz/Pruzkumna-rota-1939-t91907#569005Verze : 0
MOD
Diskuse
Byla doplněna jména velitelů rot a čet:
2., 5. a 6. pps, 29., 41., 49., 55., 58., 67., 82. a 83.pp
a tímto děkuji za informace svým kolegům z fórum:
dws.org.pl
Przemovi a SOLONOVI.
URL : https://www.valka.cz/Pruzkumna-rota-1939-t91907#345912Verze : 0
MOD
Díky významné pomoci kolegy De Ruytera ze serveru dws.org.pl byly doplněny jména většiny scházejících velitelů rot.Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Pruzkumna-rota-1939-t91907#348559Verze : 0
MOD
Díky informaci od kolegy petar 77 byly do tabulky vloženy jména velitelů čet roty 65. pěšího pluku a díky informací od kolegy M-i bylo do tabulky vloženo jméno velitele jezdecké čety 38. pěšího pluku a opraveno příjmení velitele roty 85. pěšího pluku.
URL : https://www.valka.cz/Pruzkumna-rota-1939-t91907#420988Verze : 0
MOD
Díky kolegovi SOLON z fóra www.dws.org.pl byly do tabulky vloženy jména velitele roty a velitelů čet 61. pěšího pluku, za což mu děkuji. Poručík Marian Adam Zjawin, kterého uvádí ve své práci L. Głowacki, byl původně velitelem zákopnické čety a velitelem průzkumné roty se stal pravděpodobně v pozdějším období.
URL : https://www.valka.cz/Pruzkumna-rota-1939-t91907#430249Verze : 0
MOD
Děkuji kolegovi petar72 za jméno velitele jezdecké čety 25. pěšího pluku a kolegovi WP rovněž ze serveru www.dws.org.pl za jména velitelů čet 19. pěšího pluku.
URL : https://www.valka.cz/Pruzkumna-rota-1939-t91907#433357Verze : 0
MOD
Díky kolegoům Radomir a SOLON z fóra www.dws.org.pl byly do tabulky vloženy jména velitelů jezdeckých čet 23.,30. a 35. pěšího pluku a cyklistické čety 30. pěšího pluku. Tímto jim děkuji za pomoc.
URL : https://www.valka.cz/Pruzkumna-rota-1939-t91907#531973Verze : 0
MOD