Main Menu
User Menu

Pruské království [1701-1918]

Kingdom of Prussia

Königreich Preußen

     
Název:
Name:
Pruské království
Originální název:
Original Name:
Königreich Preußen
Hlavní město:
Capital:
Berlín
Státní zřízení:
Government System:
monarchie (od roku 1848 konstituční monarchie)
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled panovníků - Prusko
(List of rulers - Prussia)
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Pruská královská armáda (Königlich Preußische Armee)
Rozloha:
Area:
34870 1) km2
Geografická poloha:
Location :
střední Evropa (dnes súčasť , , , , , , )
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Ruské impérium, Rakouské arcivévodství, Polské království
Vznik:
Independence:
18.01.1701 z Pruského vévodství
Zánik:
Dissolution:
03.11.1918 pádom monarchie a zmenou na Slobodný štát Prusko (súčasť Nemeckej ríše) (de jure), 18.01.1871 včlenením do Německé císařství (de facto)
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
Prusové, Poláci, Slezané
Vlajka:
Flag:
18.01.1701-DD.MM.1750

DD.MM.1750-DD.MM.1801

DD.MM.1801-DD.MM.1803

DD.MM.1803-DD.MM.1892

DD.MM.1892-09.11.1918
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
1) v roku 1910
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pruske-kralovstvi-1701-1918-t119003#408836Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost
URL : https://www.valka.cz/Pruske-kralovstvi-1701-1918-t119003#640867Verze : 0
MOD