Main Menu
User Menu

Provozní pluk [1955-1958]

Operating Regiment

     
Název:
Name:
Provozní pluk
Originální název:
Original Name:
Provozní pluk Ústředního velitelského stanoviště
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.03.1955
Předchůdce:
Predecessor:
Provozní prapor
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1957
Nástupce:
Successor:
1. provozní prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.03.1955-01.01.1957 Velitelství protivzdušné obrany státu
01.01.1957-01.10.1957 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.03.1955-01.10.1957 Praha, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelská četa
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Rota hlavní ustředny hlásné služby
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Provozní rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Přijímací středisko
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vysílací středisko
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Dopravní rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Plukovní škola
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ošetřovna
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Technická dílna
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Sklady
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Správa budov
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.03.1955-01.10.1957 VÚ 6164 Praha
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond (Provozní pluk)
URL : https://www.valka.cz/Provozni-pluk-1955-1958-t81056#454179Verze : 0
MOD
Provozní pluk Ústředního velitelského stanoviště (ÚVS)()*


(Provozní pluk Velitelství protivzdušné obrany státu )


Krycí číslo: VÚ 6164


Zřízen: 01.03.1955
Předchůdce:
Provozní prapor PLOSÚ (DD.MM.1952-31.10.1954)
Provozní prapor PVOS (01.11.1954-28.02.1955)
a
Spojovací prapor PLOSÚ (DD.MM.1952-31.10.1954
Spojovací prapor PVOS (01.11.1954-28.02.1955)


Dislokace: Praha


Nadřízený stupeň:
Velitelství protivzdušné obrany státu (01.03.1955-31.12.1956)
Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu (01.01.1957-30.09.1957)Zrušen: 30.09.1957
Nástupce - reorganizován a rozdělen:
01.10.1957 na 1. provozní prapor Praha a 2. spojovací letecký pluk Praha


Zdroj: www.vojenstvi.cz (Vaše dotazy č. 113 - odpovídá Dr. Pavel Minařík)
Vojenský historický archiv Praha
URL : https://www.valka.cz/Provozni-pluk-1955-1958-t81056#296858Verze : 0
Pro stejný útvar - Provozní pluk, zřízený k zabezpečení Velitelství protivzdušné obrany státu a jeho Ústředního velitelského stanoviště (ÚVS) se "dochovalo" několik rozporných názvů:


- Provozní pluk Velitelství protivzdušné obrany státu


a 1 z listů (*) "Tabulek mírových počtů", schválených Náčelníkem generálního štábu ČSLA generálplukovníkem Václavem Kratochvílem 16.2.1955
(Vydané v návaznosti na změny, související s reorganizací Protivzdušné obrany státu k 1. březnu 1955).


( * Tabulka čis. 100/4)


Provozní pluk ÚVS - (Ústředního velitelského stanoviště)
Jak dokladuje i další kopie z VHA Praha, bylo nařízeno zřídit Provozní pluk k zabezpečení Ústředního velitelského stanoviště.


Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
www.vojenstvi.cz
Provozní pluk [1955-1958] - (Kopie z Vojenského historického archivu)

(Kopie z Vojenského historického archivu)
Provozní pluk [1955-1958] - (Kopie z Vojenského historického archivu)

(Kopie z Vojenského historického archivu)
URL : https://www.valka.cz/Provozni-pluk-1955-1958-t81056#349765Verze : 0