Protitankový oddíl 10 [1945-1945]

10th Anti-Tank Division
     
Název:
Name:
Protitankový oddíl 10 10th Anti-Tank Division
Originální název:
Original Name:
Protitankový oddíl 10
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
01.08.1945
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecký oddíl 60 60th Artillery Division
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.08.1945 Velitelství dělostřelectva 10. divise
01.06.1945-01.08.1945 10th Division Artillery Command
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.08.1945 Košice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.10.1945
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Protitankovy-oddil-10-1945-1945-t187224#545002 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více