Main Menu
User Menu

Protitanková četa jezdeckého pluku [1939-1939]

Pluton przeciwpancerny pułku kawalerii/Anti-tank Platoon of Cavalry Regiment

Protitanková četa – pluton przeciwpancerny – anti-tank platoon


Byla vojskovou setninou jezdectva jako součást jezdeckého pluku. Měla zajišťovat protitankovou obranu jednotek pluku. Četa byla podřízena bezprostředně veliteli pluku.
Zpravidla byly jednotlivé kanóny přidělovány jako posilové prostředky řadovým eskadronám nebo účelově tvořeným a samostatně působícím jezdeckým korouhvím.
Jeho hospodářskou základnou byla kulometná eskadrona pluku (společné hospodářské družstvo).
Do doby vyhlášení mobilizace byly jezdecké pluky na mírových stavech a v tomto ohledu byly zařazeny do dvou skupin.
V I. skupině bylo 15 jezdeckých pluků v pohraničních posádkách. Tyto pluky měly čtyřkanonové čety.
Ve II. skupině bylo 22 jezdeckých pluků v posádkách ve vnitrozemí Polska. Tyto pluky měly pouze dvoukanonové čety.
Není doloženo, že všechny čety pluků II. skupiny měly po mobilizaci plný (válečný) stav čtyř kanonů.


Po mobilizaci měla čtyřkanonová četa následující pravděpodobné tabulkové stavy:

Tabulkové počty čety (etat plutonu) Počet (ilość)
total number of platoon number
důstojníci (oficerowie) 1
officers 1
poddůstojníci (podoficerowie) 5
noncommissioned officers 5
vojíní (szeregowi) 34
private 34
vozkové (woźnice) 6
coachmen 6
pistole (pistolety) 2
pistols 2
karabiny (karabinki) Mauser wz. 29 39
carbine Mauser wz. 29 39
šavle (szable) 37
sabres 37
kolesna+37 mm protitankový kanon Bofors wz. 36 4
caisson limber+37 mm anti-tank gun Bofors wz. 36 4
koně (konie) 51
horses 51
muniční vůz (wóz amunicyjny) 2 (1?)
caisson 2 (1?)


Poznámky (Uwagi):
1 Palebný průměr pro jeden kanon - 32 průbojných+8 trhavých granátů. Dva průměry vezeny v kolesně, další dva na muničním voze.
Jednostka ognia dla jednego działka - 32 pancernych+8 kruszących granatów. Dwie jednostki przewożone w przodku, następne dwie w wozach amunicyjnych.
2 Je pravděpodobné, že ne všechny čety měly druhý muniční vůz.
Prawdopodobnie nie wszystkie plutony wyposażono w drugi wóz amunicyjny.
3 Je pravděpodobné, že ne všechny čety měly všechny 4 kanony.
Prawdopodobnie nie wszystkie plutony wyposażono w etatowe 4 armatki.


Zdroje (źródła, sources):
wp39.struktury.net
Smaczny, Henryk: Księga kawalerii polskiej 1914 – 1947 Rodowody – Barwa-broń, TESCO Przedsiębiorstwo Zagraniczne, Warszawa 1989
Szejnach, Andrzej: Pułk kawalerii polskiej w 1939 r. w walce pieszej, in: Wojskowy Przegląd Historyczny R.XXVIII Nr 1/1983, str. 310-315

Smaczny a Szejnach uvádějí v obsluze kanónu pouze 8 lidí, ale ve velitelském roji + 1 pozorovatel. V boji byl zástupce velitele čety velitelem vodičů koní.
Smaczny uvádí skutečný stav čety na příkladu mobilizovaného 7. hulánského pluku:
důstojník 1
mužstvo 30
jezdecké koně 32
tažné koně 14
muniční vůz (160 granátů) 1Protitanková četa Velitel k 01.09.1939: Zdroj (Źródło): Poznámka (Uwaga):
Anti-Tank Platoon of the Commander as of 01.09.1939: Source: Note:
1. švališerský pluk poručík jezdectva Bohdan Pawłowicz Wojciechowski, Jerzy Staniław: 1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1995
1st Light Horse Regiment cavalry lieutenant Bohdan Pawłowicz Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
2. švališerský pluk podporučík jezdectva Eugeniusz Sobiesław Tuszko Milewski, Józef: 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1993 Milewski uvádí (podaje) poručík (porucznik)
2nd Light Horse Regiment cavalry 2nd lieutenant Eugeniusz Sobiesław Tuszko Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 From Milewski - lieutenant
3. švališerský pluk podporučík jezdectva (v záloze?) Andrzej Kępiński Kosztyła, Zygmunt: Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976 Ve Schématizmu 1939 není uveden
3rd Light Horse Regiment cavalry 2nd lieutenant (reserve?) Andrzej Kępiński Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 W Roczniku Oficerskim 1939 nie jest podany
1. hulánský pluk poručík jezdectva Leszek Kazimierz Filipczuk Kosztyła, Zygmunt: Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976
1st Uhlans Regiment cavalry lieutenant Leszek Kazimierz Filipczuk Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
2. hulánský pluk poručík jezdectva Janusz Antoni Raczkowski Dobroński, Adam: 2 Pułk Ułanów Grochowskich im. Gen. Józefa Dwernickiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1993 Dobroński uvádí (podaje) Janusz Raczkiewicz
2nd Uhlans Regiment cavalry lieutenant Janusz Antoni Raczkowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 From Dobroński - Janusz Raczkiewicz
3. hulánský pluk aspirant v záloze (podchorąży rezerwy) Zygmunt Danek Stefan Sołtysik, Boje wrześniowe Pułku 3. Ułanów Śląskich, in: Żołnierze Września str. 209-311, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1971 Kolega M-i na www.dws.org.pl uvádí četař Jerzy Wiśniowiecki - v zastoupení
3rd Uhlans Regiment reserve officer cadet Zygmunt Danek www.dws.org.pl From www.dws.org.pl - sergeant Jerzy Wiśniowiecki -acting in chare
Hulánský pluk 4 poručík jezdectva Henryk Giecewicz 4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 7, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2012
Uhlans 4th Regiment cavalry lieutenant Henryk Giecewicz Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
5. hulánský pluk poručík jezdectva Władysław Józef Wilowski 5 Pułk Ułanów Zasławskich, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 8, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2012
5th Uhlans Regiment cavalry lieutenant Władysław Józef Wilowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
6. hulánský pluk podporučík jezdectva (v záloze?) Antoni Krzysztofowicz Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982 Ve Schématizmu 1939 není uveden
6th Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant (reserve?) Antoni Krzysztofowicz Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 W Roczniku Oficerskim 1939 nie jest podany
7. hulánský pluk podporučík jezdectva Stefan Gołasz Odziemkowski, Janusz: 7 Pułk Ułanów Lubelskich im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Warszawa 1989
7th Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant Stefan Gołasz Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
8. hulánský pluk podporučík jezdectva Jan Kanty Maria Wojciech Skrochowski 8 Pułk Ułanów księcia Poniatowskiego, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 11, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2012
8th Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant Jan Kanty Maria Wojciech Skrochowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
9. hulánský pluk poručík jezdectva Józef Kołat Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
9th Uhlans Regiment cavalry lieutenant Józef Kołat Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
10. hulánský pluk poručík jezdectva Stanisław Lucjan Zdanowicz Wojciechowski, Jerzy Stanisław: 10 Pułk Ułanów Litewskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 2007
10th Uhlans Regiment cavalry lieutenant Stanisław Lucjan Zdanowicz Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
11. hulánský pluk poručík jezdectva Zdzisław Kazimierz Rożek Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987 Jurga a Karbowski uvádějí (podają) Zdzisław Brożek
11th Uhlans Regiment cavalry lieutenant Zdzisław Kazimierz Rożek Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 From Jurga and Karbowski - Zdzisław Brożek
12. hulánský pluk poručík jezdectva Aleksander Zieńczyk Wojciechowski, Jerzy Staniław: 12 Pułk Ułanów Podolskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 2003 Wojciechowski uvádí (podaje) podporučík (podporucznik)
12th Uhlans Regiment cavalry lieutenant Aleksander Zieńczyk Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 From Wojciechowski - 2nd leutenant
13. hulánský pluk poručík jezdectva Andrzej Adam Szamota 13 Pułk Ułanów Wileńskich, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 16, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2012 V publikaci 13 Pułk Ułanów uveden (podany) jako Szamota-Prawdzic
13th Uhlans Regiment cavalry lieutenant Andrzej Adam Szamota Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 From publication 13 Pułk Ułanów - Szamota-Prawdzic
14. hulánský pluk podporučík jezdectva Wiktor Józef Ziemiński Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
14th Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant Wiktor Józef Ziemiński Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
15. hulánský pluk podporučík jezdectva Maciej Prószyński Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969
15th Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant Maciej Prószyński Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
16. hulánský pluk poručík jezdectva Franciszek Wilhelm Liczmański Krasucki, Stanisław: 16 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1992
16th Uhlans Regiment cavalry lieutenant Franciszek Wilhelm Liczmański Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
17. hulánský pluk podporučík jezdectva Władysław Tryliński Bauer, Piotr: 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1994
17th Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant Władysław Tryliński Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
18. hulánský pluk podporučík jezdectva Roman Hipolit Ignacy Ciesielski Błaszczyk, Włodzimierz: 18 Pułk Ułanów, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1996
18th Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant Roman Hipolit Ignacy Ciesielski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
19. hulánský pluk podporučík jezdectva Zygmunt Stanisław Majewski Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991 Bielski uvádí (podaje) poručík (porucznik)
19th Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant Zygmunt Stanisław Majewski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 From Bielski - leutenant
20. hulánský pluk poručík jezdectva Piotr Strok Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
20th Uhlans Regiment cavalry lieutenant Piotr Strok Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
21. hulánský pluk poručík jezdectva Michał Stanisław Kochanowski Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
21st Uhlans Regiment cavalry lieutenant Michał Stanisław Kochanowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
22. hulánský pluk neznámý (NN) podporučík jezdectva v záloze Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
22nd Uhlans Regiment unknown reserve cavalry 2nd lieutenant Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
23. hulánský pluk poručík jezdectva Józef Ogoniek 23 Pułk Ułanów Grodzieńskich, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 26, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2013
23rd Uhlans Regiment cavalry lieutenant Józef Ogoniek Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
25. hulánský pluk poručík jezdectva Hipolit Brzozowski Błasiński, Jan: 25 Pułk Ułanów Wielkopolskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1995; Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
25th Uhlans Regiment cavalry lieutenant Hipolit Brzozowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
26. hulánský pluk poručík jezdectva Zygmunt Piotr Nowicki Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
26th Uhlans Regiment cavalry lieutenant Zygmunt Piotr Nowicki Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
27. hulánský pluk poručík jezdectva Mieczysław Wiewiórowski Kowerko, Krzysztof: 27 Pułk Ułanów imienia króla Stefana Batorego 1920-1939, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 2005 Kowerko uvádí (podaje) Wiewiórkowski
27th Uhlans Regiment cavalry lieutenant Mieczysław Wiewiórowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 From Kowerko - Wiewiórkowski
2. pluk jízdních střelců poručík jezdectva Józef Gajewski Wojciechowski, Jerzy Staniław: 2 Pułk Strzelców Konnych, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1998
2nd Mounted Rifle Regiment cavalry lieutenant Józef Gajewski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
3. pluk jízdních střelců poručík jezdectva Mieczysław Łączyński Kostrzewski, Andrzej: 3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1992
3rd Mounted Rifle Regiment cavalry lieutenant Mieczysław Łączyński Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
4. pluk jízdních střelců poručík jezdectva Tadeusz Antoni Bukowski Gnat-Wieteska, Zbigniew: 4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1995
4th Mounted Rifle Regiment cavalry lieutenant Tadeusz Antoni Bukowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
5. pluk jízdních střelců podporučík jezdectva Mieczysław Tadeusz Mikołaj Miska Gnat-Wieteska, Zbigniew: 5 Pułk Strzelców Konnych, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 2003 Gnat-Wieteska uvádí (podaje) podporučík v záloze (podporucznik rezerwy)
5th Mounted Rifle Regiment cavalry 2nd lieutenant Mieczysław Tadeusz Mikołaj Miska Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 From Gnat-Wieteska - reserve cavalry 2nd lieutenant
6. pluk jízdních střelců podporučík jezdectva v záloze Bogusław Koch Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
6th Mounted Rifle Regiment reserve cavalry 2nd lieutenant Bogusław Koch . .
7. pluk jízdních střelců podporučík jezdectva Jerzy Grądzki Tym, Juliusz S.: 7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1999
7th Mounted Rifle Regiment cavalry 2nd lieutenant Jerzy Grądzki Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
8. pluk jízdních střelců poručík jezdectva Edmund Alfons Żak Gnat-Wieteska, Zbigniew: 8 Pułk Strzelców Konnych, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1991
8th Mounted Rifle Regiment cavalry lieutenant Edmund Alfons Żak Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
9. pluk jízdních střelců poručík jezdectva Henryk Kosz Gnat-Wieteska, Zbigniew: 9 Pułk Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1999
9th Mounted Rifle Regiment cavalry lieutenant Henryk Kosz Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006

Protitanková četa jezdeckého pluku [1939-1939] - Protitanková četa za přesunu.
Zdroj: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sign. 37-19-2

Protitanková četa za přesunu.
Zdroj: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sign. 37-19-2

Protitanková četa jezdeckého pluku [1939-1939] - Organizační schéma štyřkanonové protitankové čety jezdeckého pluku. 
Uvedeno se souhlasem autora.
Zdroj:
 http://wp39.struktury.net/pulk-kawalerii-pluton-przeciwpancerny-1939.html

Organizační schéma štyřkanonové protitankové čety jezdeckého pluku.
Uvedeno se souhlasem autora.
Zdroj:
wp39.struktury.net

URL : https://www.valka.cz/Protitankova-ceta-jezdeckeho-pluku-1939-1939-t161110#489997Verze : 0
MOD
37 mm protitankový kanon Bofors wz. 36 jezdectva v palebném postavení. Jezdectvo bylo vybaveno na rozdíl od ostatních druhů zbraní ocelovými přilbami francouzského typu vz. 15.
Protitanková četa jezdeckého pluku [1939-1939] - Zdroj:
Narodowe Archiwum Cyfrowe, sign. 1-W-1531-3

Zdroj:
Narodowe Archiwum Cyfrowe, sign. 1-W-1531-3

URL : https://www.valka.cz/Protitankova-ceta-jezdeckeho-pluku-1939-1939-t161110#490124Verze : 0
MOD