Main Menu
User Menu

Protiletadlový komplex č. II - Bojová věž II-G

Anti-Aircraft Complex No. II - Combat Tower II-G / Flaktuerme II - Gefechtsturm II/G

     
Název:
Name:
Protiletadlový komplex č. II - Bojová věž II-G
Originální název:
Original Name:
Flaktuerme I - Gefechtsturm II/G
Další názvy:
Other Names:
-
Obec:
Municipality:
Berlin
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
52°31'35.48"N 13°25'54.79"E
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
-
Druh objektu:
Sort of Object:
Protiletadlová baterie
Typ objektu:
Type of Object:
protiletadlová věž 1. generace
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
Protiletadlový komplex II
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1940
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.1941
Výzbroj:
Armament:
4x 128mm Flakzwilling 40


12x 20mm Flakvierling 38


1x dálkoměr Kommandogerät 40
Posádka:
Crew:
2. Batterie / gemischte Flak-Abteilung 123 (T)
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.1941-DD.MM.1945
Současný stav:
Current Condition:
nepatrné zbytky
Přístupnost:
Accessibility:
volně přístupno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Hans Sakkers: Flaktürme Berlin-Hamburg-Wien (Nieuw-Weerdinge Fortress Books 1998)
www.saper.etel.ru
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de
theelephantgate.weebly.com
https://www.thirdreichruins.com/berlin.htm
https://10otb.ru/berlin/beton_flak_1.html
survincity.com
https://fhpubforum.warumdarum.de/

Protiletadlový komplex č. II - Bojová věž II-G - Model G-Turm Friedrischhain

Model G-Turm Friedrischhain
Protiletadlový komplex č. II - Bojová věž II-G - G-Turm Friedrischhain

G-Turm Friedrischhain
URL : https://www.valka.cz/Protiletadlovy-komplex-c-II-Bojova-vez-II-G-t179534#527258Verze : 1
MOD
.
Protiletadlový komplex č. II - Bojová věž II-G - G-Turm Friedrischhain po odstřelu v roce 1946

G-Turm Friedrischhain po odstřelu v roce 1946
Protiletadlový komplex č. II - Bojová věž II-G - Začátek budování umělé hory...

Začátek budování umělé hory...
Protiletadlový komplex č. II - Bojová věž II-G - Bunkerberg...

Bunkerberg...
Protiletadlový komplex č. II - Bojová věž II-G - Jediný pozůstatek bojové věže...

Jediný pozůstatek bojové věže...
URL : https://www.valka.cz/Protiletadlovy-komplex-c-II-Bojova-vez-II-G-t179534#527265Verze : 0
MOD
Konstrukce bojové věže G


Půdorys: 70,5 x 70,5 m
Výška: 39 m
Tloušťka stěn: 2,5 m u základů, 2,0 m pod střechou
Tloušťka střechy: 3,5 m
Počet podlaží: 7 (včetně střechy)
1. Muniční sklad pro hlavní zbraně
2. Protiletecký kryt pro 8000 osob
3. Protiletecký kryt pro exponáty berlínských muzeí
4. Nemocnice
5. Kasárny pro 300 dělostřelců
6. Muniční sklad + střelecká plošina pro lehké zbraně
7. Postavení hlavních zbraní + náhradní velitelské stanoviště
URL : https://www.valka.cz/Protiletadlovy-komplex-c-II-Bojova-vez-II-G-t179534#527267Verze : 0
MOD
Poznámka k výzbroji


Hlavní výzbroj věže tvořily původně čtyři protiletadlové kanony 10,5 cm Flak 38/39. Ty byly na podzim 1942 nahrazeny čtyřmi spřaženými protiletadlovými kanony 12,8 cm Flakzwilling 40.
Vedlejší výzbroj tvořila "čtyřčata" 2 cm Flakvierling 38.
Protiletadlový komplex č. II - Bojová věž II-G - Jedno z postavení 128mm Flakzwilling 42 po zásahu leteckou pumou...

Jedno z postavení 128mm Flakzwilling 42 po zásahu leteckou pumou...
Protiletadlový komplex č. II - Bojová věž II-G - Postavení 20mm Flakfierling 38...

Postavení 20mm Flakfierling 38...
URL : https://www.valka.cz/Protiletadlovy-komplex-c-II-Bojova-vez-II-G-t179534#527268Verze : 0
MOD