Main Menu
User Menu

Protiletadlová baterie Martin [2003-2009]

Anti-Aircraft Battery Martin

     
Název:
Name:
Protiletadlová baterie
Originální název:
Original Name:
Protilietadlová batéria
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2003
Předchůdce:
Predecessor:
Protilietadlová raketová batéria PrOR
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.2009
Nástupce:
Successor:
zrušená
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2003-01.10.2006 Ľahká brigáda
01.10.2006-01.07.2009 1. mechanizovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.07.2003-01.07.2009 Martin, kasárny

Velitel:
Commander:
01.07.2003-DD.MM.RRRR Fajčík, Peter (Kapitán)
DD.MM.RRRR-30.06.2009 Moško, Vladimír1) (Nadporučík)
Výzbroj:
Armament:
01.07.2003-30.06.2009 OT-90
01.07.2003-30.06.2009 9K38 Igla
01.07.2003-30.06.2009 TATRAPAN ASTRA PVO
Poznámka:
Note:
Z časti techniky a personálu zrušenej Protilietadlovej raketovej batérie Martin (1. mb), Protilietadlovej raketovej batérie 2. mb a Protilietadlovej raketovej batérie Práporu podpory velenia PS vznikli 1. a 2. protilietadlová raketová batéria Igla Protilietadlovej raketovej brigády.

1) zástupca veliteľa - poverený velením
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
URL : https://www.valka.cz/Protiletadlova-baterie-Martin-2003-2009-t49071#304873Verze : 0
MOD
Protilietadlová batéria


Vznik: 1.10.2003 vzniká Protilietadlová batéria


Dislokácia: Martin


Krycie číslo: VÚ 1090


Nadriadený stupeň:
1.10.2002 - 30.9.2006 Ľahká brigáda
1.10.2006 - 1. mechanizovaná brigáda


Zloženie:


Zrušený:


Zdroj: https://www.mil.sk/ archív autora
URL : https://www.valka.cz/Protiletadlova-baterie-Martin-2003-2009-t49071#190710Verze : 0
MOD