Main Menu
User Menu

Prostor zasazení do sražení

Priestor zasadenia do zrazenia

PROSTOR ZASAZENÍ DO SRAŽENÍ


vymezená část terénu, kde se operační svaz druhého sledu nebo záloha v plánované době zasazují do sražení k rozvíjení úspěchu dosaženého útočícími operačními svazy prvního sledu nebo k odražení protiúderu nepřítele.

Zdroj:
Vševojsková operační a taktická terminologie: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Prostor-zasazeni-do-srazeni-t141006#457624Verze : 0
MOD