Main Menu
User Menu

Prostor rozmístění výsadku

Priestor rozmiestnenia výsadku

PROSTOR ROZMÍSTĚNÍ VÝSADKU


část terénu vymezená pro rozmístění útvarů /svazků/ výsadkového vojska podél předpokládaných os přesunu do vyčkávacích prostorů. Zpravidla se určuje v takové vzdálenosti od hlavních /záložních/ letišť, aby přesun z tohoto prostoru do vyčkávacího prostoru výsadku mohl být proveden během jedné noci.

Zdroj:
Vševojsková operační a taktická terminologie: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Prostor-rozmisteni-vysadku-t140999#457617Verze : 0
MOD