Main Menu
User Menu

Prostějov, Jezdecká kasárna

Cavalry Barracks

     
Název:
Name:
Jezdecká kasárna
Originální název:
Original Name:
Jezdecká kasárna
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Prostějov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°27'59.00"N 17°07'10.00"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.10.1920-01.05.1928
Kulometná eskadrona jezdeckého pluku 6
Machine-Gun Squadron of the 6th Cavalry Regiment
DD.06.1925-01.05.1928
Technická eskadrona jezdeckého pluku 6
Technical Squadron of the 6th Cavalry Regiment
01.05.1928-DD.10.1928
Polní eskadrona 3/6 /kulometná/
3rd Field Squadron of the 6th Cavalry Regiment /Machine-gun/
01.05.1928-DD.10.1928
Polní eskadrona 6/6 /kulometná/
6th Squadron /Machine-gun/ of the 6th Cavalry Regiment
DD.10.1928-DD.09.1933
Polní eskadrona 2/6
2nd Field Squadron of the 6th Cavalry Regiment
DD.09.1933-01.01.1936
II. korouhev jezdeckého pluku 6
2nd Guidon of the 6th Cavalry Regiment
DD.09.1933-24.09.1938
Polní eskadrona 4/6
4th Field Squadron of the 6th Cavalry Regiment
DD.09.1933-24.09.1938
Polní eskadrona 5/6
5th Field Squadron of the 6th Cavalry Regiment
01.01.1936-25.09.1938
II. korouhev dragounského pluku 6
2nd Guidon of the 6th Dragoon Regiment
01.09.1960-01.09.1969
22. výsadková brigáda
22nd Airborne Brigade
01.09.1960-01.09.1969
71. výsadkový prapor
71st Airborne Battalion
01.09.1960-01.09.1969
72. výsadkový prapor
72nd Airborne Battalion
01.09.1960-01.09.1969
Balonová rota
Baloon Company
01.09.1961-01.09.1969
22. výsadkový protitankový oddíl
22nd Airborne Anti-Tank Division
DD.MM.1961-01.09.1969
65. výsadkový prapor
65th Airborne Battalion
01.09.1969-01.09.1976
1. padákový výsadkový prapor
1st Parachute Airborne Battalion
01.09.1969-01.09.1976
22. výsadkový pluk
22nd Airborne Regiment
01.09.1969-01.09.1975
3. výcvikový prapor radiotechnického zabezpečení a radiolokace
3rd Electronic Support and Radiolocator Training Battalion
01.09.1969-01.09.1976
4. výsadkový prapor zvláštního určení
4th Special Purpose Airborne Regiment
01.09.1969-01.09.1976
5. výsadková průzkumná rota
5th Airborne Reconnaissance Company
01.09.1969-01.09.1976
6. výsadková průzkumná rota
6th Airborne Reconnaissance Company
01.09.1969-01.09.1976
72. výsadkový prapor (školní)
72nd Airborne Battalion (school)
01.09.1975-31.12.1992
Výcvikové středisko radiotechnického zabezpečení letectva
Air Force Electronic Support Training Center
01.10.1976-01.11.1982
22. výsadkový pluk zvláštního určení
22nd Special Purpose Airborne Regiment
01.11.1982-01.11.1987
22. výsadkový pluk speciálního určení
22nd Special Purpose Airborne Regiment
01.11.1987-31.10.1992
22. výsadková brigáda speciálního určení
22nd Special Purpose Airborne Brigade
01.11.1992-31.12.1992
6. speciální skupina
6th Special Group
01.01.1993-31.12.1994
Výcvikové středisko radiotechnického zabezpečení letectva
Air Force Electronic Support Training Center


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1996 ?
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.vojensko.cz/kasarna-vu-3412-prostejov
www.csla.cz
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-Jezdecka-kasarna-t185759#542069Verze : 0
MOD