Procházka, Radovan

     
Příjmení:
Surname:
Procházka Prochazka
Jméno:
Given Name:
Radovan Radovan
Jméno v originále:
Original Name:
Radovan Procházka
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant-General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing. MSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.05.1927 Praha /
11.05.1927 Prague /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
25.06.2020 Praha
25.06.2020 Prague
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
ředitel Vojenského zpravodajství
ředitel Vnější zpravodajské služby ČSFR
náčelník Zpravodajské správy GŠ AČR
director of the Military Intelligence Service
director of the Outer Intelligence Service
chief of the Main Intelligence Directorate of the General Staff
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
politický vězeň
syn velitele Hradní stráže T. G. Masaryka, ruského legionáře podplukovníka Vladimíra Procházky
spoluzakladatel Ústředního výboru K231
prisoner of state
son of the commander of the Guards of the president T. G. Masaryk, former russian legionnaire Lt.Col. Vladimir Prochazka
co-founder of the Central Commitee of K231
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.uzsi.cz
www.pametnaroda.cz
https://www.vzcr.cz/static/historie8p.aspx
www.lidovky.cz
www.mocr.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Prochazka-Radovan-t127628#431474 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Procházka Prochazka
Jméno:
Given Name:
Radovan Radovan
Jméno v originále:
Original Name:
Radovan Procházka
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1938 Obecná škola
DD.MM.RRRR-DD.MM.1946 Reálné gymnázium
DD.MM.RRRR-DD.MM.1938 Elementary School
DD.MM.RRRR-DD.MM.1946 Real Gymnasium
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1946-DD.MM.RRRR Vojenská akademie
DD.10.1946-DD.MM.RRRR Military Academy
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
DD.05.1990 major SNB
DD.09.1990 podplukovník (policie)
DD.01.1991 plukovník (policie)
01.06.1992 generálmajor policie
01.02.1993 plukovník
24.02.1993 generálmajor
03.05.1995 generálporučík
DD.MM.RRRR Lieutenant
DD.05.1990 Major
DD.09.1990 Lieutenant Colonel (Police)
DD.01.1991 Colonel (Police)
01.06.1992 Major-General of the Police
01.02.1993 Colonel
24.02.1993 Major-General
03.05.1995 Lieutenant-General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pěší pluk 63
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pěší pluk 69 /motorisovaný/
DD.MM.1950-DD.01.1951 operační důstojník (?): Pěší pluk 43 /motorisovaný/
01.03.1993-30.09.1993 náčelník Zpravodajské správy GŠ AČR
01.10.1993-31.12.1994 náčelník Zpravodajského odboru GŠ AČR
01.01.1995-28.02.1995 inspektor Vojenské zpravodajské služby GŠ
01.03.1995-01.11.1996 ředitel Vojenského zpravodajství
01.10.1996-31.12.1997 ředitel Sekce obranné politiky MO ČR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 63rd Infantry Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 69th Infantry Regiment /Motorised/
DD.MM.1950-DD.01.1951 officer: 43rd Infantry Regiment /Motorised/
01.03.1993-30.09.1993 chief of the Main Intelligence Directorate of the General Staff
01.10.1993-31.12.1994 chief of the Intelligence Department of the General Staff
01.01.1995-28.02.1995 inspector of the Military Intelligence Service of the General Staff
01.03.1995-01.11.1996 director of the Military Intelligence Service
01.10.1996-31.12.1997 director of the Defence Policy Section of the Defence Ministry
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Polnar, Stanislav: Generál Radovan Procházka (1927-2020) - odbojář, disident a reformátor bezpečnostního sektoru, Historie a vojenství 2023 / 02
www.uzsi.cz
www.pametnaroda.cz
https://www.vzcr.cz/static/historie8p.aspx
www.mocr.army.cz
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Prochazka-Radovan-t127628#431478 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více