Main Menu
User Menu

Přísně tajné - F.W.Winterbotham

Diskuse
Autor byl za války pověřen dozorem nad bezpečností a utajení celého systému ULTRA. Oficiální zákaz uveřejnit jakoukoli zmínku o tzv. systému ULTRA, který platil až do jara 1974, zcela nepochybně omezil a zkreslil hodnocení válečných událostí na kterémkoli úseku.
Výpověď muže stojícího mezi dešifranty v Bletchley a Downing street ukazuje, že velitelství wehrmachtu i japonské velitelství bylo prakticky po celou válku zbaveno možnosti tak důležitého faktoru, jako je moment překvapení. Naproti tomu přesné údaje o nepříteli, jež se čerpaly ze systému ULTRA, usnadňovaly britsko-americkému velení plánování a vedení operací a poskytovaly mu i jiné neocenitelné výhody.


Z obsahu: ... Bitva o Francii... Bitva o Británii... Operace Lvoun... Africká kampaň... Alamejn... Námořní válka... Pochodeň... Husky... Lavina... Overlord... Bitva o Normandii... Arnhem... Ardenská ofenzíva...


(ULTRA - krycí název operace přísně tajného dešifrování německých depeší kódovaných systémem Enigma Ziffer I).


Mladá fronta, Praha 1981
URL : https://www.valka.cz/Prisne-tajne-F-W-Winterbotham-t4002#11150Verze : 0