Přikryl, Vladimír [*1888]


     
Příjmení:
Surname:
Přikryl Přikryl
Jméno:
Given Name:
Vladimír Vladimír
Jméno v originále:
Original Name:
Vladimír Přikryl
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál Division General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
AgrDr. Ing. AgrDr. Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.09.1888 Kobylí / 27.09.1888 Kobylí /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.02.1955 Brno / 16.02.1955 Brno /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
? ?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
? ?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Prikryl-Vladimir-1888-t8892#389746 Verze : 0

     
Příjmení:
Surname:
Přikryl Přikryl
Jméno:
Given Name:
Vladimír Vladimír
Jméno v originále:
Original Name:
Vladimír Přikryl
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1899-DD.09.1907 Státní gymnasium, Brno
DD.10.1907-DD.09.1911 Vysoká škola zemědělská, Wien
DD.10.1912-DD.07.1913 Vysoká škola zemědělská, Wien
DD.09.1899-DD.09.1907 ?
DD.10.1907-DD.09.1911 ?
DD.10.1912-DD.07.1913 ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1911-DD.05.1912 Škola jednoročních dobrovolníků, Hajmáskér
DD.09.1917-DD.12.1917 Důstojnický kurs, Iasi
DD.09.1922-DD.12.1922 Středisko taktických studií dělostřelectva, Metz
DD.05.1923-DD.11.1923 Informační kurs pro generály a štábní důstojníky, Praha
DD.11.1911-DD.05.1912 ?
DD.09.1917-DD.12.1917 ?
DD.09.1922-DD.12.1922 ?
DD.05.1923-DD.11.1923 ?
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1912 kadet rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
20.05.1916 podporučík srbské armády
20.11.1916 poručík srbské armády
01.03.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
30.10.1918 major legií
09.01.1920 podplukovník legií
DD.MM.RRRR podplukovník dělostřelectva
16.12.1921 plukovník dělostřelectva
31.12.1924 generál V. hodnostní třídy
16.12.1927 brigádní generál
31.07.1934 divisní generál
01.01.1940 divisní generál ve výslužbě
01.10.1912 ?
01.08.1914 ?
20.05.1916 ?
20.11.1916 ?
01.03.1917 ?
07.02.1918 ?
30.10.1918 ?
09.01.1920 ?
DD.MM.RRRR ?
16.12.1921 ?
31.12.1924 General of 5th Rank Class
16.12.1927 Brigade General
31.07.1934 Division General
01.01.1940 Division General (Ret.)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.10.1911-DD.11.1912 jednoroční dobrovolník Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 3, Przemysl
DD.11.1911-DD.05.1912 vojenské studium, Hajmáskér
DD.05.1912-DD.09.1912 velitel dělostřelecké čety Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 3, Przemysl
DD.08.1914-DD.03.1915 velitel dělostřelecké baterie Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 3, východoevropské válčiště
22.03.1915-22.03.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.03.1915-DD.05.1916 ruské zajatecké tábory
DD.05.1916-DD.09.1916 velitel pěší čety srbského 1. dobrovolnického pluku, východoevropské válčiště
DD.09.1916-DD.11.1916 nemocniční ošetřování
DD.11.1916-DD.03.1917 velitel pěší roty srbského 1. dobrovolnického pluku, Oděssa
DD.03.1917-DD.07.1917 velitel pěší roty 3. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.07.1917-DD.09.1917 nemocniční ošetřování
DD.09.1917-DD.12.1917 vojenské studium, Iasi
DD.12.1917-DD.02.1918 velitel dělostřelecké čety 1. československé dělostřelecké brigády, Žitomir a přesun
DD.02.1918-DD.02.1919 velitel dělostřelecké baterie 1. československé dělostřelecké brigády, přesun a sibiřské válčiště
DD.02.1919-DD.04.1919 velitel 1. československého těžkého dělostřeleckého oddílu, sibiřské válčiště
DD.04.1919-DD.04.1920 velitel dělostřelectva 1. československé střelecké divise, sibiřské válčiště a přesun
DD.04.1920-DD.07.1920 repatriační dovolená
DD.07.1920-DD.12.1921 velitel Velitelství dělostřelectva 1. divise, Praha
DD.12.1921-DD.01.1922 velitel Polní dělostřelecké brigády 1, Praha
DD.01.1922-DD.09.1922 velitel Polní dělostřelecké brigády 9, Trnava
DD.09.1922-DD.12.1922 vojenské studium, Metz
DD.12.1922-DD.05.1923 zástupce velitele Učiliště pro dělostřelectvo, Olomouc
DD.05.1923-DD.11.1923 vojenské studium, Praha
DD.11.1923-DD.09.1926 velitel Polní dělostřelecké brigády 7, Olomouc
DD.09.1926-DD.10.1928 velitel Učiliště pro dělostřelectvo, Olomouc
DD.10.1928-DD.02.1929 velitel Dělostřeleckého učiliště
DD.02.1929-DD.09.1938 velitel Velitelství zemského dělostřelectva v Praze
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel dělostřelectva I. armády, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.07.1939 velitel Velitelství zemského dělostřelectva v Praze
DD.10.1911-DD.11.1912 ?
DD.11.1911-DD.05.1912 ?
DD.05.1912-DD.09.1912 ?
DD.08.1914-DD.03.1915 ?
22.03.1915-22.03.1915 ?
DD.03.1915-DD.05.1916 ?
DD.05.1916-DD.09.1916 ?
DD.09.1916-DD.11.1916 ?
DD.11.1916-DD.03.1917 ?
DD.03.1917-DD.07.1917 ?
DD.07.1917-DD.09.1917 ?
DD.09.1917-DD.12.1917 ?
DD.12.1917-DD.02.1918 ?
DD.02.1918-DD.02.1919 ?
DD.02.1919-DD.04.1919 ?
DD.04.1919-DD.04.1920 ?
DD.04.1920-DD.07.1920 ?
DD.07.1920-DD.12.1921 ?
DD.12.1921-DD.01.1922 ?
DD.01.1922-DD.09.1922 ?
DD.09.1922-DD.12.1922 ?
DD.12.1922-DD.05.1923 ?
DD.05.1923-DD.11.1923 ?
DD.11.1923-DD.09.1926 ?
DD.09.1926-DD.10.1928 ?
DD.10.1928-DD.02.1929 ?
DD.02.1929-DD.09.1938 ?
DD.09.1938-DD.10.1938 ?
DD.10.1938-DD.07.1939 ?
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Prikryl-Vladimir-1888-t8892#389747 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více