Main Menu
User Menu

Přepadový

Interceptor

Česky:
Czech:
Přepadový
Anglicky:
English:
Interceptor
Další názvy:
Other names:
Německy / German - Abfang
Slovensky / Slovak - prepadový
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Prepadovy-t185478#541470Verze : 1
MOD
Slovo přepadový je v podstatě synonymem slova záchytný. Vzhledem k tomu, že některé letky stíhacích leteckých pluků československého letectva byly po roce 1945 po jistou dobu označovány jako přepadové, volíme tuto variantu.
URL : https://www.valka.cz/Prepadovy-t185478#541472Verze : 1
MOD