Main Menu
User Menu
Reklama

Překlad slova Troop do češtiny

Překlad slova Troop do češtiny

U anglického slova Troop se nelze vyhnout překladu ekvivalentem podle kontextu, neboť není jednoznačně a výlučně spojeno s žádným českým slovem. Není žádné slovo, které by bylo možno použít ve všech výskytech, aniž by to nepřinášelo velké problémy a kolize. Jednotka s názvem Troop se v různých anglofonních armádách objevuje na různých stupních - jako ekvivalent roty, baterie, půlbaterie a čety. Níže přiložená tabulka přináší základní přehled, jak slovo Troop v názvu jednotky překládat v různých ozbrojených silách a jejich součástech.

SLOŽKAPŘEKLADPOZNÁMKA

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ  
Armáda - jezdectvo                   
(US Army - Cavalry)

platí i pro remontní jednotky
rota           Troop je ekvivalent pěchotní Company (rota) a dělostřelecké Battery (baterie). Je podřízen Squadron (eskadroně, která je v americkém jezdectvu ekvivalentem praporu) a skládá se z několika Platoons (čet). Slovo Troop se v tomto významu používalo už v Kontinentální armádě. Po čase bylo nahrazeno slovem Company (rota), nicméně v roce 1883 se vrátilo zpět.

Státní policie
(State Police)
rotaV USA je policie primárně organizována na místní úrovni, nicméně v témeř všech státech existují organizace s celostátní působností, které vykonávají především funkci dopravní policie na dálnicích a koordinační funkci při operacích v rámci celého státu. Tyto státní police s mnohém odkazují na armádní jezdectvo, včetně právě teminologie.SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ  
Domácí jezdectvo
(Household Cavalry)
četaTroop je ekvivalentem čety. Je podřízen Squadron (eskadroně, která je v britském jezdectvu ekvivalentem roty). Domácí jezdectvo zahrnuje ceremoniální jednotky i jednotky vyzbrojené obrněnými vozidly. Troop je většinou tvořen třemi či čtyřmi vozidly.

Královský obrněný sbor
(Royal Armoured Corps)
četaTroop je ekvivalentem čety. Je podřízen Squadron (eskadroně, která je v britském jezdectvu ekvivalentem roty). Část jednotek RAC pochází z jezdectva a v názvech má stále jezdecké termíny. Troop je většinou tvořen třemi či čtyřmi vozidly.

Královský dělostřelecký pluk
(Royal Regiment of Artillery)
půlbaterie

Královské jízdní dělostřelectvo
(Royal Horse Artillery)
baterie

Ctihodná dělostřelecká rota
(Honourable Artillery Company)
četaHAC je ve skutečnosti pluk, který prošel mnoha změnami a zahrnoval dělostřelce, granátníky, myslivce, pěšáky a další. Dnes funguje jako pluk návodčích.

Royal EngineersčetaTroop se začal používat až v období po druhé světové válce. Do té doby se používal termín Platoon (četa).

Royal Corps of SignalsčetaTroop se začal používat až v období po druhé světové válce. Do té doby se používal termín Platoon (četa).

Royal Logistic Corpsčeta

Royal Corps of TransportčetaDnes již neexistuje.

Special Air Servicečeta


Sbor námořní pěchoty
(Corps of Royal Marines)
četaNavazuje na tradici druhoválečných commandos.

Oddíly commandos
(Commandos)
četaOddíl commandos (Commando) se dělil na několik Troops. Ty se pak dělily na sekce (Sections).AUSTRÁLIE  
Royal Australian Armoured Corps
Royal Australian Engineers
Royal Australian Corps of Signals
Australian Army Aviation
Royal Australian Corps of Transport
Royal Australian Survey Corps
Special Air Service Regiment
četaSASR je jediná pěchotní jednotka používající slovo Troop. Zbytek pěchoty používá slovo Platoon (četa).KANADA  
obrněné jednotky
dělostřelecké jednotky
ženijní jednotky
spojovací jednotky
četaNadřízeným stupněm je Squadron (eskadrona).
Slovo Troop nepřekládat jako oddíl, odřad či divizion.
URL : https://www.valka.cz/Preklad-slova-Troop-do-cestiny-t209316#591539Verze : 7
MOD
Reklama