Main Menu
User Menu

Přehradný

Barrage

Česky:
Czech:
Přehradný
Anglicky:
English:
Barrage
Další názvy:
Other names:
Japonsky / Japan - 弾幕, だんまく, danmaku (阻塞, そさい, sosai)
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Prehradny-t185480#541475Verze : 4
MOD
Příruční slovník jazyka českého
přehradný:
přehradná palba mající za účel zabránit nepříteli přechod přes jistý pruh terénu.


Slovník spisovného jazyka českého
přehrada:
pásmo určené k znemožnění postupu nepřítele: palebná přehrada; balónová přehrada: soustava ocelových lan držených ve vzduchu přehradnými balóny

Japonský termín 阻塞 / そさい / "sosai" se vztahuje pouze k přehradným balonům (阻塞気球 / そさいききゅう / "sosai-kikjú"), termín 弾幕 / だんまく / "danmaku" k ostatním významům slova přehradný, včetně například přehradné palby.
URL : https://www.valka.cz/Prehradny-t185480#541568Verze : 4
MOD