Main Menu
User Menu

Přehled ztrát civilních ukrajinských letounů

Ačkoliv byly útoky na na letiště přioritně zaměřeny na vojenské letouny, vrtulníky a drony Ukrajinské armády, tyto ztráty se nevyhly ani civilnímu letectví. Zde je zatím přehled spíše poněkud nejasný, jelikož i přes značnou destrukci Ukrajiny, většinou jakékoliv informace scházejí. Jistou výjimku tvoří Letiště Antonov v Hostomelu, kde je mezi zničenými letouny i Antonov An-225 Mrija. Jsou zde doloženy zničené, popřípadě poškozené i další letouny spadající přímo pod Antonov. Pozdější ztráty letounů, tedy např. An-26 lze do jisté míry chápat i jako ztrátu vojenskou, jelikož byť si letadlo zachovalo všechna předešlá označení, lze předpokládat, že prioritně jsou tyto letouny využívány k přepravě vojenského materiálu a personálu. Ovšem transfer humanitární pomoci rovněž nelze vyloučit. V budoucnu se dá předpokládat doplnění těchto informací, a to ať již prostřednictvím různých úniků, tak i následně zveřejněným ztrátám a škodám na majetku v oblasti civilního letectví. Stejně jako u vojenského letectva je však třeba brát v potaz, že mezi zničenými letouny bude i řada nepoužívaných a dříve i vyřazených letounů a tedy pakliže se nebude jednat o oficiální informace, tak bude třeba brát některé zdroje s rezervou.
Přehled ztrát civilních ukrajinských letounů - Zničený Mrija:
Zdroj:
https://mentourpilot.com/wp-content/uploads/2022/03/An225_Destroyed.jpg

Zničený Mrija:
Zdroj:
mentourpilot.com

URL : https://www.valka.cz/Prehled-ztrat-civilnich-ukrajinskych-letounu-t253362#696910Verze : 3
Seznam zničených a poškozených ukrajinských civilních letounů a vrtulníků (včetně nepotvrzených nároků)Datum/date Typ/type Ev. č./reg. num. Lokace/location Zdroje/resourcers Ostatní/others
24.02.2022 Antonov An-74T UR-74010/36547030450 letiště Hostomel/ Kyiv-Gostomel Airport (GML) aviation-safety.net letoun byl zničen na zemi během bojů o letiště/
24.02.2022 Antonov An-22A UR-09307/043481244 letiště Hostomel/ Kyiv-Gostomel Airport (GML) aviation-safety.net letoun byl poškozen na zemi během bojů o letiště/
24.02.2022 Antonov An-26-100 UR-13395/2605 letiště Hostomel/ Kyiv-Gostomel Airport (GML) aviation-safety.net letoun byl zničen na zemi během bojů o letiště/
27.02.2022 Antonov An-225 UR-82060/19530503763 letiště Hostomel/ Kyiv-Gostomel Airport (GML) aviation-safety.net letoun byl zničen na zemi během pozemních bojů/
27.02.2022 Antonov An-124-100 UR-82009/19530501008 letiště Hostomel/Kyiv-Gostomel Airport (GML) aviation-safety.net Letoun byl poškozen na zemí během pozemních bojů/
27.02.2022 Cessna 172RG Cutlass RG UR-LKS/172RG0135 letiště Hostomel/ Kyiv-Gostomel Airport (GML https://aviation-safety.net/wikibase/277057 letoun byl lehce poškozen na zemi během pozemních bojů/
27.02.2022 Cessna 152 II HA-WAS/15284953 letiště Hostomel/Kyiv-Gostomel Airport (GML) https://aviation-safety.net/wikibase/277155 letoun byl zničen na zemi během pozemních bojů/
- - - / - /
- - - / - /
URL : https://www.valka.cz/Prehled-ztrat-civilnich-ukrajinskych-letounu-t253362#696911Verze : 12