Main Menu
User Menu
Reklama

>>Přehled základen Slovenských vzdušných zbraní

List of Air Base of Slovak Air Arms

Prehľad letísk využívaných leteckou zložkou Slovenskej brannej moci v rokoch 1939-1944


Stále letiská:
Bratislava - Vajnory
Malacky - Nový Dvor
Mokraď
Nitra
Nižný Šebeš (Išľa)
Piešťany
Poprad
Spišská Nová Ves
Trenčianske Biskupice
Tri Duby
ŽilinaPoľné a dočasné letiská:
Rohozná (Brezno nad Hronom)
Kamenica nad Cirochou
Ňaršany (dnes Ražňany)
Vinné
Zolná
Hrabovec (Nižný Hrabovec ?)Zdroj:
Jiří Rajlich, Jiří Sehnal - Slovenští letci, 1939-1945; Kolínské noviny, 1991
,
https://www.valka.cz/topic/view/129426/Vinne-polne-letisko
URL : https://www.valka.cz/Prehled-zakladen-Slovenskych-vzdusnych-zbrani-t127210#430565Verze : 0
MOD

Citace - buko1 :

Prehľad letísk využívaných leteckou zložkou Slovenskej brannej moci v rokoch 1939-1944


Nižný Šebeš
Išľa ?


Zdroj: Jiří Rajlich, Jiří Sehnal - Slovenští letci, 1939-1945; Kolínské noviny, 1991Niektorí autori a následní nadväzujúci autori vo mne vyvolávajú chaos ohľadom umietnenia letísk Prešov, Nižný Šebeš (teraz Nižná Šebastová, mestská časť Prešova) a Išľa.
Napríklad v knihe Stanislav, Ján; Klabník, Viliam: Slovenské letectvo 1944-1945 v kapitole venovanej odletu Skupiny vzdušných zbraní (SVZ) do ZSSR na strane 9 spomína odlet strojov Letky 2 24.-25.7.1944 na letisko Išľa pri Prešove. V nasledujúcej vete spomína iba letisko Prešov. Na strane 13 zasa spomína odlet gen. Malára z letiska Nižný Šebeš. Na ďalšej strane zase čakajú návrat gen. Malára na letisku v Prešove a na letisku Išľa čakali kuriéra s "dôležitými správami a rozkazmi pre ďalší postup ...".
Večer 30.8.1944 sa v kaštieli v Kelemeši (dnes Ľubotice) o 19.00 hod. stretli výkonní letci SVZ, aby prerokovali ďalší postup, či zostať na letisku Išľa, alebo odletieť buď na Tri Duby, alebo do ZSSR. Na strane 17 mjr. Trnka nariadil príslušníkom guľometnej protilietadlovej obrany blokovať cestu od Prešova k južnému okraju Nižného Šebeša, aby zabezpečili ochranu letiska do odletu SVZ. Na strane 24 sa zasa píše: "Stot. Kriška sa popoludní toho istého dňa vrátil letecky do Prešova a po 15.00 hod obálku odovzdal pplk. gšt. F. Urbanovi. Zalepená obálka s Golianovým rozkazom však 31.8.1944 neskončila v rukách plk. gšt. Talského, resp. nenašla už SVZ na letisku v Nižnom Šebeši".


Z fotografií lietadiel s popismi z letiska Išľa, som vybral tie, na ktorých je dobre vidno okolité kopce. Na porovnanie som nafotografoval z cesty vedúcej z Prešova do Kapušian pri Prešove kopce na západ od dnešného letiska Prešov v časti Nižná Šebastová (letisko Aeroklubu Prešov a Vrtuľníkové krídlo generálplukovníka Jána Ambruša) s dominantným kopcom Stráž a kopce Slanských vrchov na východ od neho.
Z porovnania mi vyplynulo že spomínané letiská Išľa, Prešov a Nižný Šebeš je jedno a to isté letisko. Z fotografií ale nie je jednoznačne vidno, či sa na lietanie využívali aj polia západne od dnešnej cesty Prešov - Kapušany (bližšie ku kúpeľom Išľa), alebo len areál dnešnej leteckej základne. Na strane 11 sa totiž spomína, že na " prešovskom letisku boli oba dopravné Fw 58 spočiatku hangárované v provizórnom stanovom hangári, neskôr v dokončenom železobetónovom hangári (hangár vybudovala firma Arnošt Narze rovnakého typu, ako na letisku Kamenica nad Cirochou)". Z toho mi vyplýva, že vybudovaná infraštruktúra na civilnom letisku Išľa (Nižný Šebeš) sa určite využívala aj pre SVZ a museli po nej zostať nejaké stopy, a to hovorí v prospech areálu terajšej leteckej základne, kde je veľký železobetónový starý hangár (žiaľ nezistil som či je to ten pôvodný).


Autori Mgr. Ľuboš Demčák a Bc. Dominik Demčák na stránke www.druhasvetova.sk píšu:
Letectvo Východoslovenskej armády tvorila:
- Prvá výzvedná letka, nachádzajúca sa s posádkou vo Finticiach, disponovala šiestimi strojmi Fw 189, dvoma strojmi Praga E-39, lietadlom Kl 35D a Fi 156.
- Druhá pozorovacia letka s posádkou umiestnenou v Nižnej Šebastovej mala k dispozícii 12 strojov Š-328, 2 stroje typu Kl 35D a po jednom Fw 58B, E-39, Fi 156 a W 34. Tieto dve letky štartovali z letiska Nižná Šebastová pri Prešove.
- Dvanásta stíhacia letka, ktorá mala umiestnenú posádku v Kapušanoch pri Prešove, s letiskom v Nižnom Hrabovci, disponovala piatimi strojmi B-534, Bk-534, štyrmi Bf 109G-6 (ex. 13. letka), Fi 156 a E-39. Táto Skupina vzdušných zbraní mala spolu 37 lietadiel (iný zdroj uvádza 42 a iný zase 33 lietadiel, čo súvisí s kolísajúcimi počtami jednotiek) a 550 mužov. Okrem toho boli na letisku v Spišskej Novej Vsi 3 lietadlá typu Š-328 a 3 Ju 87D Stuka[8].
[8] KLIMENT, K. Charles - NAKLÁDAL, Břetislav. Slovenská armáda 1939-1945. 2003, s. 75-76.
Som zvedavý, či sa moja hypotéza o totožnosti letiska potvrdí, alebo nie ....
>>Přehled základen Slovenských vzdušných zbraní - Kopec v pozadí je časť Slanských vrchov, na obr. 014 Slanske Vrchy - celok je na jeho ľavej hranici za budovou s červenou strechou.

Zdroj foto: Stanislav, Ján; Klabník, Viliam - Slovenské letectvo 1944-1945.

Kopec v pozadí je časť Slanských vrchov, na obr. 014 Slanske Vrchy - celok je na jeho ľavej hranici za budovou s červenou strechou.

Zdroj foto: Stanislav, Ján; Klabník, Viliam - Slovenské letectvo 1944-1945.

>>Přehled základen Slovenských vzdušných zbraní - Kopec v pozadí je časť Slanských vrchov, na obr. 014 Slanske Vrchy - celok je na jeho ľavej hranici za budovou s červenou strechou.

Zdroj foto: Stanislav, Ján; Klabník, Viliam - Slovenské letectvo 1944-1945.

Kopec v pozadí je časť Slanských vrchov, na obr. 014 Slanske Vrchy - celok je na jeho ľavej hranici za budovou s červenou strechou.

Zdroj foto: Stanislav, Ján; Klabník, Viliam - Slovenské letectvo 1944-1945.

>>Přehled základen Slovenských vzdušných zbraní - Tmavozelený kopček za budovou s červenou strechou porovnaj s ďalšími dvoma fotografiami.

Zdroj foto: Vlastné

Tmavozelený kopček za budovou s červenou strechou porovnaj s ďalšími dvoma fotografiami.

Zdroj foto: Vlastné

>>Přehled základen Slovenských vzdušných zbraní - V pozadí je časť Kapušianskeho hradného kopca, silueta je myslím jednoznačná. Kopec sa nachádza severozápadne letiska.

Zdroj foto: Šumichrast, Peter; Klabník, Viliam: Slovenské letectvo 1939-1944

V pozadí je časť Kapušianskeho hradného kopca, silueta je myslím jednoznačná. Kopec sa nachádza severozápadne letiska.

Zdroj foto: Šumichrast, Peter; Klabník, Viliam: Slovenské letectvo 1939-1944

>>Přehled základen Slovenských vzdušných zbraní - Časť kapušianskeho hradného kopca.

Zdroj foto: Vlastné

Časť kapušianskeho hradného kopca.

Zdroj foto: Vlastné

>>Přehled základen Slovenských vzdušných zbraní - V pozadí kopec Stráž.

Zdroj foto: Šumichrast, Peter; Klabník, Viliam: Slovenské letectvo 1939-1944

V pozadí kopec Stráž.

Zdroj foto: Šumichrast, Peter; Klabník, Viliam: Slovenské letectvo 1939-1944

>>Přehled základen Slovenských vzdušných zbraní - Kopec Stráž. Skupina stromov na pozadí poľa priamo v smere na najvyšší kopec ukrýva kúpele Išľa, podľa ktorých sa nazývalo aj letisko.

Zdroj foto: Vlastné

Kopec Stráž. Skupina stromov na pozadí poľa priamo v smere na najvyšší kopec ukrýva kúpele Išľa, podľa ktorých sa nazývalo aj letisko.

Zdroj foto: Vlastné

>>Přehled základen Slovenských vzdušných zbraní - Mapa Šarišská vrchovina - Branisko, VKÚ Harmanec 1995

Mapa Šarišská vrchovina - Branisko, VKÚ Harmanec 1995
>>Přehled základen Slovenských vzdušných zbraní - Ortofotomapa letiska z roku 1950. (Zdroj: http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/)

Ortofotomapa letiska z roku 1950. (Zdroj: http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/)
URL : https://www.valka.cz/Prehled-zakladen-Slovenskych-vzdusnych-zbrani-t127210#435648Verze : 1
MOD