Main Menu
User Menu

Přehled presidentů Portugalska

Overview of presidents of the Portugal

Prehľad prezidentov Portugalska

Prehľad prezidentov Portugalska


5.10.1910 – 24.8.1911 Joaquim Teófilo Fernandes Braga (predseda dočasnej vlády) ; PRP
24.8.1911 – 29.5.1915 Manuel José de Arriaga Brum da Silveira e Peyrelongue ; PRP
29.5.1915 – 5.10.1915 Joaquim Teófilo Fernandes Braga ; PRP
5.10.1915 – 12.12.1917 Bernardino Luís Machado Guimarães ; PD
12.12.1917 – 14.12.1918 Sidónio Bernardino Cardoso da Silva Pais (prezid.rev.junty do 27.12.1917, zast. 27.12.1917 - 9.5.1918)
14.12.1918 – 16.12.1918 neobsadené (prezidenta zastupoval Koncil ministrov)
16.12.1918 – 5.10.1919 João do Canto e Castro Silva Antunes
19.1.1919 – 13.2.1919 Henrique Mitchell de Paiva Couceiro
5.10.1919 – 5.10.1923 António José de Almeida ; PRE
5.10.1923 – 11.12.1925 Manuel Teixeira Gomes ; PD
11.12.1925 – 2.6.1926 Bernardino Luís Machado Guimarães ; PD
2.6.1926 – 19.6.1926 José Mendes Cabeçadas Júnior (zastupujúci)
19.6.1926 – 9.7.1926 Manuel de Oliveira Gomes da Costa (zastupujúci)
9.7.1926 – 18.4.1951 António Óscar de Fragoso Carmona (zast. do 29.11.1926, dočasne do 15.4.1928) ; UN
18.4.1951 – 9.8.1951 António de Oliveira Salazar (zastupujúci) ; UN
9.8.1951 – 9.8.1958 Francisco Higino Craveiro Lopes ; UN
9.8.1958 – 25.4.1974 Américo de Deus Rodrigues Tomás ; UN
25.4.1974 – 30.9.1974 António Sebastião Ribeiro de Spínola (vodca junty Národnej spásy do 15.5.1974) ; MFA
30.9.1974 – 14.7.1976 Francisco da Costa Gomes ; MFA
14.7.1976 – 9.3.1986 António dos Santos Ramalho Eanes ; PRD
9.3.1986 – 9.3.1996 Mário Alberto Nobre Lopes Soares ; PS
9.3.1996 - ?.?.???? Jorge Fernando Branco de Sampaio ; PS
URL : https://www.valka.cz/Prehled-presidentu-Portugalska-t20810#78780Verze : 0
Prosím tě, dělej ty přehledy trochu přehlednější. Stačí si s tím trochu graficky pohrát a hned to lépe vypadá a je to přehlednější.


Nejlépe je držet se tohoto formátu:


dd.mm.rrrr-dd.mm.rrrr - jméno příjmení


3. května 1975 je nutno zapsat takto: 03.05.1975


ve výsledku se dosáhne stejné délky té části s daty a lépe to vypadá.
URL : https://www.valka.cz/Prehled-presidentu-Portugalska-t20810#78784Verze : 0
MOD