Main Menu
User Menu

Přehled panovníků - Sasko

List of rulers - Saxony

Sachsen / SaskoVévodové - starší saské vévodství2.pol. 8. stol. - WidukindDynastie saská/Ottonů/Liudolfovců


850-866 - Liudolf
864-880 - Bruno
880-912 - Otto der Erlauchte (Osvícený)
912-936 - Heinrich der Vogeler/Vogelsteller (německý král jako Jindřich I. Ptáčník)
936-961 - Otto II. (německý král/císař jako Ota I.)Dynastie Billungů


961-973 - Hermann (od 953 markrabě saský)
973-1011 - Bernhard I.
1011-1059 - Bernhard II.
1059-1072 - Ortholf
1072-1106 - MagnusDynastie Supplinburská


1106-1137 - Lothar von Supplinburg (německý král jako Lothar III.)Dynastie Welfů


1137-1138 - Heinrich der Stolze (Hrdý)
1138-1141 - Albrecht der Bär (Medvěd) (Askánec)
1142-1180 - Heinrich der Löwe (Lev)
Vévodové - mladší saské vévodství


Dynastie Askánců


1180-1212 - Bernhard III. (1212 - oddělení anhaltské větve)
1212-1260 - Albrecht I. (1260 - oddělení sasko-lauenburské větve)
Vévodové - vévodství sasko-wittenberské


Dynastie Askánců


1260-1298 - Albrecht II.
1298-1356 - Rudolf I.Kurfiřti


Dynastie Askánců


1356- Rudolf I.
1356-1370 - Rudolf II.
1370-1388 - Wenzel
1388-1419 - Rudolf III.
1419-1422 - Albrecht III.


              
Dynastie Wettinů


1423-1428 - Friedrich I. der Streitbare (Svárlivý) (předtím již od roku 1381 markrabě míšeňský a od roku 1406
                                                                                                             lantkrabě durynský)
1428-1464 - Friedrich II. der Sanftmüthige (Jemnocitný)


Roku 1485 došlo k rozdělení na ernestinskou a albertinskou linii. Kurfiřtský titul držela nejprve ernestinská, poté albertinská linie. Ernst a Albrecht III. vládli do té doby společně na durynských a míšeňských územích; kurfiřtským územím vládl Ernst sám.
     


     Ernestinská linie


     Kurfiřti


     1464-1486 - Ernst
     1486-1525 - Fridrich III. der Weise (Moudrý)
     1525-1532 - Johann der Beständige (Vytrvalý)
     1532-1547 - Johann Friedrich I. der Großmüthige (Velkomyslný)


     1547 - prohra v bitvě u Mühlbergu = přechod kurfiřtského titulu na albertinskou linii (Moritz) + územní ztráty
     Ernestinské linii zůstaly pouze jihodurynské državy. Ty byly rozšířeny a postupným vývojem se z nich nakonec
     vytvořily: Sasko-Výmarsko(-Eisenašsko), Sasko-Koburg-Gotha, Sasko-Meiningensko, Sasko-Altenbursko


     Albertinská linie


          Vévodové


          1464-1500 - Albrecht III. der Tapfer / der Beherzte (Statečný/...)
          1500-1539 - Georg der Reiche (Bohatý)
          1539-1541 - Heinrich der Fromme (Pobožný)
          1541-1547 - Moritz


     Kurfiřti


     1547-1553 - Moritz
     1553-1586 - August I. (dědí Henneberg)
     1586-1591 - Christian I.
     1591-1611 - Christian II.
     1611-1656 - Johan Georg I. (1635 - připojil Lužici)


     1656 - oddělují se: Weissenfels, Merseburg a Zeitz


     1656-1680 - Johann Georg II.
     1680-1691 - Johann Georg III.
     1691-1694 - Johann Georg IV.
     1694-1733 - Friedrich August I. (král polský jako August II. Silný)
     1733-1763 - Friedrich August II. (král polský jako August III. Saský)
     1763- Friedrich Christian
     1763-1806 - Friedrich August III. (velkovévoda varšavský jako Fridrich August I.)
Králové


Dynastie Wettinů


1806-1827 - Friedrich August I.
1827-1836 - Anton
1836-1854 - Friedrich August II.
1854-1873 - Johann
1873-1902 - Albert
1902-1904 - Georg
1904-1918 - Friedrich August III.
URL : https://www.valka.cz/Prehled-panovniku-Sasko-t25404#92885Verze : 0
MOD