Main Menu
User Menu

Přehled panovníků Achaimenovské dynastie

Zakladatel dynastie Achaimenés sám vládl jen malému území u jezera Urmia. Jeho potomci byli ovšem rozpínaví a o asi 150 let později dali vzniknout Perské veleříši. Datace u prvních, méně významných, představitelů tohoto rodu je poněkud nejasná...


Achaimenés (vládl jistě kolem roku 700 př.n.l.)
Teispés (675-640); jeho syn, král v elamitském městě Anšanu
Kýros I. (640-580); jeho syn, král v Anšanu
Ariaramnés; syn Teispéův a spoluvládce Kýra I.
Kambýsés I. (580-559); syn Kýra I., král v Anšanu
Arsamés; syn Ariaramnéův a spoluvládce Kambýsa I.


Teprve králem Kýrem II. Velikým začíná historie vlastní Perské říše (od r. 550 př.n.l. :


559 - 530 Kýros II. Veliký
530 - 522 Kambýsés II.
522 - 486 Dareios I. Věliký
486 - 465 Xerxés I.
465 - 424 Artaxerxés I.
424 - 424 Xerxés II.
424 - 423 Sogdianos
423 - 404 Dareios II.
404 - 359 Artaxerxés II.
359 - 338 Artaxerxés III.
338 - 336 Arsés
336 - 330 Dareios III.
URL : https://www.valka.cz/Prehled-panovniku-Achaimenovske-dynastie-t41279#159703Verze : 0