Main Menu
User Menu

Přehled nizozemských panovníků

Overview of Dutch rulers

Republika


Místodržící (knížata)


Dynastie Orange-Nassau


1581-1584 - Vilém I. Oranžský
1584-1625 - Mořic I.
1625-1647 - Fridrich Jindřich
1647-1650 - Vilém II.


1650-1672 - vláda Generálních stavů (v čele Jan De Witt)


1672-1702 - Vilém III.


1702-1747 - vláda Generálních stavůDynastie Orange-Nassau-Dietz


1747-1751 - Vilém IV.
1751-1795 - Vilém V.Batavská republika *x


1795-1806Holandské království


Král


Dynastie Bonaparte


1806-1810 - Ludvík I. BonapartePřímá součást Francie


1810-1814Spojené království Nizozemska


Král


Dynastie Orange-Nassau-Dietz


1815-1830 - Vilém I.Království Nizozemsko


Králové


Dynastie Orange-Nassau-Dietz


1830-1840 - Vilém I.
1840-1849 - Vilém II.
1849-1890 - Vilém III.
1890-1948 - Vilemína I. (1890-1898 - regentka královna Emma)
1948-1980 - Juliána I.
1980- Beatrix I.*x
URL : https://www.valka.cz/Prehled-nizozemskych-panovniku-t22444#85016Verze : 0
MOD