Main Menu
User Menu

Přehled byzantských císařů

Dynastie Theodosiů


395-408 - Arkadios (Arcadius), spoluvládce od 383
408-450 - Theodosius II., spoluvládce od 402
450-457 - Markianos (Marcianus)

Dynastie Leů457-474 - Lev I. Thrácký
474 - Lev II., spoluvládce od 473
474-475 - Zeno
475-476 - Basiliskos
476-491 - Zeno (znovu), 484 Leontios vzdorocísař
491-518 - Anastasios I.


Dynastie Justinů


518-527 - Justin I.
527-565 - Justinián I. Veliký
565-578 - Justinián II
578-582 - Tiberius II.
582-602 - Maurikios
602-610 - Fokas (Phokas)


Dynastie Hérakliovců


610-641 - Héraklios
641 - Konstantin (Constantinus) III., spoluvládce od 613
641 - Héraklonas, spoluvládce od 638
641-668 - Konstans (Constans) II. Pogonatus
668-685 - Konstantin IV., spoluvládce od 654
685-695 - Justinián II
695-698 - Leontios
698-705 - Tiberios (Tiberius) III.
705-711 - Justinián II.
711-713 - Filippikos
713-715 - Anastasios II.
715-717 - Theodosios III.


Dynastie Isaurijská


717-741 - Lev III. Isaurijský
741 - Konstantin V. Kopronymus, spoluvládce od 720
741-743 - Artavasos
743-775 - Konstantin V. (znovu)
775-780 - Lev IV. Chazarský, spoluvládce od 751
780-797 - Konstantin VI., spoluvládce od 776
797-802 - Irena (Eiréne), spoluvládce 780-90, a od 792
802-811 - Nikéforos I.
811 - Staurakios, spoluvládce od 803
811-813 - Michael I. Rangabe
813-820 - Lev V. Araménský


Dynastie Amorejská


820-829 - Michael II. Amorejský
829-842 - Theofilos, spoluvládce od 821
842-867 - Michael III., Methystés (Opilec) spoluvládce od 840

Dynastie Makedonská867-886 - Basileios I. Makedonský, spoluvládce od 866
886-912 - Lev VI. Moudrý, spoluvládce od 870
912-913 - Alexandros, spoluvládce od 870
913-959 - Konstantin VII. Porfyrogenetos, spoluvládce od 908
920-944 - Roman I. Lekapénos (spoluvládce)
921-931 - Christoforos (spoluvládce)
959-963 - Roman II., spoluvládce od 945
963-969 - Nikéforos II. Fokas
969-976 - Jan (Ióannés) I. Cimiskés
976-1025 - Basileios II. Bulharobijce, spoluvládce od 960
1025-1028 - Konstantin VIII., spoluvládce od 962
1028-1034 - Roman III. Argyros
1034-1041 - Michael IV. Paflagonský
1041-1042 - Michael V.
1042 - Zoé a Theodora
1042-1055 - Konstantin IX. Monomachos
1055-1056 - Theodora (znovu)
1056-1057 - Michael VI. Stratioticus
1057-1059 - Issakios (Izák) I. Komnénos

Dynastie Dukasů1059-1067 - Konstantin X. Dukas
1067-1068 - Eudokia (Eudocia)
1068-1071 - Roman IV. Diogenes
1071 - Eudokia (znovu)
1071-1078 - Michael VII. Parapinaces
1078-1081 - Nikéforos III. Botaneiates

Dynastie Komnénovců1081-1118 - Alexios I. Komnénos
1118-1143 - Jan (Ióannés) II., spoluvládce od 1092
1143-1180 - Manuel I.
1180-1183 - Alexios II.
1183-1185 - Andronikos I.


Dynastie Angelovců


1185-1195 - Issakios II. Angelos
1195-1203 - Alexios III.
1203-1204 - Issakios II. (znovu)
1203-1204 - Alexios IV. Angeloi
1204 - Alexios V. Murtzuflos (Dukas)


Dynastie Laskaridů (Nikajské císařství)


1204-1222 - Theodor I. Laskaris
1222-1254 - Jan (Ióannés) III. Dukas Vatatzes (Vatacés)
1254-1258 - Theodor II.
1254-1261 - Jan (Ióannés) IV.

Dynastie Palailogovců1261-1282 - Michael VIII. Palailogos
1282-1328 - Andronikos II., spoluvládce od 1272
1295-1320 - Michael IX. (spoluvládce)
1328-1341 - Andronikos III., spoluvládce od 1325
1341-1376 - Jan (Ióannnés) V.
1347-1354 - Jan (Ióannnés) VI. Kantakuzenos (spoluvládce)
1353-1357 - Matyáš (spoluvládce)
1376-1379 - Andronikos IV.
1379-1390 - Jan (Ióannnés) V. (znovu)
1390 - Jan (Ióannnés) VII.
1390-1391 - Jan (Ióannnés) V. (znovu)
1391-1425 - Manuel II.
1399-1408 - Jan (Ióannnés) VII. (dosazený spoluvládce)
1425-1448 - Jan ( Ióannnés) VIII.
1448-1453 - Konstantin XI. Dragasés
URL : https://www.valka.cz/Prehled-byzantskych-cisaru-t25556#93306Verze : 0