Main Menu
User Menu
Reklama

>> Prehľad účasti vojakov OS SR na zahraničných operáciách

zoradenie podľa rokov

Prehľad zahraničných operácií, do ktorých boli nasadení príslušníci OS SR (ASR).


Použité skratky:
RCHBO - radiačná, chemická a biologická ochrana
PRT - provinčný rekonštrukčný tím
OMLT - operačný výcvikový a styčný tím
NSE - národný podporný prvok
EOD - tím na likvidáciu výbušnín
LOT - styčný a pozorovací tím
MAT - vojenský poradný tím
DCM - nasaditeľný komunikačný modul
AAT - letecký poradný tím


zdroje:
www.mosr.sk a materiály a magazíny Ministerstva obrany SR (Obrana, Slovak armed forces, ročenky)
informačné materiály Ministerstva zahraničných vecí SR
www.un.org
Speedy

>> Prehľad účasti vojakov OS SR na zahraničných operáciách - počet Slovenských vojakov v zahraničných operáciách

počet Slovenských vojakov v zahraničných operáciách
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-ucasti-vojakov-OS-SR-na-zahranicnych-operaciach-t39715#151251Verze : 1
MOD
PREHĽAD OPERÁCIÍ - ROK 1993
straty na životoch: 1 vojak


OPERÁCIA
ORGANIZÁCIA
PÔSOBENIE
POČET
PRÍSLUŠNÍKOV ASR

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
UNPROFOR
UN (OSN)
štáty bývalej Juhoslávie
90-606
peší prápor a ženijná jednotka
UNOSOM I
UN (OSN)
Somálsko
2
vojenský pozorovateľ
UNAVEM II
UN (OSN)
Angola
3-5
vojenský pozorovateľ
UNOMUR
UN (OSN)
Uganda
5
vojenský pozorovateľ
UNOMIL
UN (OSN)
Libéria
10
vojenský pozorovateľ
UNGCI
UN (OSN)
Irak
12
vojenský pozorovateľ
ECMM
EC (ES)
štáty bývalej Juhoslávie
2
vojenský pozorovateľ
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-ucasti-vojakov-OS-SR-na-zahranicnych-operaciach-t39715#151252Verze : 0
MOD
PREHĽAD OPERÁCIÍ - ROK 1994
straty na životoch: 1 vojak
OPERÁCIA
ORGANIZÁCIA
PÔSOBENIE
POČET
PRÍSLUŠNÍKOV ASR

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
UNPROFOR
UN (OSN)
štáty bývalej Juhoslávie
606
ženijná jednotka
UNAVEM II
UN (OSN)
Angola
3-5
vojenský pozorovateľ
UNOMUR
UNAMIR

UN (OSN)
Uganda
Rwanda
5-7
vojenský pozorovateľ
UNOMIL
UN (OSN)
Libéria
10
vojenský pozorovateľ
ECMM
EC (ES)
štáty bývalej Juhoslávie
2
vojenský pozorovateľ
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-ucasti-vojakov-OS-SR-na-zahranicnych-operaciach-t39715#151255Verze : 0
MOD
PREHĽAD OPERÁCIÍ - ROK 1995
straty na životoch: bez strát
OPERÁCIA
ORGANIZÁCIA
PÔSOBENIE
POČET
PRÍSLUŠNÍKOV ASR

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
UNPROFOR
UN (OSN)
štáty bývalej Juhoslávie
606
ženijná jenotka
UNAVEM II
UNAVEM III

UN (OSN)
Angola
3-5
vojenský pozorovateľ
ECMM
EC (ES)
štáty bývalej Juhoslávie
2
vojenský pozorovateľ
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-ucasti-vojakov-OS-SR-na-zahranicnych-operaciach-t39715#151257Verze : 0
MOD
PREHĽAD OPERÁCIÍ - ROK 1996
straty na životoch: 1 vojak
OPERÁCIA
ORGANIZÁCIA
PÔSOBENIE
POČET
PRÍSLUŠNÍKOV ASR

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
UNTAES
UN (OSN)
Chorvátsko
603
ženijná jednotka
UNAVEM III
UN (OSN)
Angola
3-5
vojenský pozorovateľ
ECMM
EC (ES)
štáty bývalej Juhoslávie
2
vojenský pozorovateľ
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-ucasti-vojakov-OS-SR-na-zahranicnych-operaciach-t39715#151259Verze : 0
MOD
PREHĽAD OPERÁCIÍ - ROK 1997
straty na životoch: bez strát
OPERÁCIA
ORGANIZÁCIA
PÔSOBENIE
POČET
PRÍSLUŠNÍKOV ASR

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
UNTAES
UN (OSN)
Chorvátsko
603
ženijná jednotka
UNAVEM III
MONUA

UN (OSN)
Angola
3-5
vojenský pozorovateľ
ECMM
EC (ES)
štáty bývalej Juhoslávie
2
vojenský pozorovateľ
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-ucasti-vojakov-OS-SR-na-zahranicnych-operaciach-t39715#151261Verze : 0
MOD
PREHĽAD OPERÁCIÍ - ROK 1998
straty na životoch: bez strát


OPERÁCIA
ORGANIZÁCIA
PÔSOBENIE
POČET
PRÍSLUŠNÍKOV ASR

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
UNTAES
UN (OSN)
Chorvátsko
603
ženijná jednotka
UNDOF
UN (OSN)
Golanské výšiny
35
strážna jednotka
UNTSO
UN (OSN)
Libanon, Sýria
2
vojenský pozorovateľ
MONUA
UN (OSN)
Angola
3-5
vojenský pozorovateľ
SFOR
NATO
Bosna a Hercegovina
4
štábni dôstojníci
Mission to Moldova
OSCE (OBSE)
Moldavsko
1
vojenský pozorovateľ
ECMM
EC (ES)
štáty bývalej Juhoslávie
2
vojenský pozorovateľ
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-ucasti-vojakov-OS-SR-na-zahranicnych-operaciach-t39715#151264Verze : 0
MOD
PREHĽAD OPERÁCIÍ - ROK 1999
straty na životoch: bez strát


OPERÁCIA
ORGANIZÁCIA
PÔSOBENIE
POČET
PRÍSLUŠNÍKOV ASR

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
UNDOF
UN (OSN)
Golanské výšiny
95
strážna jednotka
UNTSO
UN (OSN)
Libanon, Sýria
2
vojenský pozorovateľ
MONUA
UN (OSN)
Angola
3-5
vojenský pozorovateľ
UNAMSIL
UN (OSN)
Sierra Leone
2
vojenský pozorovateľ
AFOR
KFOR
NATO
Albánsko
Kosovo
40
ženijná jednotka
SFOR
NATO
Bosna a Hercegovina
4
štábni dôstojníci
Mission to Moldova
OSCE (OBSE)
Moldavsko
1
vojenský pozorovateľ
KVM
OMIK

OSCE (OBSE)
Kosovo
4
vojenský pozorovateľ
ECMM
EC (ES)
štáty bývalej Juhoslávie
2
vojenský pozorovateľ
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-ucasti-vojakov-OS-SR-na-zahranicnych-operaciach-t39715#151268Verze : 0
MOD
PREHĽAD OPERÁCIÍ - ROK 2000
straty na životoch: bez strát


OPERÁCIA
ORGANIZÁCIA
PÔSOBENIE
POČET
PRÍSLUŠNÍKOV ASR

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
UNDOF
UN (OSN)
Golanské výšiny
95
strážna jednotka
UNTSO
UN (OSN)
Libanon, Sýria
2
vojenský pozorovateľ
UNAMSIL
UN (OSN)
Sierra Leone
2
vojenský pozorovateľ
UNGCI
UN (OSN)
Irak
8
vojenský pozorovateľ
KFOR
NATO
Kosovo
40
ženijná jednotka
SFOR
NATO
Bosna a Hercegovina
4
štábni dôstojníci
Mission to Moldova
OSCE (OBSE)
Moldavsko
1
vojenský pozorovateľ
Mission to Georgia
OSCE (OBSE)
Gruzínsko
1
vojenský pozorovateľ
OMIK
OSCE (OBSE)
Kosovo
2-4
vojenský pozorovateľ
ECMM
EC (ES)
štáty bývalej Juhoslávie
2
vojenský pozorovateľ
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-ucasti-vojakov-OS-SR-na-zahranicnych-operaciach-t39715#151272Verze : 0
MOD
PREHĽAD OPERÁCIÍ - ROK 2001
straty na životoch: 1 vojak


OPERÁCIA
ORGANIZÁCIA
PÔSOBENIE
POČET
PRÍSLUŠNÍKOV ASR

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
UNFICYP
UN (OSN)
Cyprus - zelená línia
274
strážna jednotka
UNDOF
UN (OSN)
Golanské výšiny
95
strážna jednotka
UNMEE
UN (OSN)
Eritrea
196
ženijná jednotka
UNMISET (UNTAET)
UN (OSN)
Východný Timor
34
poľná nemocnica a zdravotnícky tím
UNTSO
UN (OSN)
Libanon, Sýria
2
vojenský pozorovateľ
UNAMSIL
UN (OSN)
Sierra Leone
2
vojenský pozorovateľ
UNGCI
UN (OSN)
Irak
8
vojenský pozorovateľ
KFOR
NATO
Kosovo
40
ženijná jednotka
SFOR
NATO
Bosna a Hercegovina
4
štábni dôstojníci
Mission to Moldova
OSCE (OBSE)
Moldavsko
1
vojenský pozorovateľ
Mission to Georgia
OSCE (OBSE)
Gruzínsko
1
vojenský pozorovateľ
OMIK
OSCE (OBSE)
Kosovo
2
vojenský pozorovateľ
EUMM
EU
Macedónsko
2
vojenský pozorovateľ
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-ucasti-vojakov-OS-SR-na-zahranicnych-operaciach-t39715#151576Verze : 0
MOD
PREHĽAD OPERÁCIÍ - ROK 2002
straty na životoch: 2 vojaci


OPERÁCIA
ORGANIZÁCIA
PÔSOBENIE
POČET
PRÍSLUŠNÍKOV OSSR

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
Enduring Freedom
koalícia ochotných
Afganistan
40
stavebná ženijná jednotka
UNFICYP
UN (OSN)
Cyprus - zelená línia
274
strážna jednotka
UNDOF
UN (OSN)
Golanské výšiny
95
strážna jednotka
UNMEE
UN (OSN)
Eritrea
196
ženijná jednotka
UNMISET (UNTAET)
UN (OSN)
Východný Timor
34
poľná nemocnica a zdravotnícky tím
UNTSO
UN (OSN)
Libanon, Sýria
2
vojenský pozorovateľ
UNAMSIL
UN (OSN)
Sierra Leone
2
vojenský pozorovateľ
UNGCI
UN (OSN)
Irak
8
vojenský pozorovateľ
KFOR
NATO
Kosovo
40-98
ženijná a mechanizovaná jednotka
SFOR
NATO
Bosna a Hercegovina
4-29
vrtuľníková jednotka a štábni dôstojníci
Mission to Moldova
OSCE (OBSE)
Moldavsko
1
vojenský pozorovateľ
Mission to Georgia
OSCE (OBSE)
Gruzínsko
1
vojenský pozorovateľ
EUMM
EU
Macedónsko
2
vojenský pozorovateľ
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-ucasti-vojakov-OS-SR-na-zahranicnych-operaciach-t39715#151577Verze : 0
MOD
PREHĽAD OPERÁCIÍ - ROK 2003
straty na životoch: bez strát


OPERÁCIA
ORGANIZÁCIA
PÔSOBENIE
POČET
PRÍSLUŠNÍKOV OSSR

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
Enduring Freedom
koalícia ochotných
Afganistan
Kuvajt
40
74
stavebná ženijná jednotka
jednotka RCHBO
Iraqi Freedom
koalícia ochotných
Irak
85
ženijná jednotka
UNFICYP
UN (OSN)
Cyprus - zelená línia
274
strážna jednotka
UNDOF
UN (OSN)
Golanské výšiny
95
strážna jednotka
UNMEE
UN (OSN)
Eritrea
196
ženijná jednotka
UNMISET (UNTAET)
UN (OSN)
Východný Timor
34
poľná nemocnica a zdravotnícky tím
UNTSO
UN (OSN)
Libanon, Sýria
2
vojenský pozorovateľ
UNAMSIL
UN (OSN)
Sierra Leone
2
vojenský pozorovateľ
UNGCI
UN (OSN)
Irak
8
vojenský pozorovateľ
KFOR
NATO
Kosovo
98
mechanizovaná jednotka
SFOR
NATO
Bosna a Hercegovina
29
vrtuľníková jednotka a štábni dôstojníci
Mission to Georgia
OSCE (OBSE)
Gruzínsko
1
vojenský pozorovateľ
CONCORDIA
EU
Macedónsko
1
štábni dôstojníci
EUMM
EU
Macedónsko
2
vojenský pozorovateľ
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-ucasti-vojakov-OS-SR-na-zahranicnych-operaciach-t39715#151579Verze : 0
MOD
PREHĽAD OPERÁCIÍ - ROK 2004
straty na životoch: 4 vojaci


OPERÁCIA
ORGANIZÁCIA
PÔSOBENIE
POČET
PRÍSLUŠNÍKOV OSSR

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
Enduring Freedom
koalícia ochotných
Afganistan
40
stavebná ženijná jednotka
Iraqi Freedom
koalícia ochotných
Irak
104
ženijná jednotka a čata ochrany
UNFICYP
UN (OSN)
Cyprus - zelená línia
274
strážna jednotka
UNDOF
UN (OSN)
Golanské výšiny
95
strážna jednotka
UNMEE
UN (OSN)
Eritrea
129
ženijná jednotka
UNTSO
UN (OSN)
Libanon, Sýria
2
vojenský pozorovateľ
UNAMSIL
UN (OSN)
Sierra Leone
2
vojenský pozorovateľ
KFOR
NATO
Kosovo
98
mechanizovaná jednotka
SFOR
NATO
Bosna a Hercegovina
4
štábni dôstojníci
ISAF
NATO
Afganistan
16
ženijná odmínovacia jednotka
Mission to Georgia
OSCE (OBSE)
Gruzínsko
1
vojenský pozorovateľ
EUFOR (ALTHEA)
EU
Bosna a Hercegovina
4
štábni dôstojníci
EUMM
EU
Macedónsko
2
vojenský pozorovateľ
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-ucasti-vojakov-OS-SR-na-zahranicnych-operaciach-t39715#151694Verze : 0
MOD
PREHĽAD OPERÁCIÍ - ROK 2005
straty na životoch: bez strát


OPERÁCIA
ORGANIZÁCIA
PÔSOBENIE
POČET
PRÍSLUŠNÍKOV OSSR

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
Enduring Freedom
koalícia ochotných
Afganistan
40
stavebná ženijná jednotka
Iraqi Freedom
koalícia ochotných
Irak
104
ženijná jednotka a čata ochrany
UNFICYP
UN (OSN)
Cyprus - zelená línia
196-274
strážna jednotka
UNDOF
UN (OSN)
Golanské výšiny
95
strážna jednotka
UNTSO
UN (OSN)
Libanon, Sýria
2
vojenský pozorovateľ
UNAMSIL
UN (OSN)
Sierra Leone
1
vojenský pozorovateľ
KFOR
NATO
Kosovo
98
mechanizovaná jednotka
NATO HQ Sarajevo
NATO
Bosna a Hercegovina
4
štábni dôstojníci
ISAF
NATO
Afganistan
16
ženijná odmínovacia jednotka
NTM-I
NATO
Irak
2
výcvikoví dôstojníci
Mission to Georgia
OSCE (OBSE)
Gruzínsko
1
vojenský pozorovateľ
EUFOR (ALTHEA)
EU
Bosna a Hercegovina
4
štábni dôstojníci
EUMM
EU
Macedónsko
2
vojenský pozorovateľ
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-ucasti-vojakov-OS-SR-na-zahranicnych-operaciach-t39715#151695Verze : 0
MOD
PREHĽAD OPERÁCIÍ - ROK 2006
straty na životoch: 28 vojakov


OPERÁCIA
ORGANIZÁCIA
PÔSOBENIE
POČET
PRÍSLUŠNÍKOV OSSR

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
Iraqi Freedom
koalícia ochotných
Irak
104
ženijná jednotka a čata ochrany
UNFICYP
UN (OSN)
Cyprus - zelená línia
196
strážna jednotka
UNDOF
UN (OSN)
Golanské výšiny
95
strážna jednotka
UNTSO
UN (OSN)
Libanon, Sýria
2
vojenský pozorovateľ
KFOR
NATO
Kosovo
135
mechanizovaná jednotka
NATO HQ Sarajevo
NATO
Bosna a Hercegovina
4
štábni dôstojníci
ISAF
NATO
Afganistan
56
ženijná jednotka
NTM-I
NATO
Irak
5
výcvikoví dôstojníci
EUFOR (ALTHEA)
EU
Bosna a Hercegovina
39-43
strážna jednotka a štábni dôstojníci
AMIS II
EU
Sudán
2
vojenský pozorovateľ
EUMM
EU
Macedónsko
2
vojenský pozorovateľ
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-ucasti-vojakov-OS-SR-na-zahranicnych-operaciach-t39715#151696Verze : 0
MOD
PREHĽAD OPERÁCIÍ - ROK 2007
straty na životoch: bez strát


OPERÁCIA
ORGANIZÁCIA
PÔSOBENIE
POČET
PRÍSLUŠNÍKOV OSSR

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
Iraqi Freedom
koalícia ochotných
Irak
2-6
štábni dôstojníci
UNFICYP
UN (OSN)
Cyprus - zelená línia
196
strážna jednotka
UNDOF
UN (OSN)
Golanské výšiny
95
strážna jednotka
UNTSO
UN (OSN)
Libanon, Sýria
1-2
vojenský pozorovateľ
UNIFIL
UN (OSN)
Libanon
6
zdravotnícky tím
KFOR
NATO
Kosovo
135
mechanizovaná jednotka
NATO HQ Sarajevo
NATO
Bosna a Hercegovina
1
štábni dôstojníci
ISAF
NATO
Afganistan
58 1)
ženijná jednotka a PRT
NTM-I
NATO
Irak
5
výcvikoví dôstojníci
EUFOR (ALTHEA)
EU
Bosna a Hercegovina
39-43
strážna jednotka a štábni dôstojníci
EUMM
EU
štáty bývalej Juhoslávie
2
vojenský pozorovateľ

1) nezahŕňa dôstojníkov nasadených zo štruktúr NATO mimo mandátu
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-ucasti-vojakov-OS-SR-na-zahranicnych-operaciach-t39715#209787Verze : 0
MOD
PREHĽAD OPERÁCIÍ - ROK 2008
straty na životoch: 1 vojak


OPERÁCIA
ORGANIZÁCIA
PÔSOBENIE
POČET
PRÍSLUŠNÍKOV OSSR

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
UNFICYP
UN (OSN)
Cyprus - zelená línia
189-196
strážna jednotka
UNDOF
UN (OSN)
Golanské výšiny
95
strážna jednotka
UNTSO
UN (OSN)
Libanon, Sýria
3
vojenský pozorovateľ
KFOR
NATO
Kosovo
134-169
vrtuľníková jednotka, mechanizovaná jednotka a štábni dôstojníci
NATO HQ Sarajevo
NATO
Bosna a Hercegovina
1
štábni dôstojníci
ISAF
NATO
Afganistan
68-175
ženijná jednotka, strážne jednotky, zdravotnícky tím, štábni dôstojníci, PRT, OMLT, NSE
EUFOR (ALTHEA)
EU
Bosna a Hercegovina
39
strážna jednotka a štábni dôstojníci
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-ucasti-vojakov-OS-SR-na-zahranicnych-operaciach-t39715#240212Verze : 0
MOD
PREHĽAD OPERÁCIÍ - ROK 2009
straty na životoch: bez strát


OPERÁCIA
ORGANIZÁCIA
PÔSOBENIE
POČET
PRÍSLUŠNÍKOV OSSR

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
UNFICYP
UN (OSN)
Cyprus - zelená línia
196
strážna jednotka
UNTSO
UN (OSN)
Libanon, Sýria
2-3
vojenský pozorovateľ
KFOR
NATO
Kosovo
140
mechanizovaná jednotka a štábni dôstojníci
NATO HQ Sarajevo
NATO
Bosna a Hercegovina
1
štábni dôstojníci
ISAF
NATO
Afganistan
175-245
ženijná jednotka, strážne jednotky, zdravotnícky tím, štábni dôstojníci, PRT, OMLT, NSE
EUFOR (ALTHEA)
EU
Bosna a Hercegovina
39-72
strážna jednotka, vrtuľníková jednotka
a štábni dôstojníci
EUMM
EU
Gruzínsko
1
vojenský pozorovateľ
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-ucasti-vojakov-OS-SR-na-zahranicnych-operaciach-t39715#291352Verze : 0
MOD
PREHĽAD OPERÁCIÍ - ROK 2010
straty na životoch: bez strát


OPERÁCIA
ORGANIZÁCIA
PÔSOBENIE
POČET PRÍSLUŠNÍKOV OSSR
CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
UNFICYP
UN (OSN)
Cyprus - zelená línia
194-198
strážna jednotka
UNTSO
UN (OSN)
Libanon, Sýria
2
vojenský pozorovateľ
KFOR
NATO
Kosovo
28-140
mechanizovaná jednotka a štábni dôstojníci
NATO HQ Sarajevo
NATO
Bosna a Hercegovina
1
štábni dôstojníci
ISAF
NATO
Afganistan
240-314
ženijná jednotka, strážne jednotky, štábni dôstojníci, PRT, OMLT, NSE, EOD
EUFOR (ALTHEA)
EU
Bosna a Hercegovina
39
strážna jednotka a štábni dôstojníci
EUMM
EU
Gruzínsko
1
vojenský pozorovateľ
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-ucasti-vojakov-OS-SR-na-zahranicnych-operaciach-t39715#339729Verze : 0
MOD
PREHĽAD OPERÁCIÍ - ROK 2011
straty na životoch: bez strát


OPERÁCIA
ORGANIZÁCIA
PÔSOBENIE
POČET PRÍSLUŠNÍKOV OSSR
CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
UNFICYP
UN (OSN)
Cyprus - zelená línia
159-198
strážna jednotka
UNTSO
UN (OSN)
Libanon, Sýria
2-3
vojenský pozorovateľ
NATO HQ Sarajevo
NATO
Bosna a Hercegovina
1
štábni dôstojníci
ISAF
NATO
Afganistan
314-343 1)
ženijná jednotka, jednotka špeciálnych síl, strážne jednotky, štábni dôstojníci, vojenskí policajti, PRT, OMLT, NSE, EOD
EUFOR (ALTHEA)
EU
Bosna a Hercegovina
11-45
štábni dôstojníci, LOT, NSE
EUMM
EU
Gruzínsko
1
vojenský pozorovateľ

1) nezahŕňa dôstojníkov nasadených zo štruktúr NATO mimo mandátu
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-ucasti-vojakov-OS-SR-na-zahranicnych-operaciach-t39715#383813Verze : 0
MOD
PREHĽAD OPERÁCIÍ - ROK 2012
straty na životoch: bez strát


OPERÁCIA
ORGANIZÁCIA
PÔSOBENIE
POČET PRÍSLUŠNÍKOV OSSR
CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
UNFICYP
UN (OSN)
Cyprus - zelená línia
159
strážna jednotka
UNTSO
UN (OSN)
Libanon, Sýria
2-3
vojenský pozorovateľ
NATO HQ Sarajevo
NATO
Bosna a Hercegovina
1
štábni dôstojníci
ISAF
NATO
Afganistan
244-344 1)
strážne jednotky, ženijná jednotka, jednotka špeciálnych síl, štábni dôstojníci, vojenskí policajti, PRT, OMLT/MAT, NSE, EOD
EUFOR (ALTHEA)
EU
Bosna a Hercegovina
34-45
štábni dôstojníci, LOT, NSE
EUMM
EU
Gruzínsko
1
vojenský pozorovateľ

1) nezahŕňa dôstojníkov nasadených zo štruktúr NATO mimo mandátu
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-ucasti-vojakov-OS-SR-na-zahranicnych-operaciach-t39715#420939Verze : 0
MOD
PREHĽAD OPERÁCIÍ - ROK 2013
straty na životoch: 3 vojaci


OPERÁCIA
ORGANIZÁCIA
PÔSOBENIE
POČET PRÍSLUŠNÍKOV OSSR
CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
UNFICYP
UN (OSN)
Cyprus - zelená línia
159
strážna jednotka
UNTSO
UN (OSN)
Libanon, Sýria
2
vojenský pozorovateľ
NATO HQ Sarajevo
NATO
Bosna a Hercegovina
1
štábni dôstojníci
ISAF
NATO
Afganistan
224-253 1)
strážna jednotka, jednotka špeciálnych síl, štábni dôstojníci, vojenskí policajti, PRT, MAT, NSE, EOD, DCM
EUFOR (ALTHEA)
EU
Bosna a Hercegovina
34-35
štábni dôstojníci, LOT, NSE
EUMM
EU
Gruzínsko
1
vojenský pozorovateľ

1) nezahŕňa dôstojníkov nasadených zo štruktúr NATO mimo mandátu
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-ucasti-vojakov-OS-SR-na-zahranicnych-operaciach-t39715#465728Verze : 0
MOD
PREHĽAD OPERÁCIÍ - ROK 2014
straty na životoch: bez strát


OPERÁCIA
ORGANIZÁCIA
PÔSOBENIE
POČET PRÍSLUŠNÍKOV OSSR
CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
UNFICYP
UN (OSN)
Cyprus - zelená línia
159
strážna jednotka
UNTSO
UN (OSN)
Libanon, Sýria
2
vojenský pozorovateľ
NATO HQ Sarajevo
NATO
Bosna a Hercegovina
1
štábni dôstojníci
ISAF
NATO
Afganistan
289-301 1)
strážna jednotka, poradenské tímy, štábni dôstojníci, vojenskí policajti, NSE, DCM
EUFOR (ALTHEA)
EU
Bosna a Hercegovina
35
štábni dôstojníci, LOT, NSE
EUMM
EU
Gruzínsko
1
vojenský pozorovateľ

1) nezahŕňa dôstojníkov nasadených zo štruktúr NATO mimo mandátu
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-ucasti-vojakov-OS-SR-na-zahranicnych-operaciach-t39715#504575Verze : 0
MOD
PREHĽAD OPERÁCIÍ - ROK 2015
straty na životoch: bez strát


OPERÁCIA
ORGANIZÁCIA
PÔSOBENIE
POČET PRÍSLUŠNÍKOV OSSR
CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
UNFICYP
UN (OSN)
Cyprus - zelená línia
159
strážna jednotka
UNTSO
UN (OSN)
Libanon, Sýria
2
vojenský pozorovateľ
NATO HQ Sarajevo
NATO
Bosna a Hercegovina
1
štábni dôstojníci
Resolute Support
NATO
Afganistan
36
špeciálne sily, štábni dôstojníci, NSE, zdravotníci
EUFOR (ALTHEA)
EU
Bosna a Hercegovina
35-37
štábni dôstojníci, LOT, NSE, vojenskí policajti
EUMM
EU
Gruzínsko
1
vojenský pozorovateľ
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-ucasti-vojakov-OS-SR-na-zahranicnych-operaciach-t39715#531519Verze : 5
MOD
PREHĽAD OPERÁCIÍ - ROK 2016
straty na životoch: bez strát


OPERÁCIA
ORGANIZÁCIA
PÔSOBENIE
POČET PRÍSLUŠNÍKOV OSSR
CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
UNFICYP
UN (OSN)
Cyprus - zelená línia
159-169
strážna jednotka
UNTSO
UN (OSN)
Libanon, Sýria
2
vojenský pozorovateľ
NATO HQ Sarajevo
NATO
Bosna a Hercegovina
1
štábni dôstojníci
Resolute Support
NATO
Afganistan
36-42
špeciálne sily, štábni dôstojníci, NSE, DCM, AAT, zdravotníci
EUFOR (ALTHEA)
EU
Bosna a Hercegovina
37-41
štábni dôstojníci, LOT, NSE, vojenskí policajti
EUMM
EU
Gruzínsko
1
vojenský pozorovateľ
EUTM
EU
Mali
2
výcvikoví dôstojníci
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-ucasti-vojakov-OS-SR-na-zahranicnych-operaciach-t39715#565001Verze : 7
MOD
PREHĽAD OPERÁCIÍ - ROK 2017
straty na životoch: bez strát


OPERÁCIA
ORGANIZÁCIA
PÔSOBENIE
POČET PRÍSLUŠNÍKOV OSSR
CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
UNFICYP
UN (OSN)
Cyprus - zelená línia
169
strážna jednotka
UNTSO
UN (OSN)
Libanon, Sýria
2
vojenský pozorovateľ
NATO HQ Sarajevo
NATO
Bosna a Hercegovina
1
štábni dôstojníci
Resolute Support
NATO
Afganistan
38-56
špeciálne sily, štábni dôstojníci, NSE, DCM, AAT, zdravotníci
NTCB-I
NATO
Irak
15
výcvikoví dôstojníci
EUFOR (ALTHEA)
EU
Bosna a Hercegovina
41-42
štábni dôstojníci, LOT, NSE, vojenskí policajti
EUMM
EU
Gruzínsko
1
vojenský pozorovateľ
EUNAVFOR Med (SOPHIA)
EU
Stredozemné more
10
vojenskí policajti
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-ucasti-vojakov-OS-SR-na-zahranicnych-operaciach-t39715#582828Verze : 1
MOD