Main Menu
User Menu

Prehľad izraelských panovníkov

Prvé meno je slovenské, v hranatých zátvorkách nasleduje český ekvivalent.
Nektoré roky vlády sú približné. (pnl. = pred naším letopočnom)
Uvedené informácie sú založené len na biblickej chronológii, doplňujúce informácie (i z iných zdrojov) sú vítané.
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-izraelskych-panovnikov-t37051#138910Verze : 0
MOD
pred kráľom Saulom riadili Izrael sudcovia


Saul (1117 pnl. - 1077 pnl.)
Dávid (1077 pnl. - 1037 pnl.)
Šalamún [Šalomoun] (1037 pnl. - 997 pnl.)


Po Šalamúnovej smrti sa Izrael rozdelil na väčšie severné a menšie južné - Judejské kráľovstvo. Šalamúnovi priami potomkovia vládli v južnom Judejskom kráľovstve.


panovníci severného Izraelského kráľovstva:
Jeroboám (997 pnl. - 976 pnl.)
Nadáb (976 pnl. - 975 pnl.)
Báša [Baaša] (975 pnl. - 952 pnl.)
Éla [Elah] (952 pnl. - 951 pnl.)
Zimri (951 pnl.)
Omri (951 pnl. - 940 pnl.) / Tibni (951 pnl. - 947 pnl.)
Achab (940 pnl. - 920 pnl.)
Achaziah [Achazjáš] (920 pnl. -917 pnl.)
Jehorám (917 pnl. - 905 pnl.)
Jehu (905 pnl. - 876 pnl.)
Jehoachaz (876 pnl. - 859 pnl.)
Joáš [Jehoaš] (859 pnl. - 844 pnl.)
Jeroboám II. (844 pnl. - 803 pnl.)
Zechariáš [Zecharjáš] (792 pnl. - 791 pnl.)
Šallum (791 pnl.)
Menachem (791 pnl. - 780 pnl.)
Pekahjah [Pekachjáš] (780 pnl. - 778 pnl.)
Pekach (778 pnl. - 758 pnl.)
Hošea (758 pnl. - 740 pnl.)


V roku 740 pnl. severné Izraelské kráľovstvo podľahlo Asýrii.


zdroj: biblická encyklopédia Hlubší pochopení písma
prosím čitateľov, aby ďalej doplnili, či poopravili uvedené dáta
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-izraelskych-panovnikov-t37051#138930Verze : 0
MOD
Panovníci južného Judejského kráľovstva po Šalamúnovi:


Rechoboám (997 pnl. - 980 pnl.)
Abijah [Abijam, Abijáš] (980 pnl. - 978 pnl.)
Asa (978 pnl. - 937 pnl.)
Jehošafat (937 pnl. - 913 pnl.)
Jehorám (913 pnl. - 906 pnl.) - nie je totožný s izraelským kráľom Jehorámom
Achaziah (906 pnl. - 905 pnl.)
Ataliah (905 pnl. - 898 pnl.)
Joáš [Jehoaš] (898 pnl. - 858 pnl.) - nie je totožný s izraelským kráľom Joášom
Amaciah [Amacjáš] (858 pnl. - 829 pnl.)
Azariah (Uzzijah) [Azarjáš (Uzzijáš)] (829 pnl. - 777 pnl.)
Jotám (777 pnl. - 762 pnl.)
Achaz (762 pnl. - 746 pnl.) - vazal asýrskeho kráľa Tiglat-pilesera III.
Ezechiáš [Ezekjáš, Chizkijáš] (746 pnl. - 716 pnl.)
Manaše [Manasse] (716 pnl. - 661 pnl.) - vazal Asýrie
Amon (661 pnl. - 659 pnl.)
Joziáš [Josijáš] (659 pnl. - 628 pnl.)
Jehoachaz (Joachaz) (628 pnl.) - zajatý egyptským faraónom Nekom
Jehojakim (Jojakim) (628 pnl. - 618 pnl.) - vazal Egypta, neskôr Babylona
Jehojachin (Jekonjáš, Konjáš, Jojakin) (618 pnl. - 617 pnl.) - vládol 3 mesiace, vzdal sa babylonskému panovníkovi Nabuchodonozorovi [Nebukadnesarovi]
Cedekijah [Sedekjáš] (617 pnl. - 607 pnl.) - vazal Babylona, neskôr sa vzbúril a tak Babylončania v roku 607 pnl. definitívne dobyli a zničili Jeruzalem
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-izraelskych-panovnikov-t37051#138933Verze : 0
MOD
Tie roky nie su celkom správne, Napr. je jasne, že Severné kráľovstvo bolo znecené až niekedy okolo roku 722/721 pred n. l. Južné kráľovstvo a Jeruzalem bolo zničene niekedy v rokoch 587/586 pred. n. l.
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-izraelskych-panovnikov-t37051#259900Verze : 0