Main Menu
User Menu

Přednatažená spoušť

Pre-set Trigger

Predopnutá spúšť

Jedná se o druh spoušťového a bicího ústrojí samonabíjecí pistole. V jiných typech zbraní se zatím nepoužívá. Někdy též bývá nazývána "předpjatá" spoušť nebo též "spoušťové ústrojí s částečně předepnutým přímoběžným úderníkem".


Podle některých odborníků se jedná o podskupinu výhradně dvojčinného spoušťového ústrojí (DAO), zatímco jiní jej považují za samostatnou vývojovou větev.


U tohoto spoušťového ústrojí dojde stažením závěru vzad k zachycení přímoběžného úderníku v zadní poloze, přičemž po stisknutí spouště táhlo spouště začne dále úderník posouvat vzad proti odporu repulzní pružiny. Jakmile mechanismus dospěje k bodu, kdy součástky vyjdou ze záběru, je úderník tlakem pružiny vržen vpřed a tak zabezpečí odpálení náboje.


Až potud tedy funkce spoušťového ústrojí odpovídá činnosti spoušťového ústrojí DAO, oproti němu však není možné bicí mechanismus opětovně napnout např. po selhání náboje pouhým promáčknutím spouště, neboť předepnutí úderníku lze docílit výhradně pohybem závěru vzad.


Odborníci se různí v názorech, zda jde o výhodu či ne. Zatímco u DAO spouště je možné po selhání náboje zkusit promáčknutím spouště odpálit náboj napodruhé, u tohoto spoušťového mechanismu musí střelec zrušit zamíření a manipulovat se závěrem.


Obhájci tohoto spoušťového mechanismus uvádějí, že pravděpobnost úspěšného výstřelu v režimu DAO po selhání náboje je stejně příliš nízká a u vadného náboje navíc hrozí nebezpečí nestandardního vývinu výstřelu, což může způsobit havárii zbraně. Proto je z jejich pohledu výhodnější opětovným stažením závěru vyhodit vadný náboj z komory a znovu tak napnout bicí mechanismus.


Obecně jinak platí, že tento typ spoušťového mechanismu má kratší krok spouště i její menší odpor oproti klasickému DAO, ačkoliv toto se zbraň od zbraně může lišit.


Poprvé se tento spoušťový mechanismus objevil roku 1980 u pistole Glock 17. Firma Glock jej u svých pistolí nazývá Safe Action (SfA) a tento název má patentovaný.


Zdroje:
A. E. Hartink: Encyklopedie pistolí a revolverů, nakl. Rebo productions, s. r. o., Praha 1997, ISBN 80-85815-66-4
F. Novotný, A. Kreml, M. Helebrant: Zbraně a sebeobrana, nakl. Goldstein & Goldstein, Praha 1997, ISBN 80-86094-23-5
Zdeněk Faktor: Zbraně pro sebeobranu, nakl. Magnet-Press, Praha 1995, ISBN 80-85434-76-8
URL : https://www.valka.cz/Prednatazena-spoust-t212779#646118Verze : 0
MOD