Main Menu
User Menu
Reklama

Prchlík, Václav

     
Příjmení:
Surname:
Prchlík
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Prchlík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálplukovník in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.08.1922 Stráž nad Nežárkou /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.03.1983 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
DD.MM.1955-DD.MM.1968 Náčelník Hlavní politické správy
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
URL : https://www.valka.cz/Prchlik-Vaclav-t123784#421452Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Prchlík
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Prchlík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Reálné gymnázium
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR plukovník
12.09.1956 generálmajor
01.10.1962 generálporučík
DD.05.1990 generálplukovník in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.12.1955-DD.MM.1968 Velitel : Hlavní politická správa

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:

24.02.1958

Vyznamenání za zásluhy o výstavbu
Medal of Merit for Construction
Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu
č. matriky 2670

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
Zdroj:
www.wikipedia.org
http://www.totalita.cz
http://vojenstvi.cz/vasedotazy_107.htm, otázka 1404, 1605, 1657
URL : https://www.valka.cz/Prchlik-Vaclav-t123784#453702Verze : 0
MOD
Václav Prchlík sa narodil 25. augusta 1922 v Stráži nad Nežárkou. Vyštudoval reálne gymnázium.
Počas druhej svetovej vojny aktívne pôsobil v odboji a zúčastňoval sa na partizánskych aktivitách vo svojom rodnom kraji. V roku 1945 sa stal členom KSČ. Po skončení vojny v rokoch 1945-1949 pôsobil ako úradník v podniku ČKD Stalingrad v Prahe. Od roku 1949 sa stal dôstojníkom povereným politickou prácou v Československej armáde. V rokoch 1955-1958 bol námestníkom ministra národní obrany a v rokoch 1956-1968 náčelníkom Hlavní politické správy ČSLA.
V roku 12.9.1956 bol povýšený do hodnosti generálmajor a do hodnosti generálporučík dňa 1.10.1962. V novembri 1969 bol zdegradovaný. V roku 1971 bol odsúdený za vyzradenie vojenského tajomstva na tri roky vezenia. Po jeho odvolaní mu bol trest znížený na 22 mesiacov. Zomrel 16. marca 1983 v Prahe. V máji 1990 bol povýšený do hodnosti generálplukovník in memoriam.
Na 11. zjazde KSČ ho zvolil za člena Ústřední výbor Komunistické strany Československa. 12. a 13. zjazd KSČ ho potvrdil vo funkcii. Vo voľbách v roku 1960 bol zvolený za KSČ do Národního shromáždění ČSSR za hlavné mesto Praha. Mandát obhájil vo voľbách v roku 1964. V Národnom zhromaždení zasadal až do konce jeho funkčného obdobia v roku 1968. K roku 1968 sa profesijne uvádzal ako dôstojník z obvodu Praha-Dejvice.
Počas Pražskej jari patril medzi hlavných predstaviteľov reformného prúdu v KSČ. Na prelome rokov 1967-1968 sa postavil proti plánu niektorých armádnych špičiek na zásah na podporu prezidenta Antonína Novotného. Od februára do júla 1968 zastával post vedúceho 8. (štátno-administratívneho) oddelenia ÚV KSČ a pracoval na nové obranné doktríne ČSSR, rešpektujúcej tradície, záujmy i suverenitu Československa. 15. júla 1968 vystúpil na tlačovej konferencii s kritikou sovietskej armády, ktorá zdržiavala svoj odsun z územia ČSSR po skončení vojenského cvičenia Šumava, a kritizoval niektoré aspekty fungovania Varšavskej zmluvy. Za to bol sovietskou stranou obvinený za vyzradenie utajovaných skutočností a následne prinútený na sovietsky nátlak odísť z funkcie.
Po federalizácii Československa v roku 1969 ešte zasadol do Sněmovny lidu Federálneho zhromaždenia (za volebný obvod Trutnov). Jeho politická kariéra skončila na začiatku normalizácie. 26. septembra 1969 bol vylúčený z ÚV KSČ a v októbri 1969 bol vydaný ku trestnému stíhaniu a zbavený poslaneckého mandátu.


Foto:
Náčelník Hlavní politické správy genpor. Václav Prchlík na návšteve u 2. protiletadlového oddílu dňa 2.2.1965 v Janovicích nad Úhlavou.


Zdroj:
www.wikipedia.org
http://www.totalita.cz
http://vojenstvi.cz/vasedotazy_107.htm, otázka 1404, 1605, 1657

Foto - Kronika 2. plo
URL : https://www.valka.cz/Prchlik-Vaclav-t123784#450619Verze : 0
MOD