Pravidla pro psaní do sekce - OSOBNOSTI

PRAVIDLA PSANÍ DO FÓRA V SEKCI OSOBNOSTI


I. Pravidla forum.valka.cz
V sekci Osobnosti platí základní pravidla platná pro celé fórum serveru valka.cz. Mimoto jsou tato doplněna specifickými pravidly této sekce (viz níže). Příspěvky porušující zákony České republiky, pravidla forum.valka.cz či sekce Osobnosti můžou být odstraněny či upraveny. Moderátor není povinen tuto skutečnost autorovi hlásit.II. Moderované forum
Moderátoři mají právo upravovat jakékoliv do sekce vložené příspěvky. Týká se to zejména překlepů, gramatických chyb, stylistických nedostatků či absence odstavců. Platí to i pro části textu, jež odporují pravidlům. Vztahuje se to i na faktografické chyby. Úpravou příspěvku se rozumí změna části jeho textu, odstranění příloh/y či smazání celého příspěvku.


Je zakázáno vkládat subjektivních hodnocení a ničím nepodložené domněnky. Jsou zakázány příspěvky propagující či vychvalující totalitní ideologie a režimy. Zakázány jsou rovněž příspěvky vulgární či jinak znevažující faktografickou povahu sekce.III. Kopírování cizích textů
Je zakázáno vkládat do příspěvků cizí texty bez souhlasu jejich původního autora. Texty porušující autorský zákon budou odstraněny. Stejně tak je zakázáno vkládat do sekce texty z jiných webových projektů encyklopedického charakteru, byť jsou tyto texty uvolněny k volnému použití - nechceme být jakýmsi mirrorem cizích projektů.IV. Duplicity
Je zakázáno zakládat témata pro osobnosti, jež už své téma mají. Stejně tak je zakázáno vkládat do témat fakta, která již v tématu vložena jsou. To se týká i příloh.V. Tabulka - šablona, ideální složení tématu
První příspěvek každého tématu o jednotlivé osobě by měl obsahovat šablonu (ve formě tabulky) - vzor viz níže. Šablonu je možno vyvolat při vkládání příspěvku. Platí přitom, že první sloupec je předdefinován, druhý obsahuje údaje v českém jazyce a třetí pak údaje v jazyce anglickém. Informace v dalších jazycích je možno zakomponovat do textu v dalším příspěvku. Použití šablony není povinné. Autor ji použít nemusí. V těchto případech ji pak doplní moderátor.


Ideálně by každé téma mělo obsahovat: v prvním příspěvku šablonu, v druhém text, ve třetím ilustrační fotografie či kresby. Samozřejmě nebude možné tohoto stavu vždy docílit.VI. Vkládání obrazových příloh
Při vkládání obrázků je uživatel povinen se řídit následujícími pravidly: a) nevkládat obrázky chráněné autorským zákonem, b) nevkládat nadměrné množství obrázků do jednoho tématu, c) nevkládat obrázky do témat, ve kterých ještě není žádný text. V této sekci mají obrázky především ilustrační funkci.


Chce-li uživatel vložit větší množství obrázků, nechť použije Fotogalerii a do příspěvku v sekci vloží jen odkaz na galerii příslušných obrázků ve Fotogalerii.VII. Uvádění zdrojů
Autor je povinen u každého příspěvku uvést zdroj/e, z kterého/ých čerpal. Forma zápisu je uvedena ZDE.VIII. Prolinkování textů
Moderátoři zajišťují prolinkování textů. Tím se rozumí doplnění hypertextových odkazů na jiné části forum.valka.cz či www.valka.cz. Je vítáno, pokud si autor text prolinkuje na existující části forum.valka.cz či www.valka.cz sám, ale není to jeho povinnost. Návod jak prolinkovat svůj příspěvěk s jinými příspěvky je dostupný zde.IX. Prázdná fora
Jedině moderátoři, a případně další osoby s jejich svolením, mají právo během prolinkovávání příspěvků či článků zakládat tzv. "prázdná témata" pro osobnosti, jež ještě nemají vlastní téma.X. Neodpovídající množství informací
Uživatelé by při vkládání příspěvků měly přihlížet k významu a množství dostupných informací o dané osobě. Není vhodné založit téma pro nějakou významnou osobnost, obsahující naprosto nedostatečné množství informací. Toto nepaltí pokud se jedná o málo známou či zcela novou informaci.XI. Odkazy na cizí servery
Uživatelé mají zakázáno vkládat do příspěvků odkazy na cizí servery. Výjimkou jsou samozřejmě odkazy obsažené v seznamu použitých zdrojů.XII. Dotazy
V tématech jednotlivých osob je možno pokládat dotazy. Činí se tak pomocí diskusních příspěvků, barevně odlišených od těch faktografických. Stačí při odesílání příspěvku ponechat u políčka "Odeslat jako" volbu "Diskusní příspěvek".XIII. Skupinová témata
Je zakázáno zakládat témata pro více osob současně. Platí zásada 1 téma = 1 osoba. Jedinou výjimkou jsou přehledy.XIV. Osoby se stejným jménem a příjmením
Pokud se vyskytnou dvě či více osob se stejným jménem a příjmením, autoři příspěvků nechť tuto skutečnost ignorují. Moderátoři se následně postarají o rozlišení daných příspěvků.XV. Zápis v kolonce Předmět
Prosíme uživatele, aby se při vkládání nových témat pro jednotlivé osobnosti řídili vzory pro zápis do kolonky Předmět (viz níže) - t.j. psali na první místo příjmení, nepsali toto příjmení kapitálkami a nepsali do této kolonky hodnosti, funkce, vyznamenání, šlechtické tituly, akademické tituly, přezdívky apod. Pokud má nějaká osoba více křestních jmen, napište pouze maximálně první tři.

Jakékoliv dotazy k pravidlům lze klást v poradní foru sekce Osobnosti, tj. zde: /topic/view/17304/
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#56030 Verze : 0
Při psaní přehledů se, prosím, držte jednoho z následujícího schémat zápisu:1951-1953 - František Vzor
1953-1957 - Jan Specimen
1957-1960 - Jiří Příklad


nebo


01.01.1951-31.12.1953 - František Vzor
01.01.1953-31.07.1957 - Jan Specimen
01.08.1957-14.09.1960 - Jiří Příklad


či u mezinárodních organizací


1951-1953 - CZE - František Vzor
1953-1957 - GBR - John Example
1957-1960 - DEU - Georg Beispiel


nebo


01.01.1951-31.12.1953 - CZE - František Vzor
01.01.1953-31.07.1957 - GBR - John Example
01.08.1957-14.09.1960 - DEU - Georg BeispielPři tom platí, že


- ke jménu lze připsat hodnost, šlechtické či jiné tituly, stranickou příslušnost apod;


- u delších seznamů je samozřejmě možné a často i rozumné užít různých rozdělení na odstavce, nadpisů a zvýraznění - při tom je ale dobré dbát určité střídmosti, hlavně při používání barev a velkých či extrémně malých písmenek;


- u panovníků je samozřejmé že uvedete jen jméno (položka příjmení tedy v tomto případě odpadá);


- asijská jména ponecháváme s příjmením na začátku.


Vždy mějte na mysli, že u přehledů je důležité, aby byly přehledné !
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#99796 Verze : 0
Vzorová tabulka


URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#322643 Verze : 0
Vzory zápisu jmen osobností do kolonky Předmět


(správný zápis je ten za rovnítkem)Jan Kubiš = Kubiš, Jan
Alexandr Ivanovič Pokryškin = Pokryškin, Alexandr Ivanovič
JUDr. Emil Hácha = Hácha, Emil
brigádní generál Vladimír Přikryl = Přikryl, Vladimír
F/Lt Karel Kuttelwasher, DFC & bar = Kuttelwasher, Karel
habsburský arcivévoda Friedrich Maria Albrecht = Friedrich Maria Albrecht


Albert von Berrer = Berrer, Albert von
Albrecht z Valdštejna = Valdštejna, Albrecht z
Alfons hrabě Mensdorff-Pouilly = Mensdorff-Poully, Alfons
Rudolf Graf Abensberg und Traun = Abensberg und Traun, Rudolf


Franz Graf Conrad von Hötzendorf = Conrad von Hötzendorf, Franz
Wladimir Giesl Freiherr von Gieslingen = Giesl von Gieslingen, Wladimir
Vittorio Emanuele Filiberto di Savoia duca di Aosta = Aosta, Vittorio Emanuele Filiberto di Savoia di
Paul von Beneckendorff und von Hindenburg = Hindenburg, Paul von (zavedený zápis)


Vladimír Iljič Uljanov - Lenin = Lenin, Vladimír Iljič
král Přemysl Otakar II. = Přemysl Otakar II.


Hana Benešová = Benešová, Hana
Kochová, Ilse = Koch, Ilse
Těreškovová, Valentina Vladimirovna = Těreškova, Valentina VladimirovnaŽenská příjmení je třeba psát v původním znění. Tedy bez přídavku "-ová" u příslušníků těch zemí, které toto rozlišování u ženských příjmení nepoužívají.


Při zakládání fóra osobností ženského pohlaví, které si po svatbě ponechaly i rodné příjmení, se řiďte tím, jaká platila v té době konvence zápisu pořadí příjmení (rodné a pak získané či obráceně) a způsobu jejich oddělení (mezera, pomlčka). Lze přihlédnout i k v literatuře ustálenému tvaru.
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#322657 Verze : 0

Diskuse

Požiadal by som o posúdenie a prípadné zapracovanie do pravidiel mojej žiadosti na uvádzanie najvýznamnejšej funkcie do šablóny vzhľadom na jej automatický prenos do kroniky


URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#664890 Verze : 0
Sice netuším co je kronika Sad, ale budu to tak dělat. A ještě nějaká další doporučení? Já teď zakládám trochu osobností, což mně vůbec netěší, ale dělám to, jak jinak, kvůli vyznamenáním Very Happy.
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#664899 Verze : 0
Dávam na zváženie otázku linkovania hodností v tabuľke Šablona - Osobnost - vojenská služba.


Navrhujem linkovať len najvyššiu dosiahnutú hodnosť, pretože potom v prehľade hodností je ten istý človek zbytočne aj niekoľkokrát.


Napr. Wilcke, Wolf-Dietrich je v šiestich rôznych tabuľkách.
https://www.valka.cz/topic/view/236218#652953
https://www.valka.cz/topic/view/236217#652952
https://www.valka.cz/topic/view/236216#652951
https://www.valka.cz/topic/view/236215#652950 ...
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#664924 Verze : 0
původně jsem to nechtěl komentovat, ale přidávám se (a ještě něco navíc): jaký smysl má linkovat na jiné než generálské hodnosti? zvlášť u nižších důstojníků budou po čase ty tabulky vypadat zajímavě - zejména pokud není uvedeno datum povýšení
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#664927 Verze : 0

Citace - Panzer :

Dávam na zváženie otázku linkovania hodností v tabuľke Šablona - Osobnost - vojenská služba.

Navrhujem linkovať len najvyššiu dosiahnutú hodnosť, pretože potom v prehľade hodností je ten istý človek zbytočne aj niekoľkokrát.


A to vadí? Každá tabuľka je vytvorená pre konkrétnu hodnosť, takže ak bol niekdo generálplukovník, tak nevidím problém aby bol uvedený aj v tabuľke generálmajora, či generálporučíka - tú hodnosť reálne ten človek niekoľko rokov mal, tak prečo ho nezobraziť v zozname povýšených do danej hodnosti? Aspoň ja tie tabuľky chápem kmomplexne a nie tak, že tam budeme vyberaťž kto tam má byť a kto nie.

To už mám skôr obavy o tom, ako budú vyzerať tie tabuľky nižších dôstojníkov, či neboda mužstva a podôstojníkov - napr. SA mann, SS mann, SS untersturmführer. A samozrejme - čím viac hodností s rovnakými názvami, tým horšie sa bude hľadať tá správna (už teraz je dosť problém nájsť správneho generálmajora a to je tá hodnopsť vytvorená možno len v niečo viac ako 10 štátoch).
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#664932 Verze : 1

Citace - Panzer :

Dávam na zváženie otázku linkovania hodností v tabuľke Šablona - Osobnost - vojenská služba.
Navrhujem linkovať len najvyššiu dosiahnutú hodnosť, pretože potom v prehľade hodností je ten istý človek zbytočne aj niekoľkokrát.1. linkovanie na nižšie hodnosti zatiaľ funguje iba nemcov
2. to že sú uvedené nižšie hodnosti naozaj ničomu nevadí...
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#664933 Verze : 0
ja si myslím že je to v pohode linkovať aspon generálske hodnosti lebo je logické že zrejme nikdo sa nestal zo dňa na deň polním maršálom ale bola tam nejaká ta genéza hodností.
Zdielam však obavy o linkovanie nižších hodností a jasne mužstva to keď si rozklikne potom človek hodnosť vojak tak to vyhodí niekolko desiatok tisíc osobností. Osobne mi to vobec nevadí ale...
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#664946 Verze : 0

Citace - wade :

1. linkovanie na nižšie hodnosti zatiaľ funguje iba nemcov
2. to že sú uvedené nižšie hodnosti naozaj ničomu nevadí...

Ad 1. Žiaľ nie, linkované sú aj hodnosti v USA, napr. tu: https://www.valka.cz/Lejeune-John-A-t141948#459692
Ad 2. Domnievam sa, že keď bude v prehľade poručíkov +1000 údajov, bude to na dve veci.
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#664952 Verze : 3

Citace - Panzer :

Ad 2. Domnievam sa, že keď bude v prehľade poručíkov +1000 údajov, bude to na dve veci.a to zas nie - budeme mať zalinkovaných +1000 poručíkov Smile Smile Smile, a to sa vyplatí Smile
táto zmena iba najvyššia hodnosť - za mňa určite nie...
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#664956 Verze : 0

Citace - Panzer :


Ad 1. Žiaľ nie, linkované sú aj hodnosti v USA, napr. tu: https://www.valka.cz/Lejeune-John-A-t141948#459692
Ad 2. Domnievam sa, že keď bude v prehľade poručíkov +1000 údajov, bude to na dve veci.

pro tohle existuje krásné německé slovo Eintopf
ano, linkování by mělo smysl, pokud by bylo možné se proklikat na informaci typu "poručík je když"
ale takováhle tabulka poručík to nevyřeší, protože poručík U.S.M.C v roce 1631 není totéž co dnes - nejen co se týče insignií
ještě zajímavější to bude např. u Německa, pokud se do jednoho kotlíku nasypou lajtnanti císařské armády, Reichswehru, WH, Bundeswehru a okoření o východoněmeckou NVA - a všichni tihle kluci, u ktarých není uvedeno datum povýšení, budou pěkně pohromadě na konci tabulky


ale: nejsem proti, je mi to jedno, jen se snažím upozornit na možná úskalí
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#664957 Verze : 1

Citace - Gebirgsjäger :


ano, linkování by mělo smysl, pokud by bylo možné se proklikat na informaci typu "poručík je když"
ale takováhle tabulka poručík to nevyřeší, protože poručík U.S.M.C v roce 1631 není totéž co dnes - nejen co se týče insignií
ještě zajímavější to bude např. u Německa, pokud se do jednoho kotlíku nasypou lajtnanti císařské armády, Reichswehru, WH, Bundeswehru a okoření o východoněmeckou NVA - a všichni tihle kluci, u ktarých není uvedeno datum povýšení, budou pěkně pohromadě na konci tabulky


To je pravda. Ono stačí pozrieť na to ako to vyzeralo v americkej generalite, kde sa všetci generáli bez ohľadu na to, či patrili do Army, Air Force či Marine Corps trepali do jednoho chlievika (a stále to tam je, pretože nie všetky založené tabuľky sú nanovo prelinkované). Často je problém aj v tom, že odkaz z nejvyšší dosažená hodnosť ide na úplne inú tabuľku hodností ako odkaz z prehľadu povýšení.

Dúfam teda že generalita NDR a NSR bude v samostatných tabuľkách a nebude sa miešať s tou nacistickou, či cisárskou (ako je to nastavené dnes, že generáli Deutsches Heer sú v rovnakej tabuľke hodností ako generáli Reichswehr či Wehrmachtu).

Ďalšia vec o ktorú mám obavy súvisí s s prílišným členením generality - genmrál tankových vojsk, spojovacích vojsk, jazdectva atď. - na čo narážam pravidelne nielen u ZSSR.
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#664958 Verze : 2
Myslím si že je dobré linkovať ale od plk. vyše.
Taktiež si myslím že by nebolo dobré nalonkovať iba najvyššiu hodnosť.
A čo sa týka toho členenia na gen.tankovych vojsk atd. no to bude problem. Ja tiež mam borcov čo boli brigadiermi gardy ale plukovníkmi armády zároveň potom ho povýšili aj u armády, proste problém. A nejedná sa iba uniformy al.insignie, lebo to je už uplne ina vec a iny problem Smile
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#664960 Verze : 0
no a co se Američanů týče - rozlišovat i Regular Army, National Army, Army of the United States?
např. takový Dwight D. Eisenhower byl povýšen do každé hodnosti minimálně 2x, list majora si do nárameníku zapíchl dokonce 3x (1918, 1920, 1924)
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#664964 Verze : 0
jsem moc rad, ze se tu vede takova plodna debata, ale nikdo z vas bohuzel netusi, jak bude vysledna tabulka vypadat. Nechte tomu chvili cas. Linkujte to, co vite, a prezentaci nechte na me a Robotovi, vymyslime, jak to nejlepe udelat. Nastrel je v Admiralovi USA - https://www.valka.cz/Admiral-t234998 a resime technicke detaily, aby to BYLO prehledne.
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#664966 Verze : 0
Vydržte prosím chvíli, pracujeme na systému práce s hodnostmi. Každý přístup nějaká pro i proti (míchat dohromady nebo ne atp.). Snažíme se to pojmout všechno, ale přehledně.
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#664967 Verze : 1
navic to nove linkovani hodnosti umozni snadny vyber z menicka, napisu Generalmajor a uvidim, co mi to nabidne a proste si vyberu. bude to presne, ne jak ted, ze lidi linkuji hlava nehlava na hodnosti, ktere v dane dobe vubec nebyly, nebo dokonce napric staty ... Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#664968 Verze : 0

Citace - RoBoT :

Vydržte prosím chvíli, pracujeme na systému práce s hodnostmi. Každý přístup nějaká pro i proti (míchat dohromady nebo ne atp.). Snažíme se to pojmout všechno, ale přehledně.ja som to vedel, že tu je nejaký vyšší plán Smile
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#664969 Verze : 0

Citace - Panzer :

Dávam na zváženie otázku linkovania hodností v tabuľke Šablona - Osobnost - vojenská služba.

Navrhujem linkovať len najvyššiu dosiahnutú hodnosť, pretože potom v prehľade hodností je ten istý človek zbytočne aj niekoľkokrát.

Napr. Wilcke, Wolf-Dietrich je v šiestich rôznych tabuľkách.
https://www.valka.cz/topic/view/236218#652953
https://www.valka.cz/topic/view/236217#652952
https://www.valka.cz/topic/view/236216#652951
https://www.valka.cz/topic/view/236215#652950 ...


Citace - Gebirgsjäger :

původně jsem to nechtěl komentovat, ale přidávám se (a ještě něco navíc): jaký smysl má linkovat na jiné než generálské hodnosti? zvlášť u nižších důstojníků budou po čase ty tabulky vypadat zajímavě - zejména pokud není uvedeno datum povýšenív obou pripadech plati - je to DETAILNI TABULKA, udelana tak, aby to pojmula. Tak nalinkujem nejvyssi hodnost. Pak ho znovu povysi (aktualne treba u velitelu nizsich jednotek, divizi, sboru, kteri se dostanou na nacelnika gen stabu apod), to pak budem odmazavat a pridavat hodnosti? Nebo kdyz nejakeho pilota in memoriam RAF povysi na brigadniho generala? To je preci nesmysl. Davejte hodnosti, ktere chcete, cim vic info, tim lip. Nad tim, jestli to bude nalinkovane nebo ne nemusime dumat, novy zpusob vkladani hodnosti to bude linkovat automaticky, stejne jako preklady. Pro me je treba hodnostni postup klicovou informaci, kdyz posuzuju, jestli dany vojak patril jen do nemecke Treti rise, nebo slouzil jeste za cisare pana ... To same u nasi prvorepublikove generality, smazete predchozi hodnosti a zbyde 1935 general, a co z toho ziskam? nic, nevim jestli byl legionar (to tam ted mame), slouzil cisarpanovi kuk, i to tam ted mame, nebo se stal vojakem az za prvni republiky a mel raketovy postup? nedozvime se NIC. To neni dobra cesta.

Jinak skutecne DENNE po vas, co delate v osobnostech diky tomu, ze delam den po dni kroniku a projizdim a cistim tamni data, opravuji mala a velka pismena, preklepy, spatne preklady a copy-paste chyby, takze ja se na tuto funkci skutecne velmi tesim, protoze odpadne lidova tvorivost, a tomu to ma pomoci predevsim Very Happy

Prezentaci dat jsem vam odkazoval vyse, takze se na to mrknete, Eintopf to rozhodne nebude Smile

co se tyka tech generalmajoru tankovych vojsk, delostrelectva atd, to potreba je, protoze to je cast informace, kterou ted vedome do hodnosti nedavame, ackoliv v SSSR to proste tak bylo, a jinde tez. a nic tomu nebrani to tam mit. Opet, co ma byt vysledkem, nejake tema, kde na jeden klik uvidim vsechny genmaj delostrelectva, plus nejake statistiky, kdy se narodili, kde, kdy zemreli, kde atd.

to same u tech nizsich hodnosti, muzem je vyplnovat, nemusime. Ale kdyz budem, tak zas muzem videt zajimava cisla, kde se rekrutovaly nejsilnejsi rocniky pro tu ci onu hodnost, kolik nacku s hodnosti SS pak slouzilo v bundeswehru atd atd. Bez linkovani to mozne neni, to je jen wikipedia a textove informace, ktere nekdo rucne shromazdi
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#664970 Verze : 1
až to bude hotové, určitě to bude mít smysl
ale aby to smysl mělo, doporučuji nelinkovat na hodnosti bez data povýšení
- tihle týpci se budou hromadit na konci tabulky
- pokud u někoho známe data povýšení od kapitána výše, neznamená to, že byl samozřejmě předtím poručík a nadporučík (mohl sloužit u policie, byl povýšen mimo pořadí...)
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#665005 Verze : 0
to Jirko urcite souhlasim, bez tech datumu povyseni je to slovy cerveneho trpaslika jen polovicni fesak Very Happy a presne jak rikas, nelze si domyslet, proto jsou to pro me cenne udaje - nekdy treba general zije i behem WW2, ale hodnost ziskal dlouho pred, a pokud nema jednotku, ktere by velel, tak asi za ww2 aktivni nebyl. A opacne, to ze je nekdo general za WW2 nemusi nutne znamenat, ze slouzil v cisarske armade, ale mohl to byt nacisticky pohunek, ktery udelal raketovou karieru


snazim se vyuzit prave to prirazovani osobnosti ke statnim celkum, ktere delam v kronice, pro toto trideni a rozbalovani v hodnostech, jediny kiks co tam zatim mam je, ze pokud pouziju vlajku "treti rise" treba v ramci vyberu ceskoslovenska a jeho predchozich statnich utvaru (a utvaru na jeho uzemi), tak v kronice se to zobrazuje ok, protoze tam staci vlajka a nazev, s odkazem na tema. Ale tady potrebuju i vazbu na nadrazeny stat a kontinent, a to je v tomto pripade nelogicky "ceskoslovensko" a pod nim "treti rise". To ted resim, protoze nemame nikde vazbu mezi predchozim statnim utvarem a aktualnim, protoze se jeden stat mohl rozkladat na uzemi nekolika jinych (Otomanska rise, Rakousko-Uhersko) a tak soucasna vazba vice vyhovuje tomuto, ale zas neni vhodna pro to stromove zobrazeni, ktere potrebuju v hodnostech. To jeste podumam a urcite nejako vyresim
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#665006 Verze : 0

Citace - Admin :

nekdy treba general zije i behem WW2, ale hodnost ziskal dlouho pred, a pokud nema jednotku, ktere by velel, tak asi za ww2 aktivni nebyl

s tímhle opatrně - mohl působit v nějaké štábní funkci, velet posádce, zajateckému táboru...a tak to taky u těch pánů pokročilejšího věku často bylo
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#665009 Verze : 7
Brzy se snad dočkáte prvních výsledků. Bude to asi v několika fázích.


První fáze budou nejspíše německojazyčné hodnosti pozemní a možná letecké. Včetně esesáků, policie atp. Zatím asi možná bez několika hodností pro Pioniere a spol., protože tam je potřeba doladit překlad i s přesahem do jednotek a není to tak jednoduché a jednoznačné, jak se na první pohled zdá. Bavíme se o Švýcarsku, Rakousku (od kukaček po budensheer) a Německu (od Pruska, Bavorska, Saska atp. přes císařství německé po bundeswehr). Vatikánskou gardu a podobné pikošky zatím pomíjíme.


Pak bude snad následovat pionýři a německojazykové námořnictvo. Tam je největší objem, protože jsou tam sice základní hodnosti pro palubní službu, ale řada z nich má různé podtypy pro různé specializace, takže takový Maat má pak dvacítku subtypů pro topiče, kormidelníky, písaře, sklepníky, elektrikáře atd. atd. K tomu si přidejte hodnosti pro námořní pěšáky, doktory, právníky a je toho po kokot a vesměs překladatelské ořechy.


Až to bude nasazeno, uděláme k tomu povídání o principech, funkcionalitách atp. Ona bohužel u těch překladů neexistuje jedna správná cesta. Takže jsme jednu zvolili a občas u toho musíme dělat kompromisy, ale veřím, že to snad jako celek bude dávat smysl.
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#665015 Verze : 0
GJ: nerikam ze ne, samozrejme mas pravdu. proto jsem chtel aby tam bylo vzdy co nejvic detailu
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#665016 Verze : 0
Otázka na vyššie postavených ruštinárov: na válke preferujeme transkripciu azbuky alebo jej transliteráciu? Nikde som to v pravidlách nenašiel. A ak transkripciu, podľa akých pravidiel?


Ide mi najmä o mená s -ja(я) -ju(ю), ktoré pri transkripcii v slovenčine a v češtine podľa wiki (viď odkaz nižšie) zmäkčujú spoluhlásku pred nimi.


Príklad: Сергей Лаврентьевич Козюра
Transliterácia mena: Sergej Lavrentievič Kozura
Transkripcia: Sergej Lavrentievič Kozjura (to je podľa tejto tabuľky: www.lib.cas.cz )


Podľa tejto tabuľky na wiki (cs.wikipedia.org) je však transkripcia rovnaká, ako v slovenčine, teda Kožura.


Mne viac sedí prepis podľa wiki, ktorý pracuje s "Doc. M. Waldmannová, Ing. N. Fedosov a kol.: Textová cvičebnice ruského jazyka pro stavební fakulty, SPN, n. p. Praha 1967". Podľa tejto cvičebnice je totiž Володя Тюрчев - Voloďa Ťurčev a nie Volodja Tjurčev.


Vďaka za navedenie.
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#690227 Verze : 0
Transkripce.


Já se chystám udělat tabulku, možná i nějaké automatické udělátko, na přepis ruských jmen. Formu a možnosti ještě musím pořešit s Adminem, zatím jsme se o tom víc do hloubky nebavili. Zatím mám od něj jen excelovskou tabulku v výpisem všech jmen v sekci Osobnosti/Rusko.


Nezřídka jsou v tom totiž chyby. Je mi jasné, že je to těžké hlavně pro toho, kdo mluví a píše slovensky, protože ta transkripce je tam (asi) trochu odlišná (Šeremeťjevo (CZ) x Šeremetievo (SK)). Ale dělají se tam i další.


Tak jako je pro slovensky hovořícího člověka asi složitější vyplnit bez chyb první řádek (CZ název), tak je třeba pro mě jako česky hovořícího těžké vyplnit třetí řádek (SK název). Proto bych chtěl udělat nějaký návod, který by poskytl přepis
RUS -> CZ, RUS -> SK a RUS -> ENG. A určitě to bude muset být do jisté míry kolektivní dílo. Určitě nejsem schopen spolehlivě udělat třeba ty slovenské verze, i když jsem přečetl slovenských knih více než průměrný slovenský středoškolák. Smile Takže spoléhám na pomoc slovenské sekce. Smile A v ruštině jsem čistý samouk. Tak spoléhám na to, že jsou tady zdatnější ruštináři, než jsem já.


Já to průběžně nestíhám upravovat a historicky je jich tam hodně, tak to spíše chci pak pojmout nějak hromadně a zapracovat na tom, jak dalším předejít.


Na druhou stranu bych to chtěl udělat co nejdřív, aby chyby nepřibývaly, ale na druhou se zase snažím dojet rozdělané projekty.


Сергей Лаврентьевич Козюра by asi měl v CZ řádku být
Sergej Lavrenťjevič Kozjura


Pokud si pamatuji, tak:
ю=ju (všude kromě po д, т, н)
дю, тю, ню=ďu, ťu, ňuDneska budu většinu dne mimo PC, ale zkusím podumat, jak to pojmout. Ale asi to nebude dřív, než dopozakládám všechny ty ruské hodnosti, pak možná u některých provedu revizi a naposílám náčelníkovi excely. To mám teď jako prioritu.
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#690236 Verze : 1

Citace - RoBoT :

Сергей Лаврентьевич Козюра by asi měl v CZ řádku být
Sergej Lavrenťjevič Kozjura
Pokud si pamatuji, tak:
ю=ju (všude kromě po д, т, н)
дю, тю, ню=ďu, ťu, ňu

Áno, máš pravdu, tu som sa pomýlil, slovensky je Koziura. Smile


Vo zvyšku - bolo by super, keď by existovalo nejaké "udělátko" na prepis. Pretože občas mám presne tebou spomínaný problém správneho zápisu už v slovenčine, nie to ešte prvého riadku v češtine. Smile
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#690238 Verze : 2
Ja nemám občas problém. Ja ho mám takmer stále.
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-OSOBNOSTI-t14870#690288 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více