Main Menu
User Menu

Pravda Viktora Suvorova

PRAVDA VIKTORA SUVOROVA.
ПРАВДА ВИКТОРА СУВОРОВА.
Red. D. Chmělnickij.
Moskva, Jauza 2007. 349 s.
ISBN 978-5-903339-32-7Sborník třinácti statí jedenácti ruských historiků, uvozených zvláštní předmluvou redaktora a úvodní statí Viktora Suvorova (Tzv. vojenská věda na sovětský způsob). Mezi autory se nacházejí úspěšní ruští publicisté na dané téma (Michail Mělťuchov, Vladimir Něvěžin) i osoby zatím blíže neznámé. Kniha je reakcí na někdy spíše ideové než faktografické odmítnutí interpretačních závěrů Viktora Suvorova, trpí ale určitou tematickou i faktografickou nevyvážeností. Lépe dopadají stati, jež se snaží spíše rozvinout Suvorovem nahozené interpretace pomocí vlastního odborného výzkumu, přičemž text je v těchto případech doplněn rozsáhlým poznámkovým aparátem. Stati "obránců Suvorova" naproti tomu mají blíže k "odpůrcům Suvorova", neboť i ony se blíží oné politizující historiografii, kterou samy kritizují. Celá kniha je ovšem jednoznačným důkazem životnosti Suvorovových teorií v ruské vojenské historiografii a důkazem snahy o „nový“ pohled (někdy až zbytečně „nový“) na historii sovětsko-německé války.
URL : https://www.valka.cz/Pravda-Viktora-Suvorova-t78033#287601Verze : 0
MOD
Umístění kapitol a jejich autorů:
Дмитрий Хмельницкий: Предисловие составителя, str. 5-11
Виктор Суворов: "Военная наука" на советский манер, str. 12-30
Михаил Мельтюхов: Преддверие Великой Отечественной войны 1939 - 1941 гг., становление великой державы, str. 31-108
Владимир Невежин: Стратегические замыслы Сталина накануне 22 июня 1941 года (По итогам "незапланированной дискуссии" российских историков), str. 109-132
Юрий Фельштинский: Читая книги "Ледокол" и "День-М" Виктора Суворова, str. 133-154
Юрий Фельштинский: Десять лет спустя. Историческая концепция Виктора Суворова, str. 155-165
Александр Гогун: Две книги о сталинских войнах, str. 166-180
Михаил Веллер: Ледокол Суворов, str. 181-188
А. Уикс: Пакт Молотова - Риббентропа: 66 лет спустя, str. 189-204
В. Дорошенко: Не миф: речь Сталина 19 августа 1939 года, str. 205-238
И. Павлова: Поиски правды о кануне Второй мировой войны, str. 239-287
В. Станилов: На кого надеяться?, str. 288-292
Т. Титура: Виктор Суворов как "Ледокол". К одной исторической дискуссии, str. 293-311
Дмитрий Хмельницкий: О пугливом Сталине и научно-историческом патриотизме, str. 312-331
Дмитрий Хмельницкий: Танки за хлеб. Американские корни советской военной промышленности, str. 332-348
URL : https://www.valka.cz/Pravda-Viktora-Suvorova-t78033#287637Verze : 1
MOD