Praus, Zdeněk

     
Příjmení:
Surname:
Praus Praus
Jméno:
Given Name:
Zdeněk Zdeněk
Jméno v originále:
Original Name:
Zdeněk Praus
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 22. stíhací letecké divize
- náčelník Velitelství stíhacího letectva 7. armády protivzdušné obrany státu
- Commander of 22nd Fighter Air Division
- Chief of Fighter Air Command of the 7th State Air Defense Army
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
"Přes nás neproletí" - Svět křídel Cheb 2016
URL : https://www.valka.cz/Praus-Zdenek-t238745#660146 Verze : 2
     
Příjmení:
Surname:
Praus Praus
Jméno:
Given Name:
Zdeněk Zdeněk
Jméno v originále:
Original Name:
Zdeněk Praus
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.10.1945-01.06.1948 Letecká vojenská akademie
01.10.1945-01.06.1948 Military Air Academy
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.06.1948 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
01.06.1948 Lieutenant
DD.MM.RRRR 1st Lieutenant
DD.MM.RRRR Captain
DD.MM.RRRR Major
DD.MM.RRRR Lieutenant Colonel
DD.MM.RRRR Colonel
Průběh vojenské služby:
Military Career:
01.06.1948-DD.MM.RRRR ?
10.11.1954-30.08.1955 22. stíhací letecká divize - velitel
15.07.1958-01.10.1959 6. stíhací letecká divize1) - velitel
01.09.1961-DD.09.1962 Velitelství stíhacího letectva 7. armády protivzdušné obrany státu - náčelník
01.06.1948-DD.MM.RRRR ?
10.11.1954-30.08.1955 22nd Fighter Air Division - Commander
15.07.1958-01.10.1959 6th Fighter Air Force Division1) - Commander
01.09.1961-DD.09.1962 Fighter Air Force of the 7th State Air Defense Army - Chief
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
1) velí z funkce zástupce velitele do přejmenování 1) Commands from the position of Deputy Commander to rename
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
"Přes nás neproletí" - Svět křídel Cheb 2016
URL : https://www.valka.cz/Praus-Zdenek-t238745#660212 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více