Praporeční junker-nadmyslivec

Colors Junker-Senior Jaeger
Fahnenjunker-Oberjäger
Česky:Praporeční junker-nadmyslivec
English:Colors Junker-Senior Jaeger
Deutsch:Fahnenjunker-Oberjäger
Další info:
More info:
Junker (slovníkové heslo)
Junker (Dictionary Entry)
Automaticky generovaný seznam držitelů:
Automatically generated
List of Holders:
Statistiky:
Statistics:
Poznámka:
Note:
URL : https://www.valka.cz/Praporecni-junker-nadmyslivec-t236727#654210 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více