Main Menu
User Menu

Praporčík

Ensign

Ensign

Česky: Praporčík
English: Ensign
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Praporčík
Link to the Dictionary Entry Ensign
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Praporcik-t241345#667661Verze : 2
MOD