Main Menu
User Menu

Praporčík

Ensign

Fähnrich

Česky: Praporčík
English: Ensign
Deutsch: Fähnrich
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Praporčík
Link to the Dictionary Entry Ensign
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
16.12.1937 Müncheberg, Joachim
01.03.1938 Müller, Friedrich Karl
01.11.1939 Marseille, Hans-Joachim
01.07.1940 Nowotny, Walter
01.09.1940 Schnaufer, Heinz-Wolfgang

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Praporcik-t236930#654790Verze : 2
MOD