Main Menu
User Menu

Praporčík strojní sekce

Ensign of the Mechanical Section

Прапорщик по механической части

Česky: Praporčík strojní sekce
English: Ensign of the Mechanical Section
По-русски: Прапорщик по механической части
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo ----
Link to the Dictionary Entry ----
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Praporcik-strojni-sekce-t245270#678050Verze : 1
MOD