Prapor polních myslivců č. 2 [1808-RRRR]

Feldjägerbataillon Nr. 2
     
Název:
Name:
Prapor polních myslivců č. 2 Feldjäger Battalion No. 2
Originální název:
Original Name:
Feldjägerbataillon Nr. 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1808
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 122. pěší brigáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 122nd Infantry Brigade
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Lienz
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Mayer, Hugo (Oberleutnant)
DD.01.1915-01.11.1916 Bräunlich, Otomar (Major)
01.11.1916-DD.03.1917 Bräunlich, Otomar (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
- Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
- Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-2-1808-RRRR-t68590#407573 Verze : 1
Organizace praporu polních myslivců č. 2 v roce 1914:


Štáb praporu: Lienz
Polní roty: Lienz
Náhradní rota: Hradec Králové


Zdroj:
Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1. April 1914 (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-2-1808-RRRR-t68590#407575 Verze : 0
Feldjägerbataillon Nr. 2


prápor poľných strelcov č. 2


rok zriadenia: 1808


Doplňovací obvod - veliteľstvo: IX. Leitmeritz (Litoměřice)


Sídlo štábu:1904 - Königgrätz (Hradec Králové, ČR)
1909 - Tione
1914 - Borgo

Veliteľ práporu v roku 1909: podplukovník (Oberstleutnant) Carl slobodný pán Knopp von Kirchwald


Zdroj: www.mlorenz.at
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-2-1808-RRRR-t68590#240516 Verze : 0
Korespondenční lístek zaslal 31.3.1916 do místa svého bydliště - Velkých Hamrů příslušník Feldjägerbataillonu Nr. 2 Jäger Josef Nykrin, který byl dne 7.8.1916 zajat na italské frontě.


Zdroj: moje sbírka
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-2-1808-RRRR-t68590#316537 Verze : 0
Zdroj: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-2-1808-RRRR-t68590#410820 Verze : 0
Po pradědovi máme zachovalou korespondenci z vojenské služby u 2.pluku polních myslivců v Tione Smile
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-2-1808-RRRR-t68590#512154 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více