Prapor polních myslivců č. 19

Feldjägerbataillon Nr. 19
     
Název:
Name:
Prapor polních myslivců č. 19 Feldjäger Battalion No. 19
Originální název:
Original Name:
Feldjägerbataillon Nr. 19
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1849
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 12. pěší brigáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 12th Infantry Brigade
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Klagenfurt

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Mathes, Ernst (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
- Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
- Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-19-t68617#407807 Verze : 0
Organizace praporu polních myslivců č. 19 v roce 1914:


Štáb praporu: Klagenfurt
Polní roty: Klagenfurt
Náhradní rota: Komárno


Zdroj:
Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1. April 1914 (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-19-t68617#407808 Verze : 0
Feldjägerbataillon Nr. 19
prápor poľných strelcov č. 19


rok zriadenia: 1849


Doplňovací obvod - veliteľstvo: V. Pozsony (Bratislava, Slovensko)


Sídlo štábu:1904 - Pozsony (Bratislava,Slovensko)
1909 - Klagenfurt (Rakúsko)
1914 - Klagenfurt (Rakúsko)

Veliteľ práporu v roku 1909: podplukovník (Oberstleutnant) Franz Szende


Zdroj: www.mlorenz.at
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-19-t68617#240576 Verze : 0
Zdroj: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-19-t68617#410832 Verze : 0
FJB No.19
Dátum zriadenia: 6. marec 1849
Pamätný deň: 24. jún (na počesť bitky pri Custozze v r. 1866, kde sa prápor vyznamenal)
Pôvodný doplňovací obvod: Sankt Pölten
Od r. 1897: doplňovací obvod Komárno (územie nitrianskej a komárňanskej župy)


Prvý veliteľ: podplukovník Wilhelm Ritter von Mertens
Velitelia:
1854-1860 major Eduard Eckhert
1860-1866 podplukovník Wilibald Theis Edler von Eschenhorst
1866-1876 podplukovník Adolf Freiherr von Lempruch
1876-1877 major Hamilcar Freiherr de Fin
1877-1883 major Hugo Freiherr von Klobus
1883-1884 major Moritz Moser
1884-1898 major Adolf Bulla
1899-1906 podplukovník Antal Lanzinger
1906-1911 podplukovník Ferenc Szende
1911-4.9.1914 major Ernő Mathes (padol v boji)
14.9.1914 - okt. 1914 kapitán Gusztáv Broser (zranený v boji niekedy medzi 17.-19.10.)
okt.1914-16.6.1915 kapitán Sándor Zsifkovics (zo 48.IR)
od 16.6.1915 až do konca - major Gusztáv Broser


Mierové sídla štábu:
1879-1895: Mostar, Sopron, Semlin, Triest, Capo d´Istria, Görz, Dolna-Tuzla
1895-1901: Komárno
1901-1906: Prešporok (Pozsony, dnes Bratislava)
1906-1908: Komárno
1908-1914: Klagenfurt


Demobilizácia prebehla 12. novembra 1918 v Komárne


Zdroj: György Kozma: A volt cs. és kir. 19. sz. tábori vadászzászlóalj rövid története 1849-1918-ig. In: A Felvidék és Kárpátalja hadtörténete 1914-1918. Budapest 1941
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-19-t68617#547115 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více