Main Menu
User Menu
Reklama

Prapor polních myslivců č. 1

Feldjägerbataillon Nr. 1

     
Název:
Name:
Prapor polních myslivců č. 1
Originální název:
Original Name:
Feldjägerbataillon Nr. 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1813
Předchůdce:
Predecessor:
Divizion polních myslivců č. 1
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.08.1914 16. pěší brigáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1813-DD.MM.RRRR Most, ?
DD.MM.1814-DD.MM.RRRR Jablůnka, ?
DD.MM.1815-DD.MM.RRRR Salcburk, ?
DD.MM.1818-DD.MM.RRRR Linec, ?
DD.MM.1819-DD.MM.RRRR Kutná Hora, ?
DD.MM.1820-DD.MM.RRRR Netolice, ?
DD.MM.1821-DD.MM.RRRR Neapol, ?
DD.MM.1823-DD.MM.RRRR Kadaň, ?
DD.MM.1825-DD.MM.RRRR Praha, ?
DD.MM.1827-DD.MM.RRRR Cheb, ?
DD.MM.1829-DD.MM.1848 Chomutov, ?
DD.MM.1849-DD.MM.RRRR Lochau in Vorarlberg, ?
DD.MM.1850-DD.MM.RRRR Frankfurt nad Mohanem, ?
DD.MM.1860-DD.MM.RRRR Mantova, ?
DD.MM.1861-DD.MM.RRRR Revere, ?
DD.MM.1862-DD.MM.RRRR Lonigo-Soave, ?
DD.MM.1863-DD.MM.RRRR Valeggio, ?
DD.MM.1865-DD.MM.RRRR Verona, ?
DD.MM.1866-DD.MM.RRRR Veszprém, ?
DD.MM.1867-DD.MM.RRRR Pětikostelí, ?
DD.MM.1870-DD.MM.RRRR Vídeňské Nové Město, ?
DD.MM.1876-DD.MM.RRRR Langenlois, ?
DD.MM.1878-DD.MM.RRRR Bosanski Petrovac, ?
DD.MM.1879-DD.MM.RRRR Banja Luka, ?
DD.MM.1881-DD.MM.RRRR Chomutov, ?
DD.MM.1882-DD.MM.RRRR Kadaň, ?
DD.MM.1886-DD.MM.RRRR Josefov, ?
DD.MM.1891-DD.MM.RRRR Terezín, ?
DD.MM.1893-DD.MM.RRRR Bihać, ?
DD.MM.1894-DD.MM.RRRR Nevesinje, ?
DD.MM.1896-DD.MM.RRRR Liberec, ?
DD.MM.1903-DD.MM.RRRR Rava Ruska, ?
DD.MM.1903-DD.MM.RRRR Liberec, ?
DD.MM.1908-DD.MM.RRRR Lienz, ?
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR Tione, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.1813-DD.MM.RRRR Plisnier, Franz von (Major)
DD.MM.1814-DD.MM.RRRR Penz, Johann von (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Penz, Johann von (Oberstleutenant)
DD.MM.1829-DD.MM.RRRR Manz, Carl (Major)
DD.MM.1833-DD.MM.RRRR Zamboni, Joseph von (Major)
DD.MM.1834-DD.MM.RRRR Colloredo-Mannsfeld, Franz (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Colloredo-Mannsfeld, Franz (Oberstleutenant)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Colloredo-Mannsfeld, Franz (Oberst)
DD.MM.1847-DD.MM.RRRR Kammerer, Sebastian (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kammerer, Sebastian (Oberstleutenant)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kammerer, Sebastian (Oberst)
DD.MM.1850-DD.MM.RRRR Schulz, Eduard (Major)
DD.MM.1856-DD.MM.RRRR Prosche, Eduard (Oberstleutenant)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Prosche, Eduard (Oberst)
DD.MM.1863-DD.MM.RRRR Zigau, Joseph von (Oberst)
DD.MM.1864-DD.MM.RRRR Klein, Johann (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Klein, Johann (Oberstleutenant)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Klein, Johann (Oberst)
DD.MM.1870-DD.MM.RRRR Bisenius, Albert (Major)
DD.MM.1873-DD.MM.RRRR Meyern-Hohenberg, Leopold von (Oberstleutenant)
DD.MM.1876-DD.MM.RRRR Pokorny, Moriz (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pokorny, Moriz (Oberstleutenant)
DD.MM.1884-DD.MM.RRRR Vivenot, Ernst von (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vivenot, Ernst von (Oberstleutenant)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vivenot, Ernst von (Oberst)
DD.MM.1889-DD.MM.RRRR Čerwinka, Ferdinand (Major)
DD.MM.1891-DD.MM.RRRR Purschka, Ferdinand von (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Purschka, Ferdinand von (Oberstleutenant)
DD.MM.1895-DD.MM.RRRR Strasser von Obenheimer, Joseph (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Strasser von Obenheimer, Joseph (Oberstleutenant)
DD.MM.1905-DD.MM.RRRR Schmid, Fridolin (Major)
DD.MM.1906-DD.MM.RRRR Schmid, Fridolin (Oberstleutenant)
DD.MM.1909-DD.MM.RRRR Otahal von Ottenhorst, Franz (Oberstleutenant)
DD.MM.1912-DD.MM.RRRR Spiess von Braccioforte, Silvio (Oberstleutenant)
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR Vottorelli, Richard von (Oberstleutenant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
- Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)
- Wrede, Alphonse von - Semek, Anton: Geschichte der k. u. k. Wehrmacht I
- http://www.mlorenz.at/
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-1-t68589#407820Verze : 0
MOD
Z historie praporu:Počáteční období formování 1808-1812
Historie praporu polních myslivců č. 1 se začíná psát roku 1808, kdy se z mysliveckého pluku Chastelerova č. 64 vydělil 1. divizion a stal se z něho samostatný divizion polních myslivců č. 1. Ten byl ještě v témže roce reorganizován v prapor polních myslivců č. 1, který byl v roce 1809 zařazen do předvojové brigády Hardeggovy, která byla součástí Bellegardova 1. sboru. Ten byl nasazen při armádě v Německu. Prapor prodělal bitvu u Ursensollenu, dobytí Berschingu, bitvu u Aspern, bitvu u Wagramu a ústup na Moravu. Na konci roku 1809 byl po skončení polního tažení reorganizován opět na divizion. Další změna nastala na přelomu let 1812/13, kdy byl dosavadní divizion opět přeměněn na prapor. Na základě nejvyššího rozhodnutí ze srpna 1813 prapor personálně vypomohl k vytvoření praporu polních myslivců č. 12.Konec napoleonských válek 1813-1815
V roce 1813 byl prapor nasazen jako součást lehké divize Liechtensteinovy v rámci hlavní armády. Prodělal bitvu u Drážďan, střetnutí u Pretschendorfu, bitvu u Stössenu a bitvu u Lipska, kde proti přesile hrdinně bránil postavení ve vesnici Klein-Zschocher. Část praporu přitom upadla do zajetí. V následujícím roce byl prapor doplněn a opět zařazen do lehké divize Liechtensteinovy. Prapor se zúčastnil především několika menších střetnutí u Troyes. V roce 1815 byl součástí hlavní armády, avšak neprodělal žádné bojové nasazení. Za toto tažení obdrželi dva příslušníci praporu zlatou medaili za statečnost a tři příslušníci stříbrnou medaili za statečnost.Období 1816-1848
V roce 1816 byl součástí pozorovacího sboru v Bavorsku. V roce 1821 byl nasazen proti vzbouřencům v Neapolsku. Zúčastnil se bitev u Rieti a u Antrodocco. Poté byl použit v boji proti lupičským tlupám.Boje v letech 1848-1849
V roce 1848 byl nasazen v Severním Tyrolsku a Voralrlbersku, odkud vyslal dvě roty do Jižního Tyrolska, kde byly zařazeny do brigády Zobelovy a prošly bitvou u Rivoli-Spiazzi a podílely se na obklíčení Peschiery. Další dvě roty byly odeslány na zajištění průsmyku Wormser Joch (dnes Stilfser Joch čili Passo dello Stelvio). V následujícím roce měl prapor dvě roty u Novary, kde se ale bojů nezúčastnily. V roce 1849 byl nově vytvořený 3. a 4. divizion použit k vytvoření praporu polních myslivců č. 13. Za své činy v letech 1848-49 byli vojenským záslužným křížem vyznamenáni setník Friedrich Süss von Rheinhausen, který poté převzal velení praporu polních myslivců č. 12, a nadporučík August Richter. Další dva příslušníci praporu obdrželi stříbrné medaile za statečnosti I. třídy a deset příslušníků stříbrné medaile za statečnosti II. třídy.Druhá italská válka za nezávislost
V roce 1859 byl prapor v rámci 2. válka za sjednocení Itálie nasazen ve spolkové pevnosti ve Frankfurt nad Mohanem.Prusko-rakouská válka
V roce 1866 byl během prusko-rakouské války nasazen v rámci 3. sboru severní armády a zúčastnil se bitvy u Hradce Králové. To se týkalo i 2. depotní roty, která byla nasazena v rámci kombinovaného 33. praporu polních myslivců. Za své činy v této válce byly vojenským záslužným křížem vyznamenáni setníci Ludwig Manasser, Hugo Müller, Georg Fischer, Victor rytíř Borosini von Hohenstern a nadporučíci Ludwig Pavek, Carl Heidler a Carl Haus. Další čtyři příslušníci obdrželi stříbrné medaile za statečnosti I. třídy a šestnáct příslušníků stříbrné medaile za statečnost II. třídy.Okupace Bosny a Hercegoviny
Prapor se v rámci 36. pěší divize zúčastnil okupace Bosny a Hercegoviny. Konkrétně prodělal bitvy u Bihaće, Križovy a Peči. Za toto tažení byli vyznamenámi: velitel praporu major Moriz Pokorný řádem Leopoldovým, setník Anton Hradetzky vojenským záslužným křížem a plukovní lékař dr. Franz Samesch zlatým záslužným křížem. Dalších sedm příslušníků praporu obdrželo stříbrnou medaili za statečnost II. třídy.1878-1914
V roce 1880 byla záložní rota použita k vytvoření praporu polních myslivců č. 38.

Zdroje:
Wrede, Alphonse von - Semek, Anton: Geschichte der k. u. k. Wehrmacht I
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-1-t68589#407800Verze : 0
MOD
Organizace praporu polních myslivců č. 1 v roce 1914:


Štáb praporu: Tione
Polní roty: Tione
Náhradní rota: Terezín


Zdroj:
Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1. April 1914 (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-1-t68589#407560Verze : 0
MOD
Zdroj: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-1-t68589#410819Verze : 0