Prapor polních myslivců č. 05

Feldjäger Battalion No. 5
     
Název:
Name:
Prapor polních myslivců č. 5 Feldjäger Battalion No. 5
Originální název:
Original Name:
Feldjägerbataillon Nr. 5
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1808
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 12. pěší brigáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 12th Infantry brigade
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Tarvi

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pöschek, Karl (Oberstleutenant)
DD.09.1909-DD.02.1911 Rada, Antonín (Major)
DD.10.1914-DD.06.1916 Hanák, Jindřich (Oberstleutenant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
- Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
- Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-05-t68595#407613 Verze : 0
Organizace praporu polních myslivců č. 5 v roce 1914:


Štáb praporu: Tarvis
Polní roty: Tarvis
Náhradní rota: Olomouc


Zdroj:
Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1. April 1914 (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-05-t68595#407614 Verze : 0
Feldjägerbataillon Nr. 5
prápor poľných strelcov č. 5


rok zriadenia: 1808


Doplňovací obvod - veliteľstvo: I. Krakau (Krakov, Poľsko)


Sídlo štábu:1904 - Niepolomice (Poľsko)
1909 - Tarvis (Tarvisio, Taliansko)
1914 - Tarvis (Tarvisio, Taliansko)

Veliteľ práporu v roku 1909: podplukovník (Oberstleutnant) Joseph Hausar


Zdroj: www.mlorenz.at
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-05-t68595#240522 Verze : 0
Zdroj: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-05-t68595#410822 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více