Main Menu
User Menu
Reklama

Prapor logistiky Topolčany [2015-2021]

Logistic Battalion Topolcany

Prápor logistiky Topoľčany

     
Název:
Name:
Prapor logistiky Topolčany
Originální název:
Original Name:
Prápor logistiky Topoľčany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.2015
Předchůdce:
Predecessor:
Prapor logistické podpory
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.2021
Nástupce:
Successor:
14. prapor logistiky
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.2015-01.11.2021 Brigáda bojového zabezpečení
Dislokace:
Deployed:
01.11.2015-01.11.2021 Topoľčany, Jaselské kasárna

Velitel:
Commander:
01.11.2015-31.08.2017 Križan, Stanislav (Podplukovník)
31.08.2017-29.09.2017 Chrenko, Branislav - zastupujíci (Podplukovník)
29.09.2017-05.01.2018 Kobík, Pavol (Podplukovník)
05.01.2018-01.01.2021 Palko, Vladimír (Podplukovník)
01.01.2021-01.02.2021 Hojo, Jozef1) (Major)
01.02.2021-01.11.2021 Krchňavý, Marek (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1)náčelník štábu poverený velením
Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Prapor-logistiky-Topolcany-2015-2021-t185414#541292Verze : 0
MOD
Znak Práporu logistiky Topoľčany bol priznaný Nariadením ministra obrany č. 86/2016 z 09.12.2016. Znak má tvar gotického štítu zelenej farby. V zelenom poli je umiestnený srdcový štít v tvare malého gotického štítu so žltou (zlatou) bordúrov, v ktorom je umiestnené žlté (zlaté) veľké písmeno L charakterizujúce logistiku. V hlve znaku je v zelenom poli umiestnený žltý (zlátý) názov útvaru Prápor logistiky a pod ním miesto dislokácie TOPOĽČANY.Zdroj: archív autora

Prapor logistiky Topolčany [2015-2021] - Znak práporu logistiky Topoľčany

Znak práporu logistiky Topoľčany
URL : https://www.valka.cz/Prapor-logistiky-Topolcany-2015-2021-t185414#564843Verze : 0
MOD