Main Menu
User Menu

Prapor lehkých tanků 13, velitelství [1938-1938]

Headquarters of the 13th Light Tanks Battalion

     
Název:
Name:
Prapor lehkých tanků 13
Originální název:
Original Name:
Prapor lehkých tanků 13
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 271 (271-D-10)
Datum zániku:
Disbanded:
10.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.09.1938-10.10.1938 Velitelství útočné vozby
Dislokace:
Deployed:
25.09.1938-10.10.1938 Turčiansky Svätý Martin, Kasárny Milana Hodži /

Velitel:
Commander:
25.09.1938-10.10.1938
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Prapor bez techniky zůstal v mobilizační stanici
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond 3. rychlá divise
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení
URL : https://www.valka.cz/Prapor-lehkych-tanku-13-velitelstvi-1938-1938-t143617#463677Verze : 2
MOD