Main Menu
User Menu

Prapor "Repašský"

Prápor "Repašský"

     
Název:
Name:
Prapor "Repašský"
Originální název:
Original Name:
Prápor "Repašský"
Datum vzniku:
Raised/Formed:
29.08.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
Dislokace:
Deployed:
DD.08.1944-DD.MM.1944 Žilina
DD.MM.1944-DD.09.1944 Strečnianska tiesňava
Velitel:
Commander:
29.08.1944-01.09.1944 Repašský, Karol (Kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
LÁNIK, J. a kol.: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha 2005. ISBN 80-7278-233-9
URL : https://www.valka.cz/Prapor-Repassky-t58969#490607Verze : 0
MOD
Prápor Repašský tvorili vojaci zo Žilinskej posádky, záložníci a dobrovolníci. Spolu s práporom Šlajchart tvorili hlavnú bojovú silu Žilinskej posádky.


Prápor posilnený delostreleckou batériou zaujal 29. 8. 1944 pozície na severozápadných prístupoch ku Žiline. Kvôli obchvatnému manévru Nemcov sa musel prápor z pozícií stiahnuť a spolu s ostatnými povstaleckými jednotkami opustil Žilinu. Prápor potom zaujal obrannú pozíciu v Strečnianskej tiesňave.


2. septembra, pri mohutnom nepriatelskom útku, utrpel prápor ťažké straty. Veliteľa Karola Repašského zasiahla do hlavy črepina a musel byť v bezvedomí odsunutý do nemocnici v Martine. Prápor vplyvom sústredeného leteckého bombardovania utrpel ťažké straty a napokon bol prápor Repašský rozpustený a zvyšok mužstva bol pridelený ku iným povstaleckým jednotkám.
Zdroj:
Stanislav - Letectvo v prípravách na ozbojené vystúpenie a jeho účasť v SNP; Slovenská akadémia vied 1996; ISBN 80-224-0449-7
Kliment, Nakládal - Slovenská armáda 1939 - 1945; Levné knihy 2006; ISBN 80-7309-395-2
Vojenské osobnosti čs. odboje; Ministerstvo obrany ČR - AVIS 2005; ISBN 80-7278-233-9
Bosák - Z bojových operácií na fronte SNP; Pravda 1979; ISBN 80-987150-1-1
URL : https://www.valka.cz/Prapor-Repassky-t58969#293657Verze : 0
Diskuse
Zdravím!


Nemá niekto náhodou aspoň približný stav mužov a výstroje z tohto práporu? Myslím napríklad tabuľkové počty a podobne...


Susedný prápor Šlajchart je vcelku podrobný (výstroj sa dá odvodiť od počtu mužov)...


forum.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Prapor-Repassky-t58969#497633Verze : 0