Main Menu
User Menu
Reklama

Praha, Zemské vojenské velitelství

Prague, Provincial Military Command

     
Název:
Name:
Praha, Zemské vojenské velitelství
Originální název:
Original Name:
Praha, Zemské vojenské velitelství
Další názvy:
Other Names:
Generální velitelství (1848-1850)
Velitelství VIII. sboru (1850-1918)
Zemské vojenské velitelství (1918-1939)
Obec:
Municipality:
Praha
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°00'00.00"N 14°00'00.00"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1848
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
30.10.1918-18.12.1918
Vrchní vojenské velitelství
Hight Military Command
18.12.1918-10.10.1919
Zemské vojenské velitelství v Čechách
Land Military Command in Bohemia
10.10.1919-15.09.1925
Zemské vojenské velitelství pro Čechy
Land Military Command for Bohemia
01.01.1922-15.09.1925
Velitelství zemského ženijního vojska pro Čechy
Land Engineer Command for Bohemia
15.09.1925-24.09.1938
Velitelství zemského dělostřelectva v Praze
Land Artillery Command in Prague
15.09.1925-30.09.1936
Velitelství zemského ženijního vojska v Praze
Land Genie Command in Prague
15.09.1925-25.09.1938
Zemské vojenské velitelství v Praze
Land Military Command in Prague
15.10.1935-25.09.1938
I. sbor
1st Corps
30.09.1936-25.09.1938
Velitelství telegrafního vojska I. sboru
1st Corps Signal Command
25.09.1938-22.10.1938
Velitelství intendanční služby XI. hraničního pásma
Logistic Services Command of the 11th Border Zone
25.09.1938-22.10.1938
Velitelství veterinární služby XI. hraničního pásma
Veterinary Services Command of the 11th Border Zone
25.09.1938-22.10.1938
Úřad zdravotnické služby XI. hraničního pásma
Medical Services Command of the 11th Border Zone
27.09.1938-29.09.1938
Nižší polní soud I. sboru
Lower Field Court of the 1st Corps
27.09.1938-29.09.1938
Polní věznice I. sboru
Field Prisons of the 1st Corps
27.09.1938-29.09.1938
Velitelství I. sboru
Headquarters of the 1st Corps
27.09.1938-29.09.1938
Vyšší polní soud I. sboru [1938-1938]
Higher Field Court of the 1st Corps
27.09.1938-29.09.1938
Úřad nižšího polního prokurátora I. sboru
Lower Field Prosecutor\'s Office of the 1st Corps
27.09.1938-29.09.1938
Úřad vyššího polního prokurátora I. sboru
Higher Field Prosecutor\'s Office of the 1st Corps
12.10.1938-16.10.1938
Nižší polní soud I. sboru
Lower Field Court of the 1st Corps
12.10.1938-16.10.1938
Polní věznice I. sboru
Field Prisons of the 1st Corps
12.10.1938-16.10.1938
Vyšší polní soud I. sboru [1938-1938]
Higher Field Court of the 1st Corps
12.10.1938-16.10.1938
Úřad nižšího polního prokurátora I. sboru
Lower Field Prosecutor\'s Office of the 1st Corps
12.10.1938-16.10.1938
Úřad vyššího polního prokurátora I. sboru
Higher Field Prosecutor\'s Office of the 1st Corps
19.10.1938-22.10.1938
Oddíl polního četnictva I. armády
Division of the Field Gendarmerie of the 1st Army
19.10.1938-22.10.1938
Pomocná kancelář velitelství I. armády
Auxiliary Office of the Headquarters of the 1st Army
19.10.1938-22.10.1938
Pomocná kancelář štábu I. armády
Auxiliary Office of the Staff of the 1st Army
19.10.1938-22.10.1938
Stan velitelství I. armády
Support the Headquarters of the 1st Army
19.10.1938-22.10.1938
Úřad duchovní služby I. armády
Religious Service Office of the 1st Army
19.10.1938-22.10.1938
Úřad intendanční služby I. armády
Supply Service Office of the 1st Army
19.10.1938-22.10.1938
Úřad letecké služby I. armády
Air Service Office of the 1st Army
19.10.1938-22.10.1938
Úřad polní poštovní služby I. armády
Field Mail Service Office of the 1st Army
19.10.1938-22.10.1938
Úřad služby silniční dopravy I. armády
Road Transport Service Office of the 1st Army
19.10.1938-22.10.1938
Úřad spojovací služby I. armády
Signal Service Office of the 1st Army
19.10.1938-22.10.1938
Úřad veterinářské služby I. armády
Veterinary Service Office of the 1st Army
19.10.1938-22.10.1938
Úřad zbrojní služby I. armády
Armament Service Office of the 1st Army
19.10.1938-22.10.1938
Úřad zdravotnické služby I. armády
Health Service Office of the 1st Army
19.10.1938-22.10.1938
Úřad ženijní služby I. armády
Engineer Service Office of the 1st Army
19.10.1938-22.10.1938
Štábní automobilní kolona 71
71st Staff Car Column
19.10.1938-22.10.1938
Štábní rota 71
71st Staff Company
22.10.1938-31.07.1939
Zemské vojenské velitelství v Praze
Land Military Headquarters in Prague
22.10.1938-31.07.1939
Štáb zemského vojenského velitelství v Praze
Staff of the Land Military Headquarters in Prague


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- Jiří Vorlíček: Pražské vojenské budovy a hřbitovy (Praha 1987)
- www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Praha-Zemske-vojenske-velitelstvi-t66624#411920Verze : 0
MOD
Praha - Velitelská budova


Objekt v městské části Malá Strana (Praha III), původně Liechtensteinský palác, postavený v letech 1622-1638 na základech šesti měšťanských domů, celkově rekonstruovaný v roce 1791 a 1850 odkoupený vojenskou správou.
URL : https://www.valka.cz/Praha-Zemske-vojenske-velitelstvi-t66624#235887Verze : 0
MOD
fotografie
URL : https://www.valka.cz/Praha-Zemske-vojenske-velitelstvi-t66624#235903Verze : 0