Main Menu
User Menu
Reklama

Praha, Kasárny Jiřího z Poděbrad

Prague, Jiri z Podebrad´s Barracks

     
Název:
Name:
Kasárny Jiřího z Poděbrad
Originální název:
Original Name:
Kasárny Jiřího z Poděbrad
Další názvy:
Other Names:
Josefské kasárny (1795-1918)
Kasárny Jiřího z Poděbrad (1919-1993)
Obec:
Municipality:
Praha - Nové Město
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°05'20.3246571"N 14°25'44.0224171"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1795
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
21.12.1919-01.01.1920
13. pěší brigáda, velitelství
Headquarters of the 13th Infantry Brigade
01.01.1920-24.09.1938
1. divise
1st Division
01.01.1920-31.12.1937
1. pěší brigáda, velitelství
Headquarters of the 1st Infantry Brigade
01.01.1920-11.03.1930
Úřad hospodářsko-správní služby 1. divise
1st Division Office of the Economic-administrative Services
01.01.1920-24.09.1938
Úřad zdravotnické služby 1. divise
1st Division Office Health Services
01.01.1920-24.09.1938
Štáb 1. divise
Staff of the 1st Division
01.02.1921-15.10.1937
1. jezdecká brigáda
1st Cavalry Brigade
01.12.1921-31.12.1937
1. polní dělostřelecká brigáda
1st Field Artillery Brigade
11.03.1930-24.09.1938
Úřad intendanční služby 1. divise
1st Division Office Intendant Services
30.09.1936-01.01.1938
Okrskové velitelství Praha
Headquarters of the District of Prague
31.12.1937-24.09.1938
Velitelství dělostřelectva 1. divise
1st Division Artillery Command
01.01.1938-24.09.1938
Posádkové velitelství Velká Praha
Crew Headquarters of Great Prague
25.09.1938-26.09.1938
1. oddělení /organisační/ štábu velitelství okrsku Praha
1st Section /Organisational/ of the Staff of the Headquarters of Prague Area
25.09.1938-26.09.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu velitelství okrsku Praha
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the Headquarters of Prague Area
25.09.1938-26.09.1938
3. oddělení /operační/ štábu velitelství okrsku Praha
3rd Section /Operating/ of the Staff of the Headquarters of Prague Area
25.09.1938-26.09.1938
4. oddělení /materiální/ štábu velitelství okrsku Praha
4th Section /Logistic/ of the Staff of the Headquarters of Prague Area
25.09.1938-26.09.1938
Velitelství okrsku Praha
Headquarters of the Prague Area
25.09.1938-26.09.1938
Štáb velitelství okrsku Praha
Staff of the Headquarters of Prague Area
27.09.1938-29.09.1938
1. oddělení /organisační/ štábu 18. divise
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 18th Division
27.09.1938-29.09.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu 18. divise
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 18th Division
27.09.1938-29.09.1938
3. oddělení /operační/ štábu 18. divise
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 18th Division
27.09.1938-29.09.1938
4. oddělení /materiální/ štábu 18. divise
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 18th Division
27.09.1938-29.09.1938
Pěší pluk 55, velitelství
Headquarters of the 55th Infantry Regiment
27.09.1938-29.09.1938
Velitelství 18. divise
Headquarters of the 18th Division
27.09.1938-29.09.1938
Velitelství dělostřelectva 18. divise
Artillery Headquarters of the 18th Division
27.09.1938-29.09.1938
Velitelství telegrafního vojska 18. divise
Signal Troops Headquarters of the 18th Division
27.09.1938-29.09.1938
Velitelství ženijního vojska 18. divise
Engineer Troops Headquarters of the 18th Division
27.09.1938-29.09.1938
Štáb 18. divise
Staff of the 18th Division
14.10.1938-15.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu 18. divise
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 18th Division
14.10.1938-15.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu 18. divise
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 18th Division
14.10.1938-15.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu 18. divise
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 18th Division
14.10.1938-15.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu 18. divise
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 18th Division
14.10.1938-15.10.1938
Velitelství 18. divise
Headquarters of the 18th Division
14.10.1938-15.10.1938
Velitelství dělostřelectva 18. divise
Artillery Headquarters of the 18th Division
14.10.1938-15.10.1938
Velitelství telegrafního vojska 18. divise
Signal Troops Headquarters of the 18th Division
14.10.1938-15.10.1938
Velitelství ženijního vojska 18. divise
Engineer Troops Headquarters of the 18th Division
14.10.1938-15.10.1938
Štáb 18. divise
Staff of the 18th Division
15.10.1938-19.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu velitelství okrsku Praha
1st Section /Organisational/ of the Staff of the Headquarters of Prague Area
15.10.1938-19.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu velitelství okrsku Praha
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the Headquarters of Prague Area
15.10.1938-19.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu velitelství okrsku Praha
3rd Section /Operating/ of the Staff of the Headquarters of Prague Area
15.10.1938-19.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu velitelství okrsku Praha
4th Section /Logistic/ of the Staff of the Headquarters of Prague Area
15.10.1938-19.10.1938
Velitelství okrsku Praha
Headquarters of the Prague Area
15.10.1938-19.10.1938
Štáb velitelství okrsku Praha
Staff of the Headquarters of Prague Area
01.10.1952-01.05.1992
308. strážní prapor
308th Guard Battalion
01.05.1992-31.12.1992
6. strážní prapor
6th Guard Battalion

DD.MM.1795-DD.MM.RRRR Pěší pluk č. 28

DD.MM.1795-DD.MM.RRRR Infantry Regiment No. 28
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1993
Poznámka:
Note:
16. července 1831 nastoupil k 28. pěšímu pluku jako účetní poddůstojník Josef Kajetán Tyl, který ve zdejších kasárnách (roku 1834) napsal text písně „Kde domov můj“ (současná hymna České republiky).
Zdroje:
Sources:
- Jiří Vorlíček: Pražské vojenské budovy a hřbitovy (Praha 1987)
- www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Praha-Kasarny-Jiriho-z-Podebrad-t66621#411948Verze : 0
MOD
Praha - Kasárny Jiřího z Poděbrad


Kasárenský objekt v městské části Nové Město (Praha II). Původně objekt kapucínského kláštera a špitálu, postavený v roce 1653. V roce 1795 byl převzat vojskem a v letech 1857-1861 byl přestavěn do novorománské podoby, přičemž obdržel označení Josefské kasárny. V roce 1919 byl přejmenován na Kasárny Jiříhi z Poděbrad.
URL : https://www.valka.cz/Praha-Kasarny-Jiriho-z-Podebrad-t66621#235884Verze : 0
MOD
fotografie
URL : https://www.valka.cz/Praha-Kasarny-Jiriho-z-Podebrad-t66621#235901Verze : 0
Objekt kasáren byl přestavěn na nákupní středisko Palladium. Během rozsáhlého archeologického výzkumu byla objevena celá řada reliktů staveb, přičemž některé z nich (románské) byly zachovány.
Praha, Kasárny Jiřího z Poděbrad - Současný stav

Současný stav
URL : https://www.valka.cz/Praha-Kasarny-Jiriho-z-Podebrad-t66621#544872Verze : 0
.
Praha, Kasárny Jiřího z Poděbrad - Vstupní průčelí budovy kasáren, tehdejší c. a k. Josefskaserne
Zdroj:
https://www.facebook.com/photo?fbid=4265703973439906&set=pcb.3925814377477097

Vstupní průčelí budovy kasáren, tehdejší c. a k. Josefskaserne
Zdroj:
www.facebook.com

URL : https://www.valka.cz/Praha-Kasarny-Jiriho-z-Podebrad-t66621#663536Verze : 1
Diskuse
Josefské kasárny v stylu anglické novogotiky
Praha, Kasárny Jiřího z Poděbrad - Reprodukce kolorované pohlednice byla převzata z i-stránek: Stara Praha.

Reprodukce kolorované pohlednice byla převzata z i-stránek: Stara Praha.
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Praha-Kasarny-Jiriho-z-Podebrad-t66621#531625Verze : 0
MOD