Main Menu
User Menu

Pozdíšek, Valentin

     
Příjmení:
Surname:
Pozdíšek
Jméno:
Given Name:
Valentin
Jméno v originále:
Original Name:
Valentin Pozdíšek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.02.1886 Hořice u Přerova /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Pozdisek-Valentin-t104847#375768Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pozdíšek
Jméno:
Given Name:
Valentin
Jméno v originále:
Original Name:
Valentin Pozdíšek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1898-DD.07.1906 Státní gymnasium, Kroměříž
DD.10.1907-DD.06.1911 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.12.1906-DD.05.1907 Škola jednoročních dobrovolníků, Brno
DD.01.1917-DD.07.1917 Důstojnický kurs, Bělgorod
DD.11.1926-DD.09.1927 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.01.1934-DD.07.1934 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1907 kadet rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
01.07.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
01.09.1918 podkapitán legií
04.10.1918 kapitán legií
01.04.1920 major legií
08.09.1920 major dělostřeleckého zbrojnictva
08.01.1921 major pěchoty
26.05.1922 podplukovník pěchoty
04.05.1928 plukovník pěchoty
22.12.1936 brigádní generál
01.07.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.01.1925-DD.10.1926 Velitel : Pěší pluk 17
DD.03.1927-DD.05.1928 Velitel : Pěší pluk 17
DD.05.1928-DD.10.1932 Velitel : Pěší pluk 17
00.10.1932-00.02.1934 Velitel : Horský pěší pluk 2
00.07.1934-00.10.1934 Velitel : Horský pěší pluk 2
DD.12.1934-22.12.1936 Velitel : 3. pěší brigáda
22.12.1936-31.12.1937 Velitel : 3. pěší brigáda
27.09.1938-15.10.1938 Velitel : Velitelství 2. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1906-DD.12.1906 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 8, Brno
DD.12.1906-DD.05.1907 vojenské studium, Brno
DD.05.1907-DD.09.1907 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 8, Brno
DD.08.1914-DD.10.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 58, východoevropské válčiště
DD.10.1914-DD.01.1915 nemocniční ošetřování
DD.01.1915-DD.02.1915 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 58, východoevropské válčiště
11.02.1915-11.02.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.02.1915-DD.06.1916 ruské zajatecké tábory
DD.06.1916-DD.11.1916 dobrovolník Československé náhradní roty, Kijev
DD.11.1916-DD.01.1917 dobrovolník Československého náhradního praporu, Bělgorod
DD.01.1917-DD.07.1917 vojenské studium, Bělgorod
DD.07.1917-DD.10.1917 velitel pěší roty 7. československého střeleckého pluku, Běrezaň
DD.10.1917-DD.04.1918 velitel jezdeckého průzkumného oddílu 7. československého střeleckého pluku, Běrezaň a přesun
DD.04.1918-DD.07.1918 velitel pěší roty 2. československého náhradního pluku, přesun a sibiřské válčiště
DD.07.1918-DD.04.1919 velitel parkové čety 2. československé dělostřelecké brigády, sibiřské válčiště
DD.04.1919-DD.07.1919 velitel parkové baterie 2. československého samostatného parkového oddílu, sibiřské válčiště
DD.07.1919-DD.07.1920 velitel 2. československého samostatného parkového oddílu, sibiřské válčiště a přesun
DD.07.1920-DD.10.1920 repatriační dovolená
DD.10.1920-DD.01.1921 velitel náhradní baterie Hrubého dělostřeleckého pluku 125, Hranice
DD.01.1921-DD.06.1923 velitel praporu Pěšího pluku 25, Lučenec
DD.06.1923-DD.10.1925 zástupce velitele Pěšího pluku 17, Trenčín
DD.10.1925-DD.11.1926 velitel Pěšího pluku 17, Trenčín
DD.11.1926-DD.09.1927 vojenské studium, Praha
DD.09.1927-DD.10.1932 velitel Pěšího pluku 17, Trenčín
DD.10.1932-DD.01.1934 velitel Horského pěšího pluku 2, Ružomberok
DD.01.1934-DD.07.1934 vojenské studium, Praha
DD.07.1934-DD.10.1934 velitel Horského pěšího pluku 2, Ružomberok
DD.10.1934-DD.12.1937 velitel Pěší brigády 3, Plzeň
DD.12.1937-DD.09.1938 zástupce velitele Divise 2, Plzeň
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Divise 2, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.05.1939 zástupce velitele Divise 2, Plzeň
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Pozdisek-Valentin-t104847#375769Verze : 0
MOD