Main Menu
User Menu
Reklama

Požární ochranná policie

Feuerschutzpolizei

Feuerschutzpolizei (FSchP)
Požární ochranná policie(upravil RoBoT)
URL : https://www.valka.cz/Pozarni-ochranna-policie-t302#1472Verze : 0
MOD
Po převzetí moci nacisté odstartovali proces zglajchšaltování společenského a politického života. Tomuto jevu neunikli v třetí říši ani hasiči. Začalo to v Prusku, kde v roce 1933 došlo v Prusku k začlenění hasičů pod policii. Tak vznikla požární policie, pro kterou se vžil v podstatě neoficiální název Feuerlöschpolizei. Říšské mnisterstva vnitra vydalo v roce 1936 výnos, ve kterém vyzvalo jednotlivé země, aby provedli reorganizaci hasičů podle pruského vzoru.


V roce 1938 došlo k dalšímu kroku. Zákonem z 23. listopadu přešly záležitosti požární ochrany ze zemské úrovně na říšskou úroveň. Všichni profesionální hasiči se staly součástí německé policie. Důvodem pro tento krok bylo očekávání, že blížící se válečný konflikt přinese ohrožení nepřátelskými nálety. Centrální řízení mělo přinést větší efektivitu v boji s následky bombardování.


V roce 1938 tak vznikla požární ochranná policie. V rámci německé policie spadala organizačně pod pořádkovou policii. Příslušnící požární ochranné policie dostali policejní hodnosti. K těmto hodnostem patřil dodatek der Feuerschutzpolizei. Ve městech s více jak 150 tisíci obyvatel byly zřizovány pomocné jednotky dobrovolných hasičů (Freiwillige Feuerwehren). Tyto byly považovány za pomocné jednotky pořádkové policie.


V souvislosti s touto změnou došlo k přebarvení vozidel z červené na zelenou barvu. Změnila se i barva uniforem. Zatímco dobrovolným hasičům byla ponechána modrá barva, profesionální hasiči obdrželi zelené uniformy.


Zdroje:
Die Deutsche Polizei
Německá mutace wikipedie
Feuerlöschpolizei
URL : https://www.valka.cz/Pozarni-ochranna-policie-t302#237318Verze : 0
MOD
V třetí říši existovalo nekolik drůhů hasičů - požárníků.
V zásadě je možné je rozdělit do 2 skupin - státní (Feuerschutzpolizei) a dobrovolné/závodní (Feuerlöschpolizei, Feuerschutz atd.)
Feuerschutzpolizei (FSP) nosila stejnokroje v barvě "grünmeliert", dobrovolné tmavomodré s černýmo kalhotami. Barva zbraní (podklad nárameníků a výložky nosily obě složky karmínové. Hoodnosti obou sloýek měly jiné názvy.
Hodnosti FSP odpovídaly hodnostem Schupo (viz např.: http://www.germanpolice.org, http://www.volny.cz/lbsr/dr/pol/dg_36-45.html),
hodnosti Feuerwehrů viz: http://www.tenzor.cz/lbsr/forum/FFW.html
URL : https://www.valka.cz/Pozarni-ochranna-policie-t302#138197Verze : 0