Main Menu
User Menu

Považan, Vladimír

Faleristika pre každého

Diskuse
Vladimír Považan: Faleristika pre každého
Kozák press, 2014
ISBN 978-80-89360-12-3Toto jednoduché dielko vzniklo s úmyslom priblížiť krásu faleristiky čo najširšiemu okruhu záujemcov/čitateľov, preto je písaná čo najzrozumiteľnejším štýlom. Napriek tomu obsahuje množstvo cenných rád ako budovať a evidovať svoju zbierku, či na čo sa pri zbieraní vyznamenaní predovšetkým zameriavať. V tejto brožúre autor zhrnul jednak svoje osobné skúsenosti, ako aj skúsenosti skúsenejších kolegov, ktorí mu pomohli mnohými cennými radami. Brožúra má 40 strán doplnených farebnými fotografiami, vytlačená je na kriedovom papieri, viazaná v mäkkej väzbe formátu A5.
URL : https://www.valka.cz/Povazan-Vladimir-t175112#517888Verze : 1